zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КРИЗА НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ: ПЕРШІ ПІДСУМКИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ

 

Перегінська С.В.

Україна, м.Чернівці

Буковинська державна фінансова академія

 

Определены первые результаты относительно влияния мирового экономического кризиса на развитие стран мира в отдельности Украины, определены основные причины уязвимости украинской экономики, предложен ряд предупредительных мероприятий относительно устранения последствий этой неопределенности.

 

Постановка проблеми. Світову фінансову кризу, яка триває вже другий рік, за масштабами й наслідками впливу більшість економістів уже нині порівнюють із кризами 30-х та 70-х років XX ст. Проте оцінити й передбачити її реальні наслідки поки ще не може ніхто, адже в економічному світі не існує чіткого, визнаного всіма експертами бачення подальшого розвитку ситуації. Теорії, що постійно виникають, прогнозують різноманіття наслідків: від банкрутства кількох сотень компаній (у світовому масштабі), що призведе до оздоровлення економіки та її подальшого розвитку, до глобального краху фінансової системи, економіки й політичного устрою світу[1, 77].

Аналіз останніх досліджень. Проблематиці розвитку ринків в умовах кризи присвячено праці таких класиків економічної теорії, як Дж.М. Кейнс, Х.Ф. Мінскі та М.Д. Кондратьєв, а також сучасних відомих економістів, лауреатів Нобелівської премії з економіки різних років П. Кругмана, Дж. Акерлофа, М. Спенса, Дж. Стігліца. Останнім часом набули популярності теорії російського економіста М. Хазіна, американського економіста Л. Ларуша, німецького філософа Ю. Хабермаса, які прогнозують і обґрунтовують власні, доволі песимістичні, варіанти розвитку подій.

Постановка завдання. Метою цієї роботи є зробити перші підсумки щодо впливу фінансової кризи на різні країни світу, зокрема на Україну, визначити заходи щодо її подолання.

Виклад основного матеріалу. Фінансові ринки - міжнародні та вітчизняний, незважаючи на окремі індикативні сигнали призупинення падіння, продовжують перебувати в кризовому стані. Підтвердженням цього є все ще переважно невтішна фінансова та корпоративна інформація.

Варіативність втрат світової економіки від фінансової кризи тільки у четвертому кварталі 2008 р. оцінюється в межах від $ 1,5 трлн. до $ 5 трлн. Банк Англії оприлюднив збиткові дані обсягом $ 2,8 трлн. Втрати тільки країн ОПЕК внаслідок падіння цін на нафту склали $ 700 млрд. Наприкінці минулого року частка цінних паперів в інвестиційних портфелях компаній та банків залишалась досить незначною - 0,1%.

Криза засвідчила слабку результативність функціонування національних фінансових регуляторів. Спекулянти, які торгують ризиками, знехтували рестрикціями регуляторів, що ці ризики унормовують. У банківській сфері Базельські стандарти достатності капіталу не убезпечили від глобальних фінансових катаклізмів. Усталені методики визначення вартості  активів і платоспроможності контрагентів у кризових умовах виявились не дійсними, складні структуровані фінансові інструменти провокаційними, а рейтинги та індекси - нерелевантними.

У 2009 р. МВФ прогнозує зростання світового ВВП усього на 3%, що ненабагато перевищує показник 2,5%, який вважається пороговим значенням для настання глобальної рецесії[3, 5].

Щоб уникнути небажаних наслідків різношвидкісного розвитку фінансової конвергенції  і швидкого поглиблення фінансового ринку на тлі значної невизначеності щодо правильного швидкісного режиму, регуляторні органи різних країн приймають низку попереджуючих заходів щодо усунення (нейтралізації) вразливих місць, зокрема:

-      жорсткіша макроекономічна політика: країни Балтії - суворіша бюджетно-податкова політика з метою послаблення існуючого тиску з боку попиту або недопущення його посилення; Латвія усунення фіскальних стимулів, які сприяють буму в секторі не зовнішньоторгових товарів; Україна посилення грошово-кредитної політики; Болгарія - підвищення норми обов'язкових резервів;

-      підвищення пруденційних стандартів: заходи у сфері пру-денційного регулювання, спрямовані на усунення викривлень у банківському кредитуванні, пов'язані, наприклад, з ризиковим розподілом по секторах, нехеджованих валютних запозиченнях, необачною поведінкою банків у сфері фінансування чи завищеними цінами на нерухомість; певні вимоги щодо мінімального розміру капіталу для конкретних банків і, при необхідності, їх підвищення; впровадження перспективного нагляду, що грунтуються на оцінці ризиків (прикладом є Болгарія, Латвія, Румунія та Словаччина);

-      покращення співробітництва і координування у сфері нагляду: гарантування дієвої реалізації заходів пруденційного регулювання і нагляду за рахунок забезпечення адекватних можливостей правозастосування, міжнародне співробітництво між органами нагляду країн походження і приймаючих країн, а також координація між органами нагляду за небанківськими фінансовими установами з метою недопущення можливості ухилення від закону (Естонія, Литва, Польща, Словаччина та Чехія). Покращення розкриття інформації про ризики: сприяння більш широкому розкриттю інформації і поглибленню уявлень про ризики, зміцнення ринкової дисципліни банків (країни Балтії, Польща, Словаччина, Угорщина)[4, 9-10].

Щодо України, то після планованого зростання вітчизняної економіки на 6% у 2008 р., МВФ прогнозує наступне 3% її падіння у 2009 р. Інфляція, ймовірно зменшиться з 25% до очікуваних 17% у 2009 р. За умов "кредитного стиснення" та з інших причин зазнало скорочення виробництво практично в усіх галузях вітчизняної економіки при одночасному зростанні імпорту.

Основними причинами уразливості української економіки є : великий дефіцит рахунку поточних операцій, тягар зовнішнього боргу, слабкість банківського сектора.

Що Україна може зробити?

1. Ретельно контролювати зовнішній борг приватного сектора, терміни погашення по якому наступають кожного місяця протягом наступних 12 місяців, і порівнювати розмір такого боргу з можливостями його погашення.

2. Домовитися про організаційні заходи з подолання кризи:

-      укласти протокол про наміри з урядовими структурами (НБУ, Кабінетом міністрів, Міністерством фінансів, Міністерством економіки тощо) для чіткого визначення зон відповідальності і заходів із врегулювання кризи;

-      укласти протокол про наміри з центральними банками інших країн, які мають великі банки в Україні, зокрема з Європейським центральним банком, Австрією, Швецією тощо з питань координації, обміну інформацією і можливого фінансування.

3. Погоджувати і впровадити заходи щодо виходу з кризи:

-      розглянути доцільність відмови від примусових заходів відносно боржників, щоб банки працювати зі спрощеними вимогами до норм резервного капіталу;

-      вимагати, щоб усі банки країни розробили плани екстреного фінансування, в яких будуть визначені можливості використання різних джерел фінансування і викладені необхідні надзвичайні заходи зі швидкого забезпечення такого фінансування;

-      розробити шляхи виходу з банківської кризи, які будуть визначати коригувальні заходи для різних видів банків, залежно від їх розміру;

-      розглянути доцільність створення державної компанії з повернення активів для здійснення операцій купівлі та розв'язання проблеми деякої частини поганих активів банків;

-      допомагати банкам у розробці заходів щодо виходу ситуації з поганими активами;

-      розглянути можливість внесення змін в існуючу систему гарантування банківських вкладів для підвищення довіри та з метою уникнення масового зняття депозитів;

-      внести зміни до фіскальної, монетарної і валютної політики для підвищення впевненості в тому, що наявні проблеми перебувають у процесі розв'язання;

-      запровадити всебічну програму економічних реформ для поліпшення інвестиційного клімату України і відновлення зростання[2, 7-8].

  Отже, фінансові ринки постійно потребують антикризового моніторингу – як превентивного, так і під час кризи. Зростання ринків повинні підтримуватись реальними заощадженнями, а не спекулятивним зростанням вартості активів. Прийняття низки попереджуючих заходів щодо усунення вразливих місць фінансової кризи може призвести до уникнення небажаних наслідків.

 

Список використаної літератури

 

1.             Дорошенко І. В. Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах ринкової кризи // Фінанси України. – 2009. - №3. – 77-89

2.             Едронова В. Світова криза та її можливі наслідки для вітчизняної фінансової системи // Фінансовий ринок України. – 2008. - №10 (60). – с. 6-8

3.             Корнєєв В. Криза на фінансових ринках: перші підсумки та прогнози // Фінансовий ринок України. – 2009. - №2 (64). – с. 5-8

4.             Луцишин З., Луцишин О. Тенденції світового фінансового ринку, економічна криза та інтеграційний курс України // Фінансовий ринок України. – 2008. - №11 (61). – с. 6-11

5.             Якунін С. Джерела сучасної фінансової кризи // Фінансовий ринок України. – 2008. - №12 (67). – с. 26-29Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet