zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Деякі аспекти сек’юритизації іпотечних активів

 

Турчин Л.Є.

Україна, м.Київ, Інститут магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ

 

Theoretical principles and the mechanism of realization of mortgage assets secutirization are considered. The advantages of mortgage assets securitization for the members of financial market and also problems of its inculcation in Ukraine are defined.

 

Постановка проблеми. На сьогодні важливе значення для успішного розвитку фінансових систем мають інновації, що запроваджуються на ринку фінансових інструментів.

Сек’юритизація являє собою один з найбільш ефективних та дешевих механізмів залучення фінансування, який відкриває підприємствам та організаціям доступ до практично необмежених ресурсів внутрішнього та міжнародного фінансових ринків та дозволяє вирішити численні фінансові задачі.

Мета даної статті полягає у визначенні переваг сек’юритизації іпотечних активів для учасників фінансового ринку, аналізі проблем та перспектив розвитку сек’юритизації іпотечних активів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Сек’юритизація – це спосіб трансформування боргових зобовязань у ліквідні інструменти ринку капіталів (цінні папери) [1, с.474].

Найбільшого поширення у світовій практиці набула сек'юритизація іпотечних активів, основними функціями якої є [2, с.60]:

   рефінансування первинних іпотечних кредиторів - банківських установ (можливість прискорити обертання дебіторської заборгованості й залучити додаткові кредитні ресурси);

      підтримка ліквідності;

      зниження ризиків;

      диверсифікація джерел фінансування;

      стимулювання розвитку фондового ринку.

Процес реалізації механізму сек'юритизації можна відобразити у вигляді послідовних етапів, кожен з яких є логічним продовженням попереднього: заяви з позик, ідентичних за характером, строками і доходністю (боргові розписки), обєднують у пул, під який емітують цінні папери, подібні до звичайних облігацій, що гарантують виплату фінансових процентів раз на рік, щоквартально чи щомісячно [1, с.474]. Інвестор, який придбав такі цінні папери, одержує право на частину застав і відповідно на одержання доходів, джерелом яких є проценти й суми платежів з погашення основного боргу. У такий спосіб банк повертає собі кошти, витрачені на придбання неліквідних активів.

Ми вважаємо, що переваги сек’юритизації іпотечних активів для учасників фінансового ринку очевидні. Так, значущість сек’юритизації для банківських установ - первинних кредиторів полягає в низці можливостей, які вона відкриває перед ними, а саме [3]:

   залучення фінансування у формі купівельної ціни;

   обмеження кредитного ризику на активи;

   підвищення ефективності балансу;

   диверсифікація джерел фінансування;

   зниження вартості фінансування;

   балансування активів і пасивів;

   підвищення конкурентоспроможності;

   поліпшення фінансового стану та іміджу банківської установи.

Інвесторам сек'юритизація, перш за все, дає можливість інвестувати у різні щодо ризиків і дохідності активи. Крім того цінні папери, забезпечені іпотечними активами, зазвичай не піддаються ризику подій або зниженню рейтингу поодинокого позичальника, а також за ними передбачається вища премія, аніж за державними, банківськими та корпоративними облігаціями з відповідним рейтингом;.

Однією з актуальних проблем впровадження в Україні результативно функціонуючих схем сек’юритизації іпотечних активів залишається нерозвинена законодавча база, покликана упорядкувати дію різних нормативно-правових актів, що стосуються питань передачі прав вимог, корпоративного законодавства, законодавства про банкрутство і цінні папери, податкового і банківського законодавства [4, с.129].

Великою підтримкою для розвитку сек'юритизації в Україні є Закон «Про іпотечні облігації», у якому прописаний механізм, що дозволяє одержувати гроші під заставу іпотечних позик. Незважаючи на те, що Закон «Про іпотечні облігації», регламентує тільки один вид сек'юритизації - сек'юритизацію іпотечних активів, він має украй важливе значення в частині апробації накопиченого світового досвіду в українських умовах. Надалі, після здійснення перших вдало проведених угод із сек'юритизації пулів іпотечних позик і нагромадження необхідного досвіду, можливі розробка і введення в чинність закону, що регламентує усі види сек'юритизації, а також внесення необхідних поправок  у діючі законодавчі акти.

Крім того в Україні сек'юритизація банківських активів зіштовхується з проблемою слабкого розвитку фондового ринку, зумовленою, насамперед, малою наявністю на ринку повноцінних інституціональних інвесторів.

Також ми вважаємо, що при проведенні сек'юритизації іпотечних активів у вітчизняних умовах слід вирішити проблему погіршення з часом якості деяких іпотечних кредитів, переданих до іпотечного покриття.

Висновки. Отже, сек'юритизація активів має важливе значення як для банківських установ, так і для інвесторів фондового ринку. З огляду на це, широке запровадження механізмів сек'юритизації у вітчизняну практику було б досить корисним.

Проте, на нашу думку, системно-комплексний підхід до завдання ефективного впровадження в діючу практику України сек'юритизації в рамках українського законодавства вимагає невідкладного вирішення наступних питань:

1.    Розробка законопроекту «Про сек'юритизацію банківських активів».

2.    Закріплення принципів сек'юритизації в рамках національної правової системи.

3.    Можливість для сторонніх інвесторів (власників цінних паперів) одержувати право вимоги по кредитних договорах при збереженні за банком обов'язків з обслуговування кредиту (управління кредитом).

4.    Законодавча дефініція створюваних видів цінних паперів, юридичне вирішення проблем, пов'язаних з банкрутством емітента таких цінних паперів.

5.    Система оподаткування операцій і трансакцій, поведених у процесі сек’юритизації.

Розв'язання зазначених проблем та застосування фінансового механізму сек'юритизації на практиці дасть змогу сформувати необхідні умови для виходу України на світові ринки капіталу і буде сприяти залученню в національну економіку додаткових фінансових ресурсів.

 

Список використаних джерел:

 

1. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 .

2. Бажанов О. Формування засад секютиризації іпотечних активів // Вісник Національного банку України. – 2008. – №10. – С.59-63.

3. Некторов А. Философия секьюритизации активое//Рынок ценных бумаг. - 2007. -№9.- С.50-56.

4. Гетьман О. Перспективи сек’ютиризації іпотечних кредитів вітчизняних банків. // Галицький економічний вісник. – 2008. – №2 (17). – С.128-133.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet