zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІЄНТІВ І ГАРАНТУВАННЯ ПОПОВНЕННЯ ЇХ ВКЛАДІВ ПРИ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЯХ

 

Карнаух Ю.В., Барсук Т.В.

Україна, м.Нова Каховка, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна», Новокаховський гуманітарний інститут

 

Подана информация о том, что большая часть ресурсов коммерческого банка формируется за счет привлеченных и заёмных денежных средств, а не собственных. Возможности коммерческих банков в привлечении денежных средств регулируются НБУ. Так, согласно с показателем платежеспособности банка (адекватности капитала), нормативное значение которого устанавливает НБУ, привлеченные и заёмные средства не должны превышать размер собственного капитала больше чем в 12 раз.

Банки привлекают свободные денежные средства юридических и физических лиц через выполнение депозитных операций, с помощью которых используют разные виды банковских счетов.

 

Операції, пов’язані із залученням коштів на вклади, називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту в банку рахунок, на якому зберігаються його грошові кошти.

Важливою умовою стимулювання депозитів є підвищення надійності банків та банківської системи в цілому.

Сучасна банківська практика характеризується значним розмаїттям вкладів депозитів, які бувають: 1.Залежно від категорії вкладника: депозити юридичних осіб, депозити фізичних осіб; 2. Залежно від строку і порядку вилучення: вклади до запитання, строкові вклади; 3. Залежно від економічного змісту: вклади до запитання, строкові вклади, ощадні вклади, цінні папери. [1, с.86]

Часто банки встановлюють мінімальний розмір вкладу, величина якого залежить від орієнтації банку на певну групу вкладників. Банки можуть закріпити в угоді право змінювати відсоткову ставку відповідно до зміни облікової ставки НБУ з повідомленням про це вкладника. У разі незгоди вкладника договір може бути розірвано. Усі спори між банком і вкладником вирішуються у судовому порядку. Для компенсації втрат від інфляції банки можуть пропонувати клієнтам виплату відсотків наперед. У разі дострокового вилучення вкладу банк вилучає суму виплачених відсотків із суми депозиту. [2, с.27]

Формування клієнтської бази проводиться у відповідності до нормативно-правової бази. Законодавчі акти з одного боку регулюють взаємовідносини банків і клієнтів, а з іншого – впливають на об’єми банківських операцій та їх якість.

На комерційні банки України покладено функцію контролю за операціями своїх клієнтів в сфері запобігання «відмиванню брудних грошей». Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» банки та інші фінансові установи повинні ідентифікувати осіб, які здійснюють сумнівні, а також значні за обсягом операції.

Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

Підставою для ідентифікації клієнта – фізичної особи, яка відкриває рахунок, та особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта, є паспорт або документ, що його замінює.

Фізичні особи-резиденти, крім паспорта або документа, що його замінює, додатково мають пред’явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Якщо рахунок відкриває фізична особа-резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, не вимагається, а уповноважений працівник банку в присутності фізичної особи, яка відкриває рахунок, робить копію сторінки її паспорта з такою відміткою. Ця копія засвідчується підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, яка відкриває рахунок, як така, що відповідає оригіналу, і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Для відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб і відокремлених підрозділів, особи, які мають право першого та другого підписів, особисто подають до банку документи уповноваженому працівнику банку: паспорт або документ, що його замінює, документи, що підтверджують їх повноваження і документ виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платників податків. Банк має право витребувати від клієнта інші документи і відомості, потрібні для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі неподання клієнтом необхідних документів або відомостей, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації («відмиванню») доходів, одержаних злочинним шляхом, або умисного надання клієнтом неправдивих відомостей про себе, рахунок йому не відкривається.

У разі наявності під час здійснення ідентифікації клієнта мотивованої підозри щодо надання ним недостовірної інформації про себе або навмисного надання інформації з метою введення в оман; інформація про відкриття рахунку такій особі надається банком до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

Нові вимоги щодо ідентифікації клієнтів сприятимуть виявленню та попередженню злочинів, що здійснюються юридичними та фізичними особами у банківській сфері. Виконання цих вимог застережи банки від перетворення у засіб злочину або в його жертву і в результаті зменшить можливості зашкодити їх репутації.

Тому банкам доцільно вживати застережених заходів не тільки в процесі ведення рахунка клієнта, а ще на стадії «знайомства» з ним. Причому не варто обмежуватися формальною процедурою відкриття рахунку та проведення операцій – необхідно розробляти певну політику обслуговування клієнта та програму його ступеневої ідентифікації, яка включала б усебічну ретельну перевірку клієнтів підвищеного ризику, а в подальшому моніторинг рахунків підозрілої діяльності. [3, с.137]

Одним із факторів стабілізації банківської системи є система страхування депозитів, існування якої на рівні держави дозволяє банкам знизити премію за ризик як однієї із складових базової депозитної ставки. У багатьох розвинених країнах створено державну систему страхування депозитів, яка передбачає компенсацію певної суми депозитного вкладу власникові в разі банкрутства банку.

Указом Президента України від 10.09.98 р. «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб-вкладників комерційних банків України», Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» були створені основи фінансового забезпечення вкладів фізичних осіб. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб було створено в 1998 р., розмір середнього вкладу фізичних осіб в українських банках становив 468 грн., тому відшкодування за вкладом було встановлено в розмірі 500 грн. Сума відшкодування кілька разів збільшувалася. Рішенням адміністративної ради Фонду «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами» від 17.12.2008 р. за № 24 було збільшено розмір відшкодування коштів за вокалами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до 15000 грн.(за матеріалами ЗАТ КБ ПриватБанк).

Страхування вкладів сприятиме підвищенню надійності і стабільності вітчизняних банків. Одним зі шляхів зниження ризику неповернення коштів для юридичних осіб є можливість відкриття рахунків у різних банках, завдяки чому вдається застосувати такий метод управління ризиками як диверсифікація.

Банківська система успішно розвивається тільки за умови існування надійної економіки і абсолютної довіри населення до банків. Вклади населення в ресурсах комерційних банків України у 2 – 2,5 рази менші ніж вклади населення в ресурсах банків розвинутих країн. Для підтримки довіри населення було організовано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, але гарантована сума не забезпечує укріплення довіри крупних вкладників.

Для комерційних банків депозити – найдорожчий ресурс, але і найстабільніший, тому для підтримки клієнтської бази банки можуть підвищити ставки за вкладами за рахунок власних коштів.

Таким чином, пошук оптимального рівня депозитної ставки – складне завдання, яке має вирішувати менеджмент кожного банку самостійно залежно від ринкової ситуації, власних потреб та можливостей. Занадто низький рівень ставки призводить до відпливу депозитів банку, зменшує обсяг кредитних ресурсів, а отже звужує можливості проведення активних операцій та отримання прибутків. Завищення депозитної ставки тягне за собою зростання відсоткових виплат за рахунками клієнтів і зі відсутності високоефективних напрямів розміщення ресурсів призводить до зменшення маржі чи навіть завдає збитків. [4, с 2]

 

Список використаної  літератури:

1.      Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф., підручник Банківські операції. Вид. 2-ге, перероб. і доп., Київ 2002, 480 с.

2.      Кузьмін В.В., Андрейченко О.В., навчальний посібник Банківські операції. Вид. 2-ге доп., Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки» 2009, 504 с.

3.      Кузьмін В.В., навчальний посібник Банківський менеджмент. Вид. 2-ге доп., Херсон: ПП Вишемирський В.С. 2008, 300 с.

4.      http://kontrakty.com.ua/show/ukr/article/45/15200810330.htmlПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet