zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>

СТАТИСТИКА ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРЩИНИ

 

Рудницький Л.В.

Державна академія статистики, обліку та аудиту

 

Інтенсивне зменшення чисельності осіб молодше за працездатний вік створює несприятливу демографічну передумову для відтворення сільського населення і трудового потенціалу села на найближче десятиріччя й віддалену перспективу. За умов збереження сучасних темпів зменшення мешканців села молодих вікових контингентів у сільській місцевості Житомирської області, не буде навіть простого відтворення населення. Несприятливі демографічні передумови відтворення сільського населення і трудового потенціалу села – не єдині причини прискорення темпів зменшення кількості осіб працездатного віку. В цьому напрямі діяли й соціально-економічні фактори, спрямовані на міграційний відплив молодих контингентів мешканців села. Поєднання демографічних передумов відтворення сільського населення і трудового потенціалу села із соціально-економічними факторами є тією базою, що визначає демовідтворювальні процеси в сільській місцевості та формує життєвий і трудовий потенціали.

Основним чинником зменшення чисельності сільського населення, його життєвого і трудового потенціалів є звуження природної основи і формування, що призвело до затухання соціально позитивних і активізації соціально неактивних процесів природного відтворення селянства. До перших належить народжуваність, до других – смертність. Рівнодіюча їх визначає результативні показники природного руху мешканців села. У 1985-2007рр. ми прослідковуємо таке соціально небезпечне явище як депопуляція сільського населення, яка огорнула всю сільську місцевість Житомирської  області набираючи тенденцію до зростання. Якщо в результаті перевищення кількості померлих над народженими у сільській місцевості у 1985 р. становив 2975 осіб, то у 1995р. становив 6491 осіб, а у 2007р. – 7426 осіб (табл. 1)

Таблиця 1.

Кількість народжених, померлих, та природний приріст сільського населення по Житомирській області за 1985-2007 рр.

 

1985

1990

1995

2000

2002

2004

2006

2007

Кількість народжених всього

9723

7987

7362

5823

5556

5531

5718

6030

Кількість померлих всього

12698

12226

13853

13069

13467

13824

13506

13456

Природний приріст (скорочення) населення

- 2975

-4239

-6491

-7246

-7911

-8293

-7788

-7426

 

Кількість народжених у сільській місцевості України в 2007р. порівняно з 1985р. зменшилася на 3693 чол., або на 38,0%.

Про зниження народжуваності і збільшення смертності в сільській місцевості свідчить динаміка не тільки чисельності народжених, а й загального коефіцієнта народжуваності – кількість народжених у розрахунку на 1000 чол. (табл. 2.)

Таблиця 2.

«Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення по Житомирській обл. за 1985-2007рр.» (На 1000 наявного населення)

 

1985

1990

1995

2000

2001

2004

2007

Кількість народжених всього

В сільській місцевості

У міських поселеннях

 

15,3

12,5

18,2

 

12,9

11,4

14,2

 

11,0

11,1

10,9

 

8,9

9,3

8,6

 

8,4

8,8

8,1

 

9,8

9,4

10,1

 

10,9

10,7

11,0

Кількість померлих всього

В сільській місцевості

У міських поселеннях

12,8

16,3

9,3

13,2

17,4

9,5

15,9

21,0

11,8

16,4

20,9

12,8

16,9

21,6

13,2

18,3

23,4

14,3

18,5

23,9

14,3

Природний приріст (скорочення) населення

В сільській місцевості

У міських поселеннях

 

2,5

-3,8

8,9

 

-0,3

-6,0

4,7

 

-4,9

-9,9

-0,9

 

-7,5

-11,6

-4,2

 

-8,5

12,8

-5,1

 

-8,5

-14,0

-4,2

 

-7,6

13,2

-3,3

 

Характерною особливістю слід вважати те, що значна частка дітей народжується у жінок, які не перебували у зареєстрованому шлюбі. Якщо у 1985 р. народжувалось таких дітей 11,1%, то у 2007 р. – 24,9, або у 2,3 рази більше.

Дані таблиці свідчать, що кількість померлих у сільській місцевості на 1000 наявного населення значно перевищує кількість померлих у міських поселеннях, і приріст також набагато нижчий в порівнянні з міськими поселеннями.

В реальних умовах життя склалася стійка тенденція до зменшення інтенсивності шлюбів і відповідно коефіцієнта шлюбності (кількості шлюбів на 1000 чол. наявного населення).

Зниження інтенсивності у сільській місцевості  розпочалося у 80-х роках пришлого століття  і набуло розмаху в подальші роки.

В умовах різкого зниження народжуваності та зменшення шлюбів прогресує смертність сільського населення.

За досліджуваний період (1985-2007рр.) кількість померлих ( на 1000 наявного населення) у сільській місцевості області збільшилась на 46,6%.

Прогресування цього показника – наслідок старіння сільського населення, ускладнення демографічних передумов і звуження демовідтворювальної бази природного руху мешканців села.

Надзвичайно висока смертність населення сільської місцевості пояснюється перманентним погіршенням його економічного становища і соціальних умов життя. Один із наслідків цього – поширення інфекційних і паразитарних хвороб, хвороб кровообігу, злоякісних новоутворень, а також травм і отруєнь.

Абсолютна і відносна (з розрахунку на 1000 чол. населення) кількість померлих в області перевищує відповідні показники народжень, внаслідок чого природний рух сільського населення має від’ємне знання, знижується коефіцієнт життєвості селян  - співвідношення кількості народжень і смертей.

За 1985-2007рр. коефіцієнт життєвості сільського населення в цілому по області зменшився на 41,5% (таб. 3.)

Основним фактором, що зумовлює зменшення сільського населення є депопуляція, що охопила всю сільську місцевість, тому питання збереження  тут генофонду має бути визначене, як першочергове в державній політиці щодо  управління соціально-економічним розвитком сільських територій. Орієнтиром  спрямування такої політики є міжнародні стандарти щодо оцінки соціально-економічного становища сільського регіону.

Таблиця 3.

 «Динаміка коефіцієнта життєвості сільського населення Житомирської обл. за

роками за 1985-2007рр.»

 

1985

1995

2001

2003

2007

Міське населення

1,96

0,93

0,61

0,68

0,77

Сільське населення

0,77

0,53

0,41

0,40

0,45

 

У світі стабільність населення, збільшення тривалості життя людей вважається одним з основних критеріїв економічного зростання, ефективності виробництва й розвитку людини. Депопуляція ж сільського населення відображає протилежні процеси – спад сільськогосподарського виробництва, зростання безробіття селян, їх зубожіння та інші соціально негативні явища.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet