zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

 

Царіцина І.Є.

Україна, м.Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

 

В статье рассматриваются смысловые особенности менеджмента социальных служб как составной части социального управления. Перечислены актуальные характеристики менеджмента как научного управления учреждениями социальной работы.

 

Особливості сьогоднішньої ситуації в Україні за умов фінансово-економічної кризи полягають у гострій необхідності доступних і якісних соціальних послуг, отже зумовлюють актуальність і необхідність осмислення науково-практичних проблем та пошуку нових прийомів і методів управління соціальною роботою. Враховуючи те, що менеджмент як складова управлінської діяльності визначився в практиці соціальної роботи лише в другій половині ХХ століття, актуальним залишається подальша розробка системи наукових знань і критичних поглядів на реальну дійсність цього напряму в Україні.

Як свідчить аналіз літератури з проблем управління закладом соціальної роботи, елементи менеджменту поступово починають використовуватись в управлінській практиці, зокрема, в наукових напрацюваннях українських вчених. Так, роботи О.В. Безпалько, А. Войтенко, І.Д. Звєрєвої, Є. Комарової, В.І. Курбатова, А.І. Ляшенка, П.Д. Павльонка, К.С. Шендеровського присвячені розкриттю змісту управління соціальними службами, його теоретичним витокам, політико-правовим засадам. Ці вчені створили перші українські підручники, навчально-методичні посібники та укомплектували наукові збірники з менеджменту соціальної роботи. У той же час дослідження можливостей менеджменту в управлінні закладом соціальної роботи тільки розпочинається. Як теоретичні основи менеджменту, так і його категоріальний апарат вимагають поглибленого дослідження щодо можливостей використання їх при управлінні закладом соціальної роботи.

Метою нашого дослідження було теоретичне обґрунтування сутнісних характеристик менеджменту соціальних служб як складової частини соціального управління на основі аналізу наукової літератури.

На сьогоднішній день існує понад трьохсот різноманітних наукових визначень поняття «управління». Проте, більшість вчених підкреслюють наступну думку: для того щоб управляти, необхідно, по-перше, впливати, по-друге, бачити, усвідомлювати мету цього впливу [3, 87]. Отже, управлінням, по-суті, можна назвати цілеспрямований вплив на систему, її компоненти та процеси з метою підвищення ефективності функціонування [2, 18].

В свою чергу, висвітлюючи відмінності між управлінням і менеджментом деякі дослідники зводять її до відмінностей адміністративних та демократичних форм управління, вважаючи перші управлінням, а другі менеджментом [5, 89].

На основі аналізу наукової літератури можна визначити, що управління це цілеспрямована дія на об’єкт, з метою зміни його стану або поведінки у зв’язку із зміною обставин [4, 28]. Одночасно менеджмент це певним чином скеровані людські можливості, за допомогою яких лідери-керівники досягають тактичних та стратегічних цілей організації [3, 87]. Виходячи з цього, менеджмент являє собою різновид управління, який стосується лише управління людьми. Враховуючи позицію відомих науковців, його слід розглядати як науку, мистецтво та практикум перемоги, вміння реалізовувати сформовані цілі, використовуючи працю, мотиви поведінки й інтелект людини [1, 23].

В свою чергу, соціальне управління – це цілеспрямований свідомий вплив на суспільство з метою впорядкування та розвитку певних якостей, цінностей; задоволення потреб всіх членів суспільства (об’єкт дослідження – суспільство, предмет дослідження – цінності) [6, 75]. Тому соціальне управління зумовлене: системною природою суспільства; суспільним характером праці; необхідністю людської комунікації, життєдіяльності; процесом обміну продуктами матеріального та духовного виробництва. Таким чином, соціальне управління ґрунтується на: національній безпеці; соціальній державі; соціальній політиці.

Поряд з цим, менеджмент соціальної роботи – це цілеспрямований свідомий вплив "людини на людину" (суб’єкт – об’єкт взаємодії) з метою ефективного вирішення соціальної потреби та збільшення самостійності людини в громаді (об’єкт дослідження – людина; предмет дослідження – соціальні потреби). Тому менеджмент соціальної роботи зумовлений: особливостями організації соціальної сфери; особливостями взаємодії "соціальний працівник – клієнт соціальної служби". Таким чином, основа менеджменту соціальної роботи: ресурси клієнтів; ресурси соціальної роботи; ресурси соціальної служби [5, 7].

Так менеджмент соціальної роботи є одним з видів соціального управління. У сучасній науковій літературі виділяють, по суті, шість основних визначень терміну «менеджмент у соціальній роботі» [4, 43]. Перше визначення організаційно-структурне; розглядає наступні ключові моменти: "Які органи, установи повинні виконувати (або виконують) соціальну роботу?", "Яка ефективність (або результативність) їхньої діяльності, функціонування?" тощо. Друге визначення функціональне; передбачає різні організаційні структури управління в системі соціального захисту (допомоги), які виконують визначені функції: загальні та конкретні. Загальними, тобто незалежно від рівня, суб'єкта управління, його компетенції, вважаються такі функції як: соціальне прогнозування, планування (мотивація), маркетинг, інновації (нововведення), надання соціальних послуг, облік і контроль тощо. Зазначимо, що на конкретному рівні управління або на конкретній посаді визначається та складається певне співвідношення між загальними та конкретними функціями. В свою чергу, конкретні функції являють собою певні види робіт відповідно до конкретної посади (обов'язки та права), підрозділу (функції підрозділу), підприємства, організації, установи (напрямку діяльності). Третє визначення професійно-діяльнісне (трудове); розглядає менеджмент у соціальній роботі як особливий вид професійної діяльності, яким займається цілком визначена категорія людей, іменованих управлінськими кадрами, персоналом управління, або менеджерами соціальної роботи. Четверте визначення процесуальне, тобто менеджмент у соціальній роботі це процес постановки мети та завдань, а також організація практичної діяльності в сфері соціальної роботи, спрямованої на досягнення певної мети за допомогою різноманітних засобів, форм і методів управлінської діяльності. У процесі управління соціальною роботою важливо узгоджувати мету і завдання, а також приймати відповідні управлінські рішення, які мають бути забезпечені й певними ресурсами інформаційними, матеріальними, трудовими, фінансовими, часовими тощо. Адже ресурсне забезпечення менеджменту у соціальній роботі важлива умова виконання персоналом організації (установи) намічених цілей, завдань та рішень. П'яте визначення гносеологічне, тобто менеджмент у соціальній роботі являє собою наукову дисципліну, що вивчає закономірності, принципи, структуру, функції, професійну діяльність і процес управління. Складовими частинами цієї науки є певна методологія (система методів пізнання, дослідження), відповідні теорії (структурні, функціональні, управлінських рішень, інформації тощо), певні методики (дослідницькі, діагностичні, ділові та ін.), а також і мистецтво практичної управлінської діяльності (мистецтво керівництва, управління людьми, колективом). Шосте визначення навчально-освітнє, тобто менеджмент у соціальній роботі розглядається ще і як навчальна дисципліна, яка є складовою частиною навчальних планів і професійних програм щодо підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінського персоналу для системи соціального захисту (допомоги).

Поряд з цим, варто зазначити, що менеджмент соціальної роботи розглядається науковцями як самостійний вид професійної діяльності, яка спрямована на досягнення мети установи соціальної роботи в ринкових умовах, шляхом раціонального використання матеріальних, людських та інших ресурсів із застосуванням науково-обґрунтованих форм, принципів, функцій і методів управління [5, 144149]. Іншими словами, менеджмент соціальної роботи – це наукове управління установою соціальної роботи, яка діє в умовах ринкової економіки. Отже, на наш погляд, менеджмент соціальної роботи повинен передбачати: орієнтацію установи соціальної роботи на попит і потреби ринку соціальних послуг, на запити конкретних клієнтів, які потребують конкретної соціальної допомоги, без якої вони не можуть забезпечити нормальне функціонування; постійне прагнення до підвищення якості й ефективності надання соціальних послуг, тобто до забезпечення одержання найбільш оптимальних результатів з найменшими витратами наявних ресурсів; визначену організаційно-господарську самостійність, що забезпечує свободу прийняття рішень тим, хто несе відповідальність за кінцеві результати діяльності установи соціальної роботи в цілому чи її підрозділів; постійне коректування цілей і програм у залежності від потреб та інтересів клієнтів, кон’юнктури ринку соціальних послуг, інших факторів зовнішнього середовища; кінцевий результат діяльності установи соціальної роботи, що виявляється на ринку соціальних послуг у процесі обміну діяльності між нею та певними клієнтами, які є представниками найбільш незахищених верств населення; необхідність використання сучасної (комп’ютерезованої) інформаційної бази з метою прогнозування стратегії розвитку засобів і форм соціальної допомоги, різноманітних розрахунків і вибору найбільш раціональних способів для прийняття обґрунтованих, оптимальних і ефективних управлінських рішень в сфері соціального захисту населення.

Як відомо, ефективність соціальної роботи як і будь-якого виду діяльності, визначається якістю її організації та управління. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що менеджмент соціальної роботи відображає загальні характеристики й ознаки соціального управління. Разом з тим, існують й певні специфічні характеристики, пов’язані з особливостями соціальної роботи як об’єкта управління.

 

Література

 

1.      Виханский О.С., Наумов А.К. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: учебник. / О. Виханский, А. Наумов. – М.: ИНФА-М, 1995. – 428с.

2.      Карпенко О.Г. Професійне становлення соціального працівника: навчально-методичний посібник. / О. Карпенко. – К.: Держсоцслужба, 2004. – 164с.

3.      Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті: навчально-методичний посібник. / В. Крижко, Є. Павлютенков. – К.: Академвидав, 1998. – 192 с.

4.      Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підручник. / О. Кузьмін, О. Мельник. – К.: Академвидав, 2003. – 426с.

5.      Менеджмент социальной работы: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / [под. ред. Е. Комарова, И. Войтенко]. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 299с.

6.      Хміль Ф.І. Менеджмент: підручник. / Ф. Хміль. – К.: Академія, 1995. – 293 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet