zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ

 

                                                                                                                       Горяча О. Б.

                                        Україна, м.Чернівці, Буковинська державна фінансова академія

 

Данная статья посвящена оценке современного состояния инвестиционной деятельности, изучению основных проблем её развития и предложено пути усовершенствования инвестиционной системы в Украине. Также проведён сравнительный аналіз относительно к другим странам мира.

 

   Постановка проблеми. На сьогоднішній день від ефективності інвестиційної політики залежить стан виробництва, рівень технічного оснащення підприємств народного господарства основними фондами, можливість структурної перебудови економіки, вирішення соціальних та екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку не лише підприємств окремих галузей, а й  економіки країни в цілому.

Актуальність даного питання в Україні повязана з тим, що держава не може досягти сталих темпів економічного зростання без належного розвитку кожної з її територій, у звязку з чим бюджетних коштів не вистачає для фінансування всіх потреб. Таким чином, постає необхідність пошуку альтернативних джерел фінансування, якими стають інвестиції.

Аналіз досліджень та публікацій. Протягом останніх років проблеми інвестування неодноразово знаходили своє відображення у працях вітчизняних вчених і практиків, серед яких: Базилюк Я.Б., Жаліло Я.А., Кваснюк Б.Є., Стельмах В.С., Філонюк О.В., Ющенко В.А. та інші. Дане питання привертало неабияку увагу і зарубіжних фахівців: Даннінг Дж., Енрайт М. тощо. Проте, незважаючи на значний загальносвітовій науковий доробок, проблема інвестиційної діяльності і по цей час залишається вивченою недостатньо глибоко, і разом з тим залишає місце для подальших наукових досліджень. Тому, на нашу думку, обрана для розгляду тема є важливою на даний час.

Метою статті є:

- оцінити сучасний стан функціонування інвестиційної діяльності в  Україні;

- дослідити проблеми інвестиційного розвитку в Україні;

- запропонувати шляхи вдосконалення інвестиційної системи України.

Викладення основного матеріалу. Інвестиційний клімат України являє собою сукупність соціально-економічних, фінансових, організаційно-правових та географічних факторів, які притаманні їй і визначають її привабливість для іноземних інвесторів [5, 18]. На сьогодні німецькі підприємці вважають, що говорити про поліпшення інвестиційного клімату в Україні поки що зарано. Оскільки головною передумовою його покращення є правові гарантії, прозоре законодавство, стан якого на сьогодні потребує вдосконалення. Але, незважаючи на це, Україна стає все більш привабливою для іноземних інвесторів, оскільки рівень віддачі від інвестицій є досить високим. У деяких галузях економіки рівень прибутку від інвестицій значно перевищує рівень прибутку у відповідних галузях країн Західної Європи [6, 86].

Причини, які обумовлюють необхідність інвестицій можуть бути різні, однак в Україні їх поділяють на 3 основні:

- відновлення наявної матеріально-технічної бази;

- нарощування обсягів виробничої діяльності;

- освоєння нових видів діяльності [1, 6].

Сучасна ситуація в українській економіці диктує необхідність активізації інвестиційної діяльності, ключову роль у здійсненні якої відіграють банки, які виступають посередниками в акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів [2, 2]. Саме від здійснення банками інвестицій залежить економічне зростання.

Незважаючи на певне зростання інвестиційної активності в Україні, частка валового нагромадження основного капіталу у ВВП становить приблизно 20%, тоді як у країнах Південно-Східної Азії цей показник дорівнює 30-35% ВВП [3, 90].

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну за останні роки надходили з США, Кіпру, Нідерландів, Росії, Великобританії, Німеччини, Кореї. З них понад 20% використовувались у харчовій промисловості, 18% - у внутрішній торгівлі, 9% - у машинобудуванні та металообробці. Від 3 до 7% прямих іноземних інвестицій були задіяні у вітчизняних фінансах, хімічній промисловості, будівництві та охороні здоров’я. Щодо регіонального розміщення іноземних інвестицій, то перше місце тут посідає Київ. За ним йдуть Київська, Донецька, Запорізька, Полтавська, Одеська, Дніпропетровська області та Автономна Республіка Крим [4, 14].

Активна інвестиційна діяльність підсилює динамізм розвитку економіки, а отже веде до збільшення кількості інвестиційних функцій держави, сприяє розширенню масштабів її втручання, а також підвищенню рівня централізації ресурсів.

Внутрішній інвестиційний потенціал української економіки становить більше 60 млрд. грн., але ступінь трансформації його в інвестиції вкрай низький. Це пов’язано, перш за все, з недостатнім розвитком державної  інвестиційної політики в Україні, яка б забезпечила вихід економіки з кризового стану і стабільний її розвиток. Саме вона визначає реальні джерела, напрями, структуру інвестицій, здійснює раціональні та ефективні заходи для виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих соціально-економічних і технологічних програм, відтворює процеси на макро- й мікроекономічному рівнях, являючи собою комплекс правових, адміністративних та економічних заходів, спрямованих на поширення та активізацію інвестиційних процесів і включаючи в себе механізм пошуку та залучення фінансово-інвестиційних ресурсів. Таким чином, дана політика впливає на інвестиційний клімат у цілому.

Тому для активної участі держави в інвестиційних процесах потрібно розробити модель гнучкої інвестиційної політики, яка повинна бути спрямована на усунення перешкод та запровадження стимулів для інвестування. 

Основними напрямами інвестиційної політики в Україні повинні бути:

- послідовне зниження тиску на інвесторів та відсутність диверсифікованих джерел інвестицій, нерівномірність їх розподілу між регіонами;

- зростання динаміки інвестування не лише в галузі зі швидким обігом капіталу, але й у високотехнологічні або стратегічно важливі для держави сфери;

- формування надійних інвестиційних джерел;

- залучення іноземних інвестицій;

- отримання іноземних кредитів;

- створення механізмів управління інвестиційною діяльністю;

- реструктуризація економіки, пріоритетне залучення інвестицій у галузі, що особливо потребують капіталовкладень;

- оновлення морально та технічно застарілих основних засобів;

- мотивація субєктів господарювання стосовно довгострокових вкладень, а також населення щодо вкладення коштів на розвиток економіки, а не на споживання;

- стимулювання реінвестування;

- залучення інвестицій у проблемні райони;

- залучення іноземних інвестицій;

- удосконалення інвестиційного законодавства та забезпечення його стабільності;

- створення системного підходу до стимулювання інвестиційної діяльності;

- забезпечення гарантій інвесторам;

- захист інвестицій;

- виділення пріоритетних галузей економіки та залучення інвестицій до них;

- відповідність між надходженням та витрачанням інвестиційних ресурсів.

    Але сучасна інвестиційна політика України має досить суперечливий та несподіваний характер, оскільки не завжди враховується специфіка держави. Урахувавши особливості сучасного стану української економіки, варто розробити модель державної інвестиційної політики, яка б передбачала активну участь держави в інвестиційному процесі та дозволила б забезпечити умови для стійкого економічного зростання шляхом реалізації і розвитку внутрішнього інвестиційного потенціалу економіки. Водночас держава повинна створювати сприятливий інвестиційний клімат з метою ширшого залучення, поряд з внутрішніми, іноземних інвесторів на взаємовигідних засадах.

Тому у розвинутих країнах приділяється серйозна увага інвестиційній діяльності. Органи державного управління у цих країнах використовують широкий спектр методів її стимулювання:

- прискорена амортизація;

- раціональна податкова система;

- кредити та регулювання банківських процентних ставок;

- заохочення лізингу.

    В Україні ж дотепер не створено обґрунтованої системи державної підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Як наслідок цього, в інвестиційній діяльності країни утворилося замкнуте коло, коли недоінвестування народного господарства посилює спад виробництва, що, в свою чергу, спричиняє зниження інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання та держави. Вивести Україну з цієї ситуації може лише науково обґрунтована інвестиційна політика держави.

Одним із найважливіших факторів, що впливає на покращення інвестиційного клімату в державі, є правове регулювання. На сьогодні базовими законодавчими актами, що регулюють правовідносини у сфері інвестицій є закони України “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про захист іноземних інвестицій на Україні”. Однак нині наша держава ще не створила належної законодавчої бази. Тому одним із найголовніших завдань нашої країни залишається удосконалення законів і нормативних актів.  Але дані питання не можуть бути розв'язані без загальної соціально-економічної стабілізації в країні.

Щодо інвестиційних галузей, то центральне місце займає будівництво. Тому дослідження ефективності інвестицій потрібно розпочати саме з цієї галузі. Варто зауважити, що в зв’язку з погіршенням ситуації в економіці України в найбільш кризовому становищі опинилось капітальне будівництво. Строки будівництва перевищуються в 2,5 - 3,0 рази, понаднормовим залишається рівень незавершеного будівництва. Однією з причин цього виступає нераціональність структури інвестиційного циклу в будівництві, відповідно з яким стадія підготовки займає тільки близько 3% його загальної вартості.

   Висновок. Підводячи підсумок, необхідно сказати, що загалом інвестиційний клімат України є складним. Перш за все, це пов’язано з тим, що держава недостатньо стимулює розвиток інвестиційного клімату, а саме: недосконалим є правове регулювання інвестиційних відносин, нагальним є врегулювання питань щодо системи компетентних органів, які здійснюють регулювання інвестиційних послуг та розмежування їх компетенції. А, залучаючи до країни іноземний капітал, не слід забувати, що з нинішньої кризи Україну виведуть лише власні зусилля.

 

Список використаної літератури

1.    І.О. Лепьохіна. Планування капітальних інвестицій на підприємствах в умовах нестабільного зовнішнього середовища// Інвестиції: практика та досвід. . – 2008. – № 17. – с. 6-8.

2.    О.С. Бєлоусова. Проблеми розвитку сучасного інвестиційного ринку України// Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 17. – с. 2-5.

3.    В.Ю. Попов.  Соціально-економічні наслідки інвестиційної політики в Україні//  Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 9. – с. 88-93.

4.    С.В. Палиця. Досвід і проблеми у інвестиційній політиці України// Інвестиції: практика та досвід. . – 2008. – № 18. – с. 14-15.

5.    Г.М. Білецька, Н.Л. Ковтунович. Інвестиційний клімат: проблеми сучасності та шляхи покращення// Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 11. – с. 17-20.

6.    В.В. Журавель. Особливості формування інвестиційного середовища в Україні на сучасному етапі// Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – с. 83-87.

7.    Закон України “Про інвестиційну діяльність” № 1560-ХII від 18.09.1991.

8.    www.in.gov.uaОфіційний веб-сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet