zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>

БІЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКЛАДАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Піскурська Г.В., Сініцина В.В.

Україна, м.Донецьк, Донецький національний технічний університет

 

       Статья посвящена описанию особого аспекта учебной дисциплины «Деловой английский язык» - созданию бизнес-презентаций. В статье рассматриваются следующие методические вопросы, возникающие при подготовке и проведении презентации: преодоление некоторых психологических проблем при выступлении перед большой аудиторией, эффективное использование наглядных и опорных материалов, а также зависимость лексической и синтаксической наполняемости презентации от уровня владения языком студентов.     

 

Одним з напрямків сучасної вищої освіти є розвиток практичних вмінь та навиків майбутніх фахівців, тому створення бізнес-презентацій стає важливим аспектом викладання ділової англійської мови. Професійна діяльність передбачає високий рівень ділової активності, здатність витримувати тривалі та емоційно насичені бізнес комунікації, демонструвати розвинуті навички самопрезентації, публічних виступів, впливу на оточуючих. Отже метою даного аспекту вивчення мови є посилення конкурентоспроможності студентів шляхом поліпшення якості презентації. Досить важко робити успішні презентації на рідній мові, не говорячи вже про іноземну. Тому мета даної статті – аналіз основних проблем презентацій та засоби їх успішної підготовки та проведення.

Однією з головних труднощів, які виникають під час презентації, є психологічний барєр та невпевненість промовця. Тому задача викладача – формування у студентів впевненості в собі. Тиск, який відчуває промовець через стрес, підвищується по мірі того як зростає за розміром аудиторія, до якої він звертається. В більшості випадків протягом тренувального процесу аудиторією постають інші студенти групи. Може бути корисним розбити велику групу на підгрупи. Виступ перед шістьма людьми зазвичай більш впевнений, ніж перед тридцятьма. Розташування підгруп в різних зонах класної кімнати надає можливість  виступу трьох або чотирьох студентів одночасно. Ефективність такого підходу постає не лише в раціональному використанні навчального часу, але й в зміщенні уваги з одного промовця на декількох. Доцільним може бути музикальне супроводження на другорядному плані для створення сприятливої атмосфери у групах.

На початковому етапі опанування навичок успішної презентації, влучним кроком буде  обрання знайомої теми, яка не потребує тривалої підготовки.  Метою цього етапу є спроба   пересилити свій страх перед аудиторією. Можна запропонувати студентам великий спектр тем, які не передбачають спеціальних знань, термінології. Студенти, які обрали однакову тему, можуть працювати разом: парами або групою. Їм надається кілька хвилин для запису ключових ідей, виразів, швидкого перекладу з подальшою презентацією перед іншими членами  їх підгрупи.

Постерна презентація – ще один ефективний засіб тренування у студентів навиків публічних виступів у сприятливому оточенні. Такий підхід є характерним при викладанні у багаточисельних  групах та на конференціях. Це зазвичай результат колективної роботи  трьох або чотирьох людей, які працюють над одним і тим самим постером. Доречним буде   заздалегідь показати модель постеру, створену на одному або двох великих аркушах паперу. Постери повинні бути якомога цікавими візуально та включати головні пункти презентації. Необхідно наголосити, що постер не містить текст, який студенти просто читають вголос. Для невеличкої презентації достатньо шість або  сім постерів. Постери розташовують в різних частинах аудиторії, автори презентують свої роботи, відповідаючи на питання слухачів, серед яких можуть бути студенти, запрошені з інших груп  Це надасть студентам відчуття атмосфери виступу перед аудиторією за межами їх безпосередньої групи.

Успішна презентація є результатом тривалої підготовки і практики.  Презентація – це завжди дослідження, ретельно складене на письмі та представлене аудиторії у виді розгорнутого монологу. Неприйнятним є читання вголос детальної інформації та даних, отриманих після дослідження. Замість цього, необхідно використовувати простіші синтаксичні конструкції у своєму повідомленні, регулярно робити висновки, повертатися до головних пунктів та повторювати основні ідеї різними способами. Так, слухачі мають декілька можливостей зрозуміти повідомлення промовця.

Помилкою може стати обрання якоїсь цікавої статті та читання її перед групою, адже статті часто містять багато незнайомих для аудиторії слів і виразів. Крім того, зміст повідомлення може залишитися незрозумілим через недоліки вимови. Також не слід забувати, що коли ми читаємо, ми можемо повернутися до тексту, коли потрібно. Якщо промовець просто прочитає статтю, слухачі будуть позбавлені такої можливості та не отримають важливого повідомлення.

На підготовчому етапі студенти повинні усвідомити сам процес презентації, в якому їм потрібно брати участь. Так, Jon Naunton пропонує наступні кроки:

1. Викладач читає статтю або текст голосно, роблячи багато типових помилок у вимові, уникаючи візуального контакту та не доводячи до слухачів головного повідомлення. Потім запитує у студентів, про що була стаття.

2. Студенти спочатку читають запропонований текст, потім спрощують його, перефразовуючи складнопідрядні речення, визначаючи невідомі слова, ідіоми і вирази. На заключному етапі ці лексичні одиниці або виключаються з тексту, або замінюються на  знайомі слова та вирази.

3. Студенти визначають головні і другорядні пункти статті та вирішують які ключові ідеї вони збираються викладати.

4. Студенти та викладач обговорюють, які фонові знання вимагає стаття та як це можна висловити у введенні до презентації.

5. Студенти повторно складають текст, користуючись лексичними засобами зв’язку між реченнями та основними ідеями.

       Очевидно, що ефективність проведення презентації залежить від загального рівня володіння іноземною мовою промовця. Крім того лексичний та синтаксичний склад промови невід’ємно пов’язаний з типом презентації, тобто слова і вирази, які використовуються під час презентації фактичної інформації, цифрових даних або трендів, відрізнятимуться від тої лексики промови, що описує процес. Тому дуже важливо знайти спосіб забезпечити студентів певними моделями різних типів презентації та тренувати вживання цієї лексики. Наприклад,  якщо завданням студентів є опис процесу, то викладачу слід перш за все розробити в якості зразка коротку презентацію якогось знайомого студентам процесу. Потім можна проаналізувати, виписати та потренувати  ключові фрази, які використовуються для опису процесу. Крім того корисно буде забезпечити студентів списком найбільш вживаних ввідних фраз і виразів, які наведені в кінці даної статті.

Ще одна важлива проблема, яка може виникнути під час промови, - надмірна залежність від тексту. Щоб уникнути цього, студентам можуть користуватися різноманітними допоміжними картками, слайдами, технологією PowerPoint, що дозволяють слідкувати за пунктами презентації і промовцю,й аудиторії.

Нарешті, під час проведення презентації промовець повинен створювати враження спілкування зі слухачами, а саме встановити з ними візуальний контакт. Корисним буде вибрати трьох людей в аудиторії; наприклад, один попереду, другий у середньому ряді справа, і третя особа позаду. Переміщення погляду між цими пунктами створить враження, що промовець звертається до всієї аудиторії.

Отже, підготовка та проведення презентації є дуже складним та тривалим процесом, під час якого студенти  не лише тренують свої лінгвістичні вміння, але й розвивають певні практичні професійні навички, а саме, вміння аналізувати, виділяти головне, трансформувати основні ідеї, вміло володіти аудиторією, встановлювати візуальний контакт тощо.  


Ввідні слова та вирази

Звертання до аудиторії

Good morning afternoon etc.

I’d like to take the opportunity to thank

you for coming here today

Начало та оголошення мети

Right Let’s make a start.

I’m here today to…

The object/subject of today’s talk is to...

Структура

My presentation/talk is divided into

three parts/sections..

I have four main points….

Звернення до іншого промовця

I am going to/I’d like to hand you

over/pass you over to Julian who is

going to talk you through/present

Annie will be telling you about..

Paul is now going to take over…

Повторення слів попереднього промовця

Keith has given you an overview of..

We have just heard from Keith…

Звернення до фонових/попередніх знань

You are certainly aware

 As you know.

Звернення до діаграм/цифр

(So) Let’s look /have/take a look at …

I’d like to draw your attention to…

If you’d like to turn to page 6 of the

handout … I’ll…….

Перерахування основних ідей

To begin with/First of

all/Firstly/Next/afterwards

Finally/To conclude/In conclusion

Перехід до іншої теми

This brings me/us to the key issue …

I’d now like to turn to ….

Now let’s look at/consider…

I’ll now move on to my next point which

is…

Before I move on, does anyone have any

questions/queries..

Риторичні питання

 (So) what can we learn from this?

How should we interpret these

figures/statistics

You’re probably asking yourselves what

this all means.

Оперування питаннями з аудиторії

I’m happy to answer your questions at

the end of my presentation.

Please feel free to interrupt of you have

any questions.

I’ll deal with questions at the end of the

talk…

Підведення підсумків

So to recap..

In conclusion..

I’d like to finish/wind up by saying…

Before I finish I’d finally like to say…


 

Література

1.      J.Naunton. Helping students give more effective and memorable presentations. –      http://www.oup.com/elt/profile

2.      J.Comfort. Effective Presentations. Oxford, OUP, 1995.

3.      Delivering your presentation - http://www.presentations.com/Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet