zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МАЙНОВІ ПРАВА, ЯК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 

Народенко А. В.

Україна, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Принятие нового Гражданского кодекса положило начало новому этапу регулирования гражданских правоотношений. Непосредственно предметом моего изучения является договор купли-продажи, один из наиболее распространенных методов опосредствования гражданского оборота, и имущественные права, як его предмет в частности. Внесение имущественных прав в предмет договора купли-продажи является нововведением и поэтому характеризуется слабой урегулированостью, что порождает ряд проблем, которые я попытаюсь раскрыть в своей работе. 

 

В ч.2 ст.656 ЦК України закріплена новела порівняно з попереднім ЦК, згідно якої предметом договору  купівлі-продажу  можуть бути майнові права. Таке ж положення міститься й у законодавстві інших країн, зокрема в ЦК РФ, тому чітке вирішення проблематики цієї теми є актуальною для стабільного функціонування міжнародних договірних відносин. Адже в процесі розвитку нашого суспільства виникають якісно нові відносини в міжнародних торгових відносинах, які потребують визнання та врегулювання, один з таких прикладів й розглянуто в моїй роботі.

Таке нововведення знайшло своїх прибічників та опонентів. Ряд вчених критикуючи цю норму зазначає, що купівля-продаж майнових прав веде до втрати договору купівлі-продажу своїх відмітних рис, зливаючись частково з відступленням прав по зобов'язаннях, а з погляду юридичного така заміна точного поняття, великим і невизначеним поняттям, дає мало переваг.

Інші навпаки на захист даної позиції зазначають, що предмет договору купівлі-продажу постійно розширюється, і договори передачі майнових прав нерідко зустрічаються на практиці тому виключення їх з предмету договору купівлі-продажу спричинить ситуацію, коли фактично існуючі відносини будуть не врегульовані.

Але навіть з включенням майнових прав в предмет договору купівлі-продажу проблема не була вичерпана. Постало питання, що собою являють майнові права, який їх склад. Спочатку слід з`ясувати що собою являє термін майно використаний в ст. 654 ЦК України при визначенні договору купівлі-продажу. Відповідь на дане питання наявна в ст.190 ЦК України, відповідно до, якої майно виступає особливим об’єктом, що включає окремі речі, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Отже майнові права охоплюються поняттям майно.

То, що ж собою являють майнові права? Згідно ч.2 ст.190 ЦК майнові права визнаються речовими правами і є неспоживчою річчю. Згідно чинного ЦК України, як вбачається з назви Книги 3, до речових прав належать: право власності та речові права на чуже майно. Цей перелік не є вичерпний. Тобто фактично майнові права за підходом ЦК є речовими?!

Більшість вчених критикують такий підхід, оскільки таке розуміння майнових прав, особливо в контексті предмету договору-купівлі продажу є звуженим, оскільки до майнових прав слід відносити не лише речові права, але й переважну більшість зобов'язальних, виключних та корпоративних прав.

Дійсно майнові права присутні в законодавстві в зазначених вище формах, зокрема ч.1 ст. 6 ЗУ „Про цінні папери та фондовий ринок” застосовує поняття майнових прав, як виду корпоративних, ст. 424 ЦК України закріплює майнові права інтелектуальної власності та інше.            Але слід звернути увагу, на те, що фактично не всі ці види  майнових прав можна віднести до предмету договору купівлі продажу. Адже речові права, право власності (оперативного управління, господарського відання) зокрема,  вони нерозривно пов’язані з річчю на яку вони поширюються й передача певної частини цих прав без передачі, в юридичному  сенсі, речі є неможливим.

Щодо корпоративних прав, зокрема вони включають в себе майнові та немайнові корпоративні права, тому якщо й говорити про корпоративні права, як предмет договору купівлі-продажу, то лише в частині майнових корпоративних прав. Корпоративні права  переходять — з відповідним цінним папером чи певною річчю, тому можна стверджувати, що такі права не можуть розглядатись як самостійний предмет кyпiвлi-пpoдажу, оскільки вони переходять у зв'язку з переходом вказаних об'єктів.

З приводу зобов’язальних прав, то вони за своєю правовою природою є майновими, адже опосередковують майнові відносини виходячи з ст.1 ЦК, та характеризуються  відносним  характером. Але в законодавстві існує ряд обмежень, щодо передачі зобов’язальних майнових прав, зокрема пред­метом договору не можуть бути майнові права продавця по відношенню до себе. Більшість договорів має двосторонній характер, тобто кожна із cтopiн має права та несе обов'язки. Однак відповідно до ст. 656 ЦК України предметом купівлі-продажу можуть бути лише майнові права, але не обо­в'язки. Тому уступка майнових прав, що ґрунтуються на двосторонньому договорі, можлива лише у paзi, коли продавець вже виконав вci покладені на нього обов'язки. В односторонніх договорах зазначені обмеження відпадають. Але фактично передача зобов’язальних прав здійснюється в формі цесії (ст. 512 ЦК України), а щодо зобов’язальних прав цесія вчиняється в формі договору купівлі-продажу, лише за умови, що договір, з якого виникли, ці права є договором купівлі-продажу. Крім того відступлення зобов’язальних прав, як предмет договору купівлі-продажу регулюється ч.3 ст.656 ЦК України, отже законодавець це питання виключає з майнових прав, як предмету договору купівлі-продажу.

Щодо майнових прав інтелектуальної власності, як предмету договору купівлі-продажу, то майнові права інтелектуальної власності єдині можуть в повному обсязі реалізувати концепцію майнових прав, як предмету договору купівлі-продажу, адже твір, не може бути переданий одночасно з майновими правами, оскільки автор зберігає невідчужувані особисті права на нього, тому юридичного переходу права на твір не відбувається, а лише на права з твору. Ч. 3. 424 ЦК  України передбачає можливість майнових прав інтелектуальної власності виступати предметом зобов`язань, з чого можна зробити висновок, що й договору купівлі-продажу. Але в ЦК одночасно передбачена окрема глава, щодо розпорядження об’єктами інтелектуальної власності, зокрема передачею майнових прав на них. Глава 75 передбачає види договорів, якими опосередковуються ці відносини. Крім того вказівка в ст. 656 ЦК України, що до  договору  купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж,  якщо інше не  випливає із змісту або характеру цих прав, суттєво звужує можливість використання договору купівлі-продажу, як такого, до передачі майнових прав інтелектуальної власності.

Отже в даному випадку встановлений перелік об’єктів, що можуть входити в предмет договору купівлі-продажу, створює ілюзію його вичерпності, а відсутність деталізації, створює проблеми на практиці, зокрема і з приводу майнових прав, як предмету договору купівлі-продажу.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet