zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

 

Гаденко А.Д.

Україна, м.Чернівці, Буковинська державна фінансова академія

 

У статті викладені аналітичні матеріали сучасного стану ринку цінних паперів в Україні, висвітлені пробле­ми та перспективи розвитку фондового ринку України, а також наголошується на винятковій ролі ринку цінних паперів щодо залучення та перероз­поділу вільних фінансових ресурсів в економіці.

 

Постановка проблеми. Ринок цінних паперів України (фондовий ринок) невпинно зростає, проте для його по­дальшої капіталізації та виходу на світовий ринок необхідно розв'язати низку проблем. Зазначене засвідчує актуаль­ність теми цієї статті.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Теоре­тичні концепції щодо методологічних та організаційних ас­пектів розвитку фондового ринку в Україні, його інтеграції до світових фінансових ринків в умовах інтернаціоналізації викладено у роботах таких вчених-економістів, як А. Еременко, С. Лямец, В. Ковалева, А. Одарюк, О. Мошенец. Фундаментальні проблеми міжнародного регу­лювання економіки, глобалізації економічних процесів, ро­звитку ринків капіталу в країнах, що розвиваються,[4] відоб­ражені в працях Ґаррі Картнера (міжнародного експерта з питань депозитарної діяльності), Роберта Л. Сміта (міжна­ родного радника), доктора Уни Макдоналд, яка представи­ла Звіт про оцінку підготовленості України до запроваджен­ня єдиного регуляторного органу[1].

Аналіз проблем розвитку ринку цінних паперів розглядають у своїх працях чимало знаних учених: В.В. Корнєєв, О.М. Мозговий, О.Г. Мендрул, В.В. Оскольський та інші. Втім, на жаль, і нині актуальними залишаються дослідження у сфері роз­витку ефективно функціонуючого ринку цінних паперів.

Метою статті є проведення аналізу сучасно­го стану фондового ринку України, визначення основних проблем на ринку цінних паперів та формулювання про­позицій щодо його розвитку.

Викладення основного матеріалу. Протягом кількох останніх років український фондовий ринок розвивається дуже швидко, незважаючи на низьку стартову позицію. Од­нак він є дуже фрагментованим. Існують десять фондових бірж і торгово-інформаційних систем, але найбільша діяльність зосереджується тільки на одній біржі. Найбіль­шим організованим ринком є біржа ПФТС, яка почала функціонувати як інформаційна система у 1997 році і на, яку припадає 96% угод на організованих ринках. Кількість компаній, чиї акції торгуються на ПФТС, перевищує серед ній відповідний показник на європейських біржах, і вже сягнула 300 компаній. Технології ПФТС дозволяють обслуговувати як ринок котирувань, так і ринок заявок.[2]

2007 рік виявився найуспішнішим для українського фондового ринку за останні три роки. Про це свідчить збільшення індексу ПФТС у цьому році з 498,86 до 1174,02 пункту що у відсотковому вираженні становить 135%. Якщо брати показники подорожчання акцій, то за минулий рік Україна вийшла на друге місце. Протягом 2007 року обсяг торгів на ПФТС становив 32,25 млрд. грн., шо порівняно з 2006 роком більше на 4,26 млрд. грн., та становив 87,4% від загального обсягу торгів на організаторах торгівлі за рік. [6]

Початок 2008 року для  фінансових ринків вия­вився напруженим. Розвиток українського фондового ринку стримується за рахунок основних перешкод, на які слід звернути увагу у процесі реформування широкого кола основних напрямів діяльності. На сьогодні нерозв'язані питання щодо розвит­ку фондового ринку залишаються у таких сферах:

1. Регулювання та нагляд за ринкам.

Система регулювання і нагляду на фондовому ринку має значні недоліки. Саме на них слід звернути увагу насампе­ред, аби зменшити ризики на ринку, що розвивається, і водночас закласти підґрунтя для подальшого його стійкого розвитку.

2. Стратегії управління державним боргом та стратегії розвитку ринку боргових зобов'язань.

Обмежений розвиток національного ринку держави облігацій і відсутність кривої доходу від держаних облігацій результатом відсутності інтегрованої стратегії управління державним боргом і розвитку ринку боргових зобов'язань. По-перше, поточний курс у розвитку стратегії управлінння і боргом надміру зосереджується на короткостроковій вартості державного боргу. По-друге, емісії боргових зобов'язань на первинному ринку досить не передбачувані, вторинний ринок є неліквідним.

3.    Розвиток ринку муніципальних запозичень. Розвиток ринку муніципальних запозичень гальмується через низку суттєвих чинників. Насамперед обмежена фінансова автономія місцевих органів самоврядування. А також недоліки структури ринкових стимулів, причиною яких є пільго умови оцінки банками рівня капіталу при кредитуванні ОС недостатня прозорість ринку, спричинена недоліками у вимогах щодо звітності й аудиторських перевірок тощо.

4.    Розвиток ринку акцій.

Розвиток ринку акцій гальмується через незначний обсяг паперів у вільному обігу, недоліки у системі корпоративного управління, а також недосконалість валютного законодавства.

5.    Інфраструктура фондового ринку.

Розвиток фондового ринку сповільнюється через недоліки у ринковій інфраструктурі. Аналітики ринку зазначають, що операції, які проводять, на фондових біржах України, зазвичай здійснюються з метою маніпулювання вартістю цінних паперів, що торгуються. Ціни акцій, що обертаються на таких біржах, дуже сильно коливаються без об'єктивних на те причин.[6]

З огляду на вищевикладене нагальними завданнями є:

по-перше, стабілізація законодавчої бази, створення системи захисту прав ін­весторів шляхом впровадження системи відповідальності учасників ринку цінних паперів, запровадження фінансових (штрафних) санкцій у разі невиконання останніми зобов'язань перед інвесторами. Таким чином, надати державні гарантії збереження коштів дрібних власників цінних паперів. Обмеження маніпуляцій на ринку цінних паперів та використання інсайдерської інформації;

по-друге, захист державних інтересів на ринку цінних паперів шляхом об­меження доступу нерезидентів та впровадження такого виду цінних паперів, як "золота акція", що дасть змогу державі контролювати великі, прибуткові підпри­ємства, зокрема ті, які мають стратегічне значення для країни;

по-третє, вжиття заходів щодо централізації та організованості фондового ринку: заборона укладати угоди купівлі-продажу цінних паперів на неорганізо­ваному ринку, що підвищить ліквідність ринку цінних паперів, збільшить капі­талізацію усіх структур останнього та зробить його діяльність прозорішою [5].

Без розв'язання цих проблем формування дієздатного та ефективного рин­ку цінних паперів неможливе. Перспективи подальшого розвитку українського ринку цінних паперів багато в чому залежать від правильного визначення його ролі в інвестиційному процесі, процесі фінансового розвитку країни. Взаємоза­лежність та взаємозумовленість фондового ринку й інвестиційного процесу в мі­ру збільшення обсягів емісії цінних паперів та поліпшення інфраструктури їх обі­гу, безумовно, проявлятимуться дедалі чіткіше. З огляду на це актуальним стає завдання органічного поєднання якісних характеристик фондового ринку, який формується, із розвитком підрозділів виробництва.[3]Сьогодні безперечно одне: коли в Україні ринок перебуває ще в стадії становлення, у тому числі й фондовий, коли ще не створені надійні інституційні правила поведінки його учасників, потрібні жорсткі обмеження діяльності та за­конодавча врегульованість на ринку цінних паперів з урахуванням досвіду розвинених країн та національної специфіки.

Висновки: Враховуючи велику кількість невирішених питань, роз­раховувати, що український фондовий ринок найближчим часом ввійде до світових фінансових ринків, не варто. Над­звичайно високий ступінь фрагментації є основною переш­кодою майбутнього розвитку ринку цінних паперів в Україні. Для вирішення цього питання найпершим пріоритетом має стати забезпечення здійснення оцінки бірж регулятором, а саме оцінювання їх з огляду на їхню діяльність, правила, си­стеми торгівлі та розкриття інформації.

Оскільки, ринок в Україні  перебуває ще в стадії ста­новлення, у тому числі й фондовий, коли ще не створені надійні інституційні правила поведінки його учасників, потрібні жорсткі обмеження діяльності та за­конодавча врегульованість на ринку цінних паперів з урахуванням досвіду розвинених країн та національної специфіки. І саме це дасть змогу вирішити проблеми, які ми зазначили вище.

 

Список використаної літератури:

 

1.     Еременко А. Цінні папери // Бізнес. - К.: Блиц-Принт,
2008. - №3 [782]. - С. 48-50.

2.     Лямец С.. Одаргок А. Вспугнули индексы // Двньги. - К.: Изда-
тельский дом Украинский Медиа Холдинг, 2008. - № 5 (71). - С. 8-9.

3.     Мошенец Е. Что будет с ВВП, инфляцией й фондовим рьінком
в феврале: мнения аналитиков // Инвестгазета. - К.: Издатєль-
ство «Зкономикав, 2008. - №5. - С. 56-58.

4.     Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондово­
го ринку України: httр://www.ssmsc.gov.ua/.

5.     Терещенко Г.М. Проблеми становлення  та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні.- №5.-2007

6.     Гончарова Н.А. Проблеми функціонування ринку цінних паперів// Формування  ринкових  відносин  в Україні .-№5(84).-2008Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet