zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління

РЕГІОНАЛЬНА СТАТИСТИКА ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 

Олійник В.В.

Україна, м.Чернівці, Буковинська державна фінансова академія

 

The problem of reforming the country's statistics and its transformation to the international system of accounting is rather sharp nowadays. The main requirement to modern statistics should be formulated as satisfying the need tor information the sphere of state and regional management in accordance with socio-economic conditions and regional policy.

 

В останні роки регіональна політика в Україні набуває все більшого значення. Постановка завдання соціальної переорієнтації економіки, необхідність якої визначена еволюцією всієї системи економічних відносин, зумовила зміну пріоритетів в оцінці регіонального розвитку.

У Статті 2 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" [1] детально сформульовано мету стимулювання розвитку регіонів за напрямами:

а) забезпечення сталого розвитку регіонів в інтересах усієї України, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та безробіття, формування середнього класу;

б) ефективного використання економічного, наукового, трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також особливостей регіонів для забезпечення на цій основі підвищення рівня життя людей, оптимальної спеціалізації регіонів у виробництві товарів та послуг;

в) створення рівних умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів України;

г) забезпечення додержання визначених державою соціальних гарантій для кожного громадянина незалежно від місця його проживання;

д) подолання депресивного стану окремих територій, своєчасного й комплексного розв'язання проблем охорони довкілля.

Головною метою Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року є визначення ключових проблем регіонального розвитку, пріоритетів державної регіональної політики [2]. У зв'язку з необхідністю досягнення поставлених цілей стає все більш актуальною потреба в повному і надійному інформаційному забезпеченні процесів, що відбуваються, на базі регіональної статистики. Ця галузь статистики є теоретичним і практичним підґрунтям розробки показників економічного та соціального розвитку регіонів у територіальному аспекті.

Як справедливо відзначають учені, регіональна статистика є однією з найбільш ''проблемних" галузей статистики, дія якої потрібно виробити стратегію реформування з урахуванням реальних потреб користувачів і можливостей виробників даних" [3, с. 3]. Один із підходів до визначення поняття "регіональна статистика" базується на твердженні, що це система збирання, обробки, аналізу, поширення, збереження, захисту й використання статистичної інформації з оцінки соціально-економічного стану регіонів [3, с. 6]. Однак термін "регіональна статистика" - це складне і, можливо, ще не цілком сформоване поняття. Насамперед, регіональна статистика - це система об'єктивної економіко-статистичної інформації, побудованої за територіальною ознакою.

Але це визначення є дуже загальним, воно не враховує і не відбиває різні аспекти формування інформації про регіон. Регіональна статистика має специфіку, що відрізняє її від інших розділів статистичної науки. Це пов'язано, насамперед, із таким її розділом, як регіональний статистичний аналіз. Специфіка полягає в тому, що об'єктом статистичного аналізу є територіально розподілені статистичні дані. У цьому випадку можна говорити про типологізацію регіонів, зумовлену територіальною диференціацією показників економічного та соціального розвитку, а також про аналіз факторів, що визначають стан економіки певної території.

На підставі показників регіональної статистики виконується оцінювання рівня економічного розвитку регіону, його інвестиційної привабливості, ринкової економічної кон'юнктури. Воно дозволяє визначити цілі та завдання управління, розробити програми соціально-економічного розвитку, приймати рішення, контролювати їхнє виконання. Мова йде про використання властивостей інформації щодо адекватного відображення реальних економічних явищ. Процес прийняття управлінських рішень буде тим ефективніший, чим достовірнішими та повнішими будуть дані регіональної статистики. Цим і визначається значення розвитку регіональної статистики для території.

Суттєвий інтерес до інформації, що характеризує регіональні проблеми, виникає у менеджерів та інших працівників, які приймають рішення з керування виробничою діяльністю підприємств, об'єднань, фірм. Для них дані регіональної статистики є інформаційною базою щодо забезпечення процесу прийняття будь-яких рішень управлінського характеру, що зумовлює важливість і значущість процесу інформатизації в суспільстві. У зв'язку з цим можна розглядати й інший аспект поняття "регіональна статистика". Це поняття може бути окреслено як матеріальна основа формування та використання регіональної статистичної інформації. Вона охоплює результати діяльності підрозділу територіальної державної статистики, що забезпечує збирання, обробку, збереження та поширення регіональної інформації.

Однак необхідно враховувати, що регіональна статистика не ідентична системі територіальних органів статистики, оскільки, крім територіального аспекту, інформація має галузевий і мікроекономічний аспекти. А ряд показників регіональної статистики розробляється централізовано у зв'язку з тим, що органи статистики регіону не мають у своєму розпорядженні всіх необхідних даних для їх обчислення щодо конкретних територій.

Для вирішення завдання розробки статистичної інформації в регіональному аспекті потрібно наукове та методичне забезпечення, що розробляє регіональна статистична наука. У зв'язку з цим під регіональною статистикою розуміється наукова дисципліна, яка покликана описати суспільство як територіальну систему, що складається зі взаємозалежних регіонів, котрі формують єдиний економічний простір.

Збирання відомостей важливого практичного значення для управління територіями має глибокі історичні корені. У процесі економічного розвитку, відповідно до характеру змін, що відбуваються, змінювався також зміст облікових операцій.

Становлення і розвиток регіональної статистики визначається великою кількістю факторів. До найважливіших з них можна віднести чинники, що впливають на: процеси реформування економіки територій, процеси реструктуризації суспільства в цілому, реорганізацію системи управління.

З метою забезпечення комплексного розвитку системи державної статистики, задоволення потреби органів державної влади і суспільства в об'єктивній статистичній інформації Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію розвитку державної статистики (далі Стратегія) па період до 2008 року [4].

У заходах щодо реалізації Стратегії на період до 2008 року, пролонгованої до 2012 року, передбачено вдосконалення системи показників з метою проведення комплексного оцінювання соціально-економічного стану регіонів та розробки методології міжрегіональних зіставлень статистичних даних (рис. 1, за даними [5; 6]).

Метою Стратегії є визначення перспективи подальшого розвитку і реформування системи державної статистики, спрямованої на отримання всебічної та об'єктивної статистичної інформації щодо економічних, соціальних, демографічних явищ і процесів, які відбуваються в країні та її регіонах, галузях економіки, й забезпечення цією інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших користувачів.

Для реалізації принципів управління економікою на регіональному рівні необхідне вирішення двох видів завдань регіональної статистики:

1. Завдання, що відповідають проблемам соціально-економічної статистики.

2. Завдання, характерні для регіональної ланки статистики.

До першого виду завдань належать такі:

1.1. Удосконалення системи статистичних спостережень, побудованих на основі статистичного реєстру підприємств і організацій.

1.2. Підвищення гнучкості статистичних спостережень, розширення сфери вибіркових обстежень., інтегрування різних видів статистичних обліків.

1.3. Забезпечення достовірності, оперативності, якості звітних даних.

1.4. Удосконалення статистичної методології аналізу зведеної статистичної інформації.

Другий вид завдань характерний для регіональної ланки статистики:

2.1. Оцінка й аналіз потреб у статистичній інформації органів управління регіонального рівня.

2.2. Формування системи статистичних показників регіональної економіки, що дозволить охарактеризувати стан і перспективи розвитку регіону, забезпечити прийняття рішень з управління економікою території.

2.3. Розробка методологічного забезпечення проведення спеціальних регіональних статистичних обстежень, опитувань, орієнтованих на дослідження регіональних особливостей розвитку.

2.4. Підвищення рівня узагальнення статистичної інформації, розробка методичних прийомів щодо обчислення інтегральних індикаторів.

2.5. Покращання роботи з користувачами.

Перспективи інтеграції України в ЄС зумовлюють також потреби в регіональній статистичній інформації, що відповідає стандартам і вимогам Євростату та має бути основою для порівнянь соціально-економічного розвитку українських регіонів з регіонами країн ЄС, а також транскордонних проектів щодо співробітництва. Тому основними цілями компонента 2 "Регіональна статистика" в рамках проекту ТАСІ5 "Статистика 8" були такі заходи:

- удосконалення системи показників для оцінки та моніторингу рівня соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням досвіду статистичних служб країн ЄС;

- отримання рекомендацій та розроблення концептуальних положень щодо створення регіонального банку даних;

- ознайомлення зі стандартами ЄС у галузі регіональної статистики.

За період реалізації цього компонента була виконана оцінка реального стану регіональної статистики в Україні, визначені головні пріоритети, виходячи з яких і здійснювалися різноманітні заходи.

У рамках реалізації Стратегії на період до 2012 року необхідно вирішити ряд завдань, які доцільно розподілити на короткострокові, середньострокові та довгострокові. Першу групу складають завдання за такими напрямами: удосконалення законодавчої та нормативної бази, розробка нових методологічних засад інформаційно-статистичного забезпечення функціонування регіонів та розширення публікаційної роботи.

Середньострокові завдання націлені на створення регіонального банку даних, удосконалення методики статистичного аналізу, розроблення методологічних підходів та системи показників муніципальної статистики.

До довгострокових завдань можна також віднести питання, що виникнуть з розгортанням адміністративно-територіальної реформи. Про це вже заявлено в Державній стратегії регіонального розвитку до 2015 року, яка була прийнята Урядом у липні 2006 року.

Таким чином, на основі вищенаведених фактів доцільно зробити такі висновки:

- регіон слід розглядати як соціально-економічну систему, дослідження розвитку якої потребує комплексного інформаційного статистичного забезпечення. Наукове та практичне значення вивчення економічної і соціальної складових регіону визначається тим, що саме воно зумовлює та забезпечує розробку основних напрямів регіональної політики;

- регіональна статистика як інформаційна база регіонального управління має свою специфіку, що відрізняє її від інших розділів статистичної науки. Відмінність, насамперед, полягає в тому, що спостерігаються та аналізуються територіально розподілені статистичні дані. У межах регіональної статистики забезпечуються побудова комплексної системи статистичних показників, яка характеризую структуру економіки регіону. Організаційні принципи регіональної статистики розробляються з огляду на необхідність удосконалення методології формування системи показників статистичних обстежень;

- розвиток регіональної статистики повинен здійснюватися у контексті виконання завдань щодо задоволення потреб в інформаційному забезпеченні управління. Обґрунтування завдань регіональної статистики та їх реалізація забезпечать підвищення якості статистичної бази та задоволення потреб в інформаційному забезпечені управління.

 

Список використаних джерел

1. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" від 08.09.2005 p. № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 51. — Ст. 548.

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р " від 21.07.2006 р. № 1001 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 30. — Ст. 36—78.

3. Осауленко О. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку регіональної статистики / О. Г. Осауленко // Сучасний стан та перспективи розвитку регіональної статистики : зб. матеріалів нац. конференції. — К., 2002. — С. 3—20.

4. Кузьменко Л. М. Регіональна статистика в регулюванні соціально-економічного розвитку / Л. М. Кузьменко // Вісник економічної науки України. — 2004. — № 2. — С. 57—81.

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року" від 13.07.2004 р. № 910 /7 Офіційний вісник України. — 2004. — № 28 (частина І). — Ст. 189.

6. Стратегія розвитку державної статистики на період до 2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet