zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА НІКОПОЛЬСКОМУ ФЕРОСПЛАВНОМУ ЗАВОДІ

 

Ослам А.С, Долженкова Е.В.

Україна, м.Дніпропетровськ,

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

 

Наша страна одна из самых богатых на ферросплавы в мире. Одним из крупнейших заводов по производству ферромарганца является Никопольский ферросплавный завод. Но кроме прибыли он еще несет непоправимый ущерб экологии.

 

Нікольський завод феросплавів є найбільшим в Україні виробником феромарганцю та силикомарганцю. Внутрішня ринкова доля підприємства  складає близько 60 %. Запроектована потужність дозволяє виробляти 1,2 млн. т феросплавів в рік. Споживачами продукції заводу є більше 300 підприємств і фірм України, Росії, Румунії, Польщі, Туреччини, Японії та інших. Крім основної продукції, також переробляються відвальні феросплавні шлаки в будматеріали,а також використовуються вогненно-рідкі для виробництва утяжувачів для нафтогазопроводів, футеровок труб більших діаметрів і металоконструкцій. В світі схожі параметри має завод SAMANCOR, який знаходиться в ЮАР.

Високовуглецевий феромарганець виробляється двома способами: флюсовим і без флюсовим. Останній має ряд переваг у порівняні з флюсовим: більше добування марганцю із руди, більша продуктивність печей, нижче вміст фосфору в силікомарганці й у рафінованому феромарганці, оскільки в шихті для їхнього виробництва застосовують малофосфористі марганцеві шлаки,и що утворюються при бесфлюсовому виробництві вуглецевого феромарганцю. Однак з бідних руд вуглецевий феромарганець може бути отриманий тільки флюсовим способом, тому що ці руди містять багато кремнезема. Для виплавки високовуглецевого  феромарганцю використовують відкриті й, все частіше, закриті електричні печі потужністю до 85 МВ. Печі бувають відкритими, закритими й герметичними, як круглими, так і прямокутними, у тому числі шестиелектродними, іноді з обертанням ванни із частотою біля одного оберту за 100 годин. При виплавці марганцевих сплавів, їх розливу на розливочних машинах і переробці металевого продукту основною забруднюючою речовиною, яка виділяється, є марганцевмістний пил.

Україна має серйозну матеріальну базу для розвитку та конкуренто спроможності, але вона забуває за складну екологічну ситуацію, яка склалась близь території території заводу.

В результаті досліджень встановлено, що в зоні впливу ВАТ  Нікопольський завод феросплавів не виконується санітарно-гігієнічні вимоги до складу атмосферних викидів та атмосферного повітря в приземному шарі атмосфери. Фактична концентрація пилу перевищує встановлені норми гранично допустимих концентрацій (для пилу перевищує ГДКс.д. у 1,2 рази) і зона забруднення припадає на житлову зону, яка знаходиться недалеко від міста, район Північний. Визначено інтегральний показник стану атмосферного повітря, який складає 1,45.Із цього витікає, що екологічна ситуація в зоні впливу не задовольняє вимогам діючих нормативів(ДСП  201-97) і характеризується не допустимим рівнем забруднення з мало небезпечним ступенем небезпечності.

Проаналізовано стан здоров’я населення в зоні впливу підприємства. Рівень здоров'я населення міста знизився до критичної відмітки. По даним міжвідомчої комісії Кабінету Міністрів України, що працювала в регіоні в 2006 році, демографічна ситуація в регіоні аналогічна загальним тенденціям в Україні й у Дніпропетровській області, а саме: народжуваність падає, смертність зростає, що призводить до негативного природного приросту на Україні й у регіоні.

Темп приросту смертності в регіоні перевищує середньо український і обласний. Аналізуючи зміну основних демографічних показників по м. Нікополю за період 1996-2006 р., слід зазначити, що народжуваність зменшилася в 2,1 рази, природний приріст населення зменшився в 2,2 рази, смертність зросла на 40 %.

В 1,7 рази збільшилася кількість захворювань ендокринної системи. Психоемоційна напруженість городян привела до збільшення захворювань нервової системи в 2,7 рази, причому, кількість уперше виявлених хворих збільшилась в 3,7 рази.

Зросла кількість хворих із захворюваннями органів кровообігу 2,5 рази, в 4 рази частіше стала реєструватися гіпертонічна хвороба, в 2,2 рази - їхішемічна хвороба серця, в 4,9 разів зросла захворюваність стенокардією. Загальна захворюваність органів травлення зросла в 2 рази, а кількість уперше виявлених випадків - в 3,8 рази. Слід зазначити зростання таких захворювань як жовчно-кам'яна хвороба, холецистит, гастрит, дуоденіт, в 2 рази зросла патологія сечостатевої системи.

У порівнянні з 1995 р. кількість уроджених аномалій збільшилася в 3,6 разів.

Особливу стурбованість викликає стан здоров'я дитячого населення. Так, рівень захворюваності немовлят зріс в 4,4 рази, захворювань шлунка в 5 разів, захворювань печінки в 10,8 разів, бронхіальною астмою в 3,2 рази. Рівень здоров'я населення міста знизився до критичної оцінки на тлі несприятливої екологічної обстановки.

На основі одержаних результатів оцінки впливу на навколишнє середовище розроблено комплекс заходів спрямованих на покращення екологічного стану атмосферного повітря. Враховуючи перевищення ГДКс.д, необхідно впровадити систему очистки в першу чергу від пилу.

Для розробки системи очистки від пилу виконано аналіз методів очищення газових викидів. Для вловлювання пилу використовують пиловловлююче встаткування, принцип дії якого ґрунтується на використанні гравітаційних, інерційних, відцентрових, дифузійних і електричних сил. Розрізняють устаткування сухого, мокрого і електричного очищення газів.  Запропоновано впровадження очистки пічних газів від пилу в рукавному фільтрі з регенерацією зворотною продувкою. Спосіб регенерації фільтру відбувається завдяки зворотній продувці рукавів. Для регенерації використовується повітря низького тиску, яке може подаватись безперервно або у вигляді імпульсного потоку.  Фільтрація в рукавному фільтрі – досить розповсюджений прийом тонкого очищення газів. Її переваги – порівняно низька вартість устаткування (за винятком металокерамічних фільтрів) і висока ефективність тонкого очищення. Цей метод засновано на дифузійних процесах, в ході яких пил затримується у фільтрувальних перегородках, а очищений газ вільно проходить крізь них. Встановлено та розраховано необхідні параметри очисної споруди. Ступінь уловлення пилу складає 99%, встановлено, що максимальна приземна концентрація знизилась в декілька разів. А це свідчить про негайну необхідність впровадження нової технології очищення від пилу.

 

Список літератури:

1.      Алиев Г. М.- А. Техника пылеулавливания очистки промышленных газов. Справочник. – Москва. – металургия, 1985 г.

2.      Старк С.Б., Пылеулавливание и очистка газов в металурги: Учеб. Для вузов.- Москва. – Металургия, 1977 г.   

3.      Державні санітарні норми і правила охорони атмосферного повітря населених місць. ДСП-201-97.- К.,1997 г.

4.      Рысс М.А., Производство феросплавов. Изд. 2-е переработ. –Москва. – металургия, 1985 г.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet