zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>

Формування експортної стратегії на основі аналізу динаміки статистичних  показників

 

Вересюк С.М.

Україна, м.Чернівці, Буковинська державна фінансова академія

 

The article is devoted to research theoretical bases of formation of an export potential of Ukraine. The estimation of competitiveness of commodity  structure of export. Actions on maintenance of perspectivity of development of an export potential of the country.

 

Розвиток економіки України в умовах інтегрування національних економік потребує активного її включення у міжнародний поділ праці, світогосподаські зв’язки. Формування  стратегії зовнішньої торгівлі  і, зокрема експорту, його спрямованості є надзвичайно важливим фактором  розвитку національної економіки. Проте досягти успіху в експортній діяльності можуть лише ті країни, які мають конкурентоспроможну економіку. Саме тому постає необхідність здійснення ґрунтовних теоретичних досліджень та обґрунтованості практичних рішень і механізмів, які б дозволили державі прискорити повноцінне її прилучення до світового господарства і тим самим користуватися всіма  перевагами міжнародного економічного співробітництва [5,22].

Україна володіє достатнім ресурсним потенціалом, раціональне використання якого може дати змогу їй посісти чільне місце у світовому поділі праці. Головним завданням національної влади та громадськості є усвідомлення власних можливостей з тим, щоб спрямувати у потрібне русло увесь наявний інтелектуаль­ний, кадровий, матеріальний потенціали[4,122]. В умовах інтеграційних процесів, як одного із виявів глобалізації світової економіки, беззаперечним страте­гічним напрямом є інтенсивний розвиток зовнішньої торгівлі.

Дослідженнями пріоритетних напрямів українського експорту та спеціалізації його займалось багато вітчизняних вчених та дослідників, серед них можна виділити В. Бойко, В. Власов, О. Гойчук, Б. Пасхавер, О. Шубравська, зробили суттєвий вклад у розв'язання проблеми, досліджуючи окремі її аспекти. Структурні диспропорції вітчизняної господарської системи, а також зовнішньоторговельної діяльності привернули увагу таких вчених, зокрема Ю.Бажана, А.Гальчинського,  В.Гейця, Б.Кваснюка, Я.Жаліла, Р.Новикової, Т.Шинкоренко та багатьох інших.

За 2008р. експорт товарів склав 67002,5 млнол. США. Порівняно з 2007р. експорт збільшився на 35,9%[6]. Найбільші обсяги експорту товарів за основними видами транспортування у 2008р. розподілялися таким чином: морськими суднами було перевезено 45% від загального обсягу експорту товарів, залізничними вагонами – 29,1%, вантажними автомобілями – 18,8%.

За 2008р. обсяги експорту товарів та послуг порівняно з 2007р. збільшились на 34,9%, імпорту − на 40,5% і становили відповідно 78696,7 млн.дол. та 92181,2 млн.долША. Від’ємн сальдо зовнішньо-торговельного балансу склало 13484,5 млн.дол. (у 2007р. − мінус 7263,6 млн.дол.) Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (у 2007р. − 0,89)[6].

У структурі зовнішньої торгівлі України порівняно з 2207 р. відбулось незначне збільшення частки товарів в експорті .

Загальний обсяг експорту товарів та послуг до країн СНД становив 281123 млнол. і збільшився в порівнянні з 2007р. на 25,9%, до країн ЄС – 22178 .дол. і збільшився на 31,3%. Обсяг імпорту товарів та послуг з країн СНД становив 34638,9 млн.дол. і збільшився в порівнянні з попереднім роком на 31,3%, з країн ЄС  - відповідно 32684,9 млн.дол. і збільшився на 31,7%. Частка експорту до країн СНД та кра-їн ЄС зменшилась до 35,7% та 28,2% (проти  38,3%  у 2007 році).

Обсяги експорту товарів з України зросли на 35,9% і становили відповідно 67002,5 млн. доларів. Від’ємне альдо зовнішньої торгівлі товарами становило 18531,9 млн. дол.. (у 2007р. – мінус – 11321,9 млн.дол.). торгівлі .

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції товарами з партнерами з 217 країн світу. У структурі експорту частка поставок до країн СНД зменшилась і склала 35,5% проти 37,8% у 2007р., країн ЄС – до 27,1% проти 28,2%[6].

Найбільші обсяги експортних поставок товарів здійснювались до Російської Федерації − 23,5% від загального обсягу експорту, Туреччини − 6,9%, Італії − 4,3%, Польщі – 3,5%, Білорусії -3,1%,Сполучених Штатів Америки – 2,9% та Німеччини − 2,7%.

У структурі експорту товарів порівняно з 2007р. збільшилась частка чорних металів, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, зернових культур, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, руд, шлаків та золи,добрив. Натомість зменшилась частка виробів з чорних металів, механічних та електричних машин, жирів та олій тваринного або рослинного походження.

 Зростання обсягів експорту товарів порівняно з 2007 роком відбулося за рахунок збільшення поставок чорних металів – на 6258,5 млнол. (на 37,4%), зернових культур – на 2940,1 млн.дол. (у 4,8 р.б.), енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – на 1479 млн.дол. (на 56,2%), руд, шлаків та золи – на 1048,6 млн.дол. (на 94,9%), залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання – на 815,6 млнол. (на 44,3%), механічного обладнання  -на 759,7 млн.дол. (на 27%), насіння і плодів олійних рослин – на 759,1 млн.дол. (у 2,1 р.б.), добрив – на 671 млн.дол. (на 50,6%)[6]. 

Експорт товарообмінних (бартерних)  операій за2008 рік сновив 1,2 млн.дол., імпорт– 0,5 млн.дол.

Обсяги експорту послуг з України за 2008р. зросли порівняно з 2007р. на 29,4%, імпорту – на 33,5% і складали відповідно 11694,2 та 6646,8 млн.доларів. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становить 5047,4 млн.доларів (у 2007р. – 4058,3 млн.дол.). Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції послугами з 221 країною світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні (65,2%), різні ділові, професійні та технічні (16,7%) та державні послуги, які не віднесені до інших категорій (10,3%).

У структурі експорту частка послуг до країн СНД зменшилась і склала 36,7% проти 41,1% за 2007р., країн ЄСзбільшилась до 34,6% проти 33%. Із загального обсягу імпорту послуг 16,1% становлять послуги з країн СНД, з країн ЄС – 57,4% (у 2007р. – відповідно 16,4% та 52,1%)[6].

Основними партнерами в експорті послуг були  Російська Федерація, на яку припадає 32,9% від загального обсягу експорту, Сполучене Королівство – 5,9%, Кіпр – 5,4%, Швейцарія – 5,3%, Німеччина та Сполучені Штати Америки – по 4,7%. Порівняно з 2007 р. зріс експорт послуг страхових (у 2,2 рази), комп’ютерних (на 70,4%), фінансових (на 50,9%), з по-дорожей (на 44%), морського транспорту (на 41,7%), зв’язку (на 39,5%), повітряно-го транспорту (на 33,7%), різних ділових,  професійних і технічних (на 30,7%), послуг з ремонту  (на 30,3%), залізничного (на 29,1%), трубопровідного (на 6,2%) транспорту. Одночасно зменшилися послуги, надані приватним особам та послуги в галузі культури та відпочинку (на 73%)[6].

Україна володіє значним експортним потенціалом, який зосереджений у видобувних і обробних галузях промисловості, а також в АПК і енергетичному комплексах країни, однак використовується він, на жаль, недостатньо і вкрай неефективно[3,116].

Головна вада українського експорту – неефективна його структура. На сьогодні головними структурними елементами експорту України є сировина низького рівня переробки.

Отже, успішна експортна стратегія залежатиме від:

¾      закріплення на державному рівні заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку експортноорієнтованих підприємств, спрямованих на оптимізацію структури торгівлі товарами та послугами;

¾      розробки та впровадження Національного плану дій з підвищення рівня конкурентоспроможності українських експортерів;

¾      реалізації стратегії  співробітництва з міжнародними організаціями, економічними союзами, потужними ТНК та фондами суверенного багатства;

¾      організаційно-технічного сприяння національним експортерам;

¾      розширення системи національної інфраструктури.

Принциповим елементом реалізації ефективної політики експортної спрямованості є залучення до цієї роботи державної влади, експертного середовища, представників великого бізнесу, асоціацій експортерів та інших суб’єктів, які безпосередньо здійснюють експортну діяльність[1,27]. Слід виходити з того, що економічне зростання України, засноване на вигодах від розширення експорту за умов високої національної конкурентоспроможності, є найперспективнішим шляхом створення нових високопродуктивних  робочих місць всередині держави, збільшення доходів населення і, у підсумку, зростання суспільного доброту.

 

Список використаних джерел

1.      Власюк О.С. Експортна стратегія України як чинник конкурентної боротьби на  світовому ринку// Зовнішня торгівля: право і економіка. – 2008.- № 4(39). – С.20-27.

2.      Кобута І.В., Шевцов О.Л. Оцінка впливу вступу України до СОТ на окремі види сільськогосподарської продукції//Економіка АПК. – 2007. - №1. – С.128-134.

3.      Кривак А.П. Галузеві пріоритети у спеціалізації експорту національної економіки//Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №10(89). – С.114-117  

4.      Мудрак Р.П. Розширення експортних можливостей: зовнішньоторговельні вигоди та  внутрішні продовольчі ризики//Економіка АПК. – 2008. - №4. – С.122-127.

5.      Стеценко Ж.В. Формування  експортного потенціалу в Україні//Економіка і держава. – 2008. - №7. – С.22-24.

6.      http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet