zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ООО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА»

 

Пантелеєва А.Г.

Україна, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровький національний університет ім.О.Гончара

 

Целью работы является исследование качественного и количественного состава сточных вод ООО «Днепропетровская бумажная фабрика» и уменьшение отрицательного влияния предприятия на водные объекты. Существующая система очищения сточных вод фабрики является недостаточной. Для повышения эффективности разработана дополнительная система очищения сточных вод. Ключевые слова: сточные воды, предприятие ООО « ДПФ»ека Самара, система очистки.

 

Незважаючи на сировинні проблеми та інші економічні труднощі, вітчизняна паперова промисловість розвивається добре. У зв'язку із тривалим функціонуванням фабрики виникла необхідність повного розгляду технологічних процесів підприємства, аналізу матеріально-технічного постачання і перспективного розвитку підприємства, а на підставі цього проведення інвентаризації і виявлення всіх відходів, що утворюються.

Однією з причин забруднення рік та водойм є злив стічних вод і скидання відходів із паперової промисловості. Уже ні для кого не є таємницею, що джерела чистої питної води на нашій планеті не тільки забруднюються, але і поступово виснажуються.

Об'єктом даного дослідження є стічні води «Дніпропетровської паперової фабрики, які скидаються до р.Самара. Об’єм скидання вод становить 94 м3/год.

За результатами вивчення технологічного процесу на фабриці, було встановлено, що до складу забруднювачів стічних вод входять:

Сухий залишок - 1000,0 мг/л, ГДК - 202,3мг/л, Сульфати - 500,0 мг/л, ГДК - 37,23мг/л, Азот амонійний - 0,38 мг/л, ГДК - 2,0 мг/л, Нітрати - 2,25 мг/л, ГДК - 45,0 мг/л Нітрити - 0,06 мг/л, ГДК - 3,3мг/л, Фосфати - 0,20мг/л, ГДК - 3,5мг/л, Залізо загальне - 0,20 мг/л, ГДК - 0,30 мг/л, Нафтопродукти - 0,20 мг/л, ГДК - 0,30 мг/л, ПАР - 0,1мг/л, ГДК - 0,5 мг/л, БПК-5 - 2,7мг/л, ГДК - 4,48 мг/л, ХПК - 31,68мг/л, ГДК - 30,0 мг/л, зважені речовини - 37,17 мг/л, ГДК - 0,75мг/л, хлориди - 15,33 мг/л, ГДК - 350,0 мг/л

Стічні води паперової промисловості містять сульфати, які розчиняються у воді і надходять у рослини або водойми, в яких вони можуть накопичуватися чи гідролізуватися з утворенням важкорозчинних солей. Сульфати поглинаються рослинами. В організмах сірка входить до складу амінокислот і білків. При використанні води в якості питної,основний вплив сульфати чинять на шлунок, гальмуючи його секреторну діяльність, такий ефект проявляється при концентрації 1000 мг/л і вище. Сульфати виводяться із організму через кишечник. Клас небезпеки 2.

Азот амонійний, нітрати, нітрити, азотовмісні речовини (іони амонію, нітритні та нітратні іони) утворюються у воді внаслідок розкладання білкових сполук, що потрапляють в неї майже завжди зі стічними побутовими водами. Наявність останнього свідчить про забруднення води стічними водами.

Підвищений вміст нітрату (більше як 50 мг/дм3) у воді, що постійно використовується для пиття, призводить до порушення окислюваної функції крові.. Клас небезпеки 1.

Надлишковий вміст фосфатів у воді, особливо в грунтовій, може бути ознакою наявності у водяному об'єкті біомаси, що розкладається Фосфати викликають порушення кальцієво-фосфорного співвідношення в організмі людини, що призводить до відкладання солей кальцію в судинах і нирках. Клас небезпеки 1.

Форма, в якій присутні в природних водах залізо і марганець, залежить від величини рН і вмісту кисню.

Питна вода з підвищеним вмістом заліза (1–5 мг/л) негативно впливає на шкіру людини, спричинюючи сухість та свербіж. Залізо має 1-й клас небезпеки.

Хлориди. Утворюються в результаті хлорування стічних вод з цехів. Хлор добре розчиняється у воді, забруднюючи водойми, усе живе у водоймі гине. Показано, що люди, які п'ють хлоровану воду, мають ризик виникнення раку сечового пухиря більше на 21% і ризик виникнення раку прямої кишки на 38% більше, ніж ті, які п'ють воду з невеликим вмістом хлору. Клас небезпеки 1.

На підприємстві існуюча система очищення є недостатньо ефективною – 3 відстійника та флотатор для очистки від всього спектра забрудників  перед скиданням в річку Самара, вони забезпечують лише 75-відсоткову ступень очищення вод. Розрахунок умов скиду показав, що перед скиданням до водойми потрібне 2-кратне розведення стічних вод. Можливо виникнення загрози здоров’ю людей та забруднення довкілля при використанні вод із р.Самара в районі скидання вод. На наш погляд для підвищення ефективності потрібна додаткова система очищення стічних вод.

Вода для використання у виробництві подається насосом із р.Діпро де проходить механічну очистку на ріщітці від крупно дисперних часток,а потім на чотирьох кварцевих фільтрах,які запропоновані тому,що гідроциклон вийшов із ладу. Після очистки вода потрапляє у виробництво на першу і другу папероробну машину.Стоки від ПРМ №1 і ПРМ №2 потрапляють на перший ,другий і третій  відстійники де відбувавється очиска від забрудників. Далі стоки надходять у електрофлотатор і запропонований другий електрофлотаційнний апарат де відбувається очиска від БПК, ХПК, ПАВ, холоридів і інш. постачений камерою змішання, що дозволяє інтенсифікувати згущення суспензій і знизити віднесення часток твердої фази, у камері змішання відбувається інтенсивний процес контактування твердої фази суспензії з хімічними реагентами, що вводять для агломерації тонкодисперсних часток. В апарату такої конструкції досягається швидке контактування реагентів із суспензією, при цьому утворяться агломерати часток суспензії, і в теж час не руйнуються що утворилися флокули. Прояснена рідина  продукт видаляються через відповідні патрубки. Очищена вода потрапляє у бункер скопу, далі у бак для освітлення води, а потім у басейн проясненої води. Після  чього 60% води повертається у виробництво,а 40% Скидається у р.Самару. Шлам який утворився  у відстійниках і електрофлотаторах(у вигляді волокна) не направлють на вакуум-фільтр,а як запропоновано повертають у виробництво.

За результатами розрахунків було встановлено, що розроблена схема відповідає сучасним екологічним потребам і є найбільш актуальною на теперішній час.

 

Література:

 

1.               Водоотводящие системы промышленных предприятий /под. ред. Яковлева С.В./ - М: Стройиздат 1990 - 510 с.

2.               Волощенко О.И., Медяник И.А. Гигиена и токсикология бытовых химических веществ. —К.:Здоров'я, 1983. —144 с.

3.               Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.- 250 с.

4.               Дичковська О.В. Системи технологій галузей народного господарства: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1995.

5.               Кузнецов Г. А. Экология и будущее: Анализ философских оснований глобальных прогнозов. - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 160 с.

6.               Матов Б.М. Флотация в пищевой промышленности - М: Пищевая промышленность, 1976 - 167сПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet