zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ УКРАЇНІ

 

Задорожна Т. Я.

Україна, м. Київ, Інститут магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ

 

Annotation: this article gives description of current situation about audit in Ukraine, shows problems and ways of improvement this situation.

 

Аудит відіграє важливу роль в економіці кожної країни. Зокрема, якщо не звертатись до причин монетарного характеру, відмітимо, що основною причиною виникнення кризи в умовах інформаційної моделі економіки є підрив довіри до інформації. Такий підрив став наслідком цілого ланцюга навмисних і випадкових помилок аудиторів та рейтингових агентств. Також однією із причин було надмірне захоплення суб’єктивними оцінками  фінансової звітності. Важливим фактором стала і монополізація основних фінансових ринків світу аудиторськими компаніями «великої четвірки» і поряд з тим компаній «міжнародних партнерств»[1 ,с.20].

Прослідкуємо деякі тенденції розвитку цього виду діяльності в Україні з 2000 по 2006 рік.

Щодо законодавчого регулювання, то можна побачити, що законодавець почав більшою мірою опікуватись даним видом діяльності. Кількість законодавчих актів, що регулюють аудиторську діяльність у 2000 році – 38, 2006 – 1232 (закони України, постанови КМУ, рішення регуляторних органів виконавчої влади) [2,c.48].

Аудиторські послуги стали більш диверсифікованими, зокрема на даному етапі в основному, надаються такі види аудиторських послуг: аудит, супутні аудиту послуги, оглядова перевірка, операцій на перевірка, компіляція. Ринок видів  аудиторських послуг в Україні розширився та диференціювався за напрямами та інтересами замовників.

Цікавим є порівняння розширення кількості послуг аудиту із їх вартістю та доходами суб’єктів аудиту. У 2000 році кількість замовлень на одного суб’єкта аудиту становила 11 замовлень у середньому на рік; середня вартість одного замовлення - 3300 грн. за одне замовлення; Середній дохід одного суб’єкта аудиту 37 тис. грн. на рік. У 2006 ці показники відповідно становили: 37; 10800; 132000. Отже, кількість замовлень зросла практично в 3 рази, середня вартість одного замовлення – в 3 рази[2, с. 49].

Порівняємо чисельність аудиторів та її динаміку. У 2000 році чисельність сертифікованих аудиторів становила 3153 особи, кількість аудиторських фірм -1351, чисельність аудиторів – СПД – 273. У 2006 році ці показники зросли - 2259 особи; 2283 фірма; 766 особи. Можна прослідкувати тенденцію, що майже однією і тією ж кількістю суб’єктів аудиту виконується більша кількість замовлень.

Кількість аудиторських послуг постійно зростає поряд з цим зростає і їх вартість, зрозуміло, що найбільше така тенденція спостерігається у регіонах, де концентрація капіталу та наявність потужних суб’єктів господарювання є вищою, ніж у інших частинах країни. Зокрема, найбільш помітні зміни по таких регіонах: Київський, Запорізький, Дніпропетровський, Львівський, Одеський, Волинський, Полтавський.

В нашій державі деякі із аудиторських фірм (аудиторів) взагалі не займаються аудитом, а надають лише консалтингові та інші послуги. В той час як світові тенденції розвитку аудиторських послуг свідчать про скорочення аудиторськими фірмами обсягів консалтингових послуг або виділення з них суб'єктів, що надають консалтингові послуги, в окремі структури, в Україні існують регіони, де аудит у загальному обсязі аудиторських послуг займає близько 30%.  Це Вінниця, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Запоріжжя і Луганськ. У більшості випадків причина таких показників - це диверсифікація, бажання утримати клієнта різноманітністю послуг, що надаються, шукаючи альтернативні джерела доходів. Українські підприємства все частіше хочуть отримувати від української ауди­торської фірми комплекс послуг. Такий клієнт для аудитора є вигідним, і він відпрацьовує всі завдання в комплексі. Однак широта послуг призводить до виникнення загроз незалежності і, як наслідок, до погіршення якості.

Проте незважаючи на те, що дана сфера діяльності активно розвивається існує ряд проблем, які потребують вирішення. Зокрема, основними проблемами сучасного професійного аудиту є розробка та впровадження економічного механізму регулювання аудиту, що включає в себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської відповідальності, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг тощо. На сьогоднішній день відсутні достатній законодавчий фундамент і досвід судового розгляду позовів щодо аудиторів (аудиторських фірм), немає методики оцінки розмірів збитку користувачів від неякісного аудиту, суди не завжди оперативно вирішують справи і впроваджують їх у життя, страхові фірми не здатні і не підготовлені до масового страхування аудиторської відповідальності. У відповідності з цим основним аспектом підвищення якості аудиту залишається професійний контроль за якістю аудиторських перевірок. При недотриманні затверджених нормативів до аудиторських фірм (аудиторів) можуть бути застосовані адміністративні санкції аж до позбавлення сертифіката і свідоцтва на право аудиторської діяльності. Але конкретні процедури застосування санкцій ще необхідно розробити. Крім того, слід також розробити порядок оскарження у суді рішення про позбавлення свідоцтва, захист аудитора від необґрунтованого переслідування тощо. Якщо користувач аудиту пред'явить позов аудиторській фірмі щодо відшкодування завданого збитку, то розміри відшкодування повинні суттєво залежати від того, чи дотримувався аудитор аудиторських стандартів. [3,c.221].

Щодо подальших перспектив, то історично у вітчизняному аудиторському загалі існувало бажання в якийсь спосіб урегулювати ринок професійних послуг, хоча б встановити розмір мінімальної вартості витрат на їх надання, пов'язавши останні або з часом, або з іншими чинниками. Оскільки, цього не сталося, то цілком ймовірно, що на ринку аудиторських послуг виживе, як на заході, силь­ніший.

Які ж шляхи виживання можна окреслити сьогодні, спираючись на виявлені тенденції розвитку ринку аудиту в країні?

По-перше, це заняття аудитом на професійній основі. Воно потребує наявності сучасного офісу, систем зв'язку та транспортних засобів, достатньої чисельності сертифікованих штатних аудиторів і головне - наявність замовлень на послуги, що дає змогу працювати безперервно протягом року.

По-друге, це структуризація аудиторської фірми, до складу якої мають входити не тільки «універсальні» професіонали, а й фахівці з аудиту, права, ін­формаційних технологій, оцінщики, маркетологи, менеджери офісу, контролери якості аудиторських послуг.

По-третє, ера аудиту, який зосереджувався винятково на бухгалтерському та податковому обліку, завершується. Аудиторські послуги повинні надаватися замовникові не тільки у сфері обліку та оподаткування, а й у таких сферах його діяльності, як практика менеджменту, поглинання та розподіл, оцінка, визначення ефективності роботи й господарювання, ефективність інноваційної або інвестиційної політики тощо. Чим ширший спектр послуг, що надає аудитор, тим більше шансів для фінансового успіху, впевненості у майбут­ньому.

І на завершення. Завжди при імплементації чогось нового у суспільне життя майбутнє цієї новації залежить від сприйняття її суспільством. Тому на 16-му році існування незалежного аудиту в Україні усім його представникам та представникам громадських аудиторських об'єднань потрібно активізувати роботу щодо пропаганди корисності незалежного аудиту як для власників, так і для суспільства. При цьому не слід посилатися на Європу або США. Потрібно конкретними справами довести (передусім участю в громадських проектах), що аудитори - це неупереджені професіонали, яких дійсно можна називати «совістю бізнесу» та які відображують інтереси не тільки власників, а й суспільства в цілому.

 

Список використаних джерел:

 

1.       Крапивко М. Роль аудита в дальнейшем недопущении финансового кризиса//Аудитор України – 2008 - № 20. – с. 20 – 21.

2.      Редько О. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку//Бухгалтерський облік і аудит – 2008- № 11. – с. 48 – 55.

3.      Усач Б. Проблеми розвитку аудиту в Україні // Регіональна економіка – 2007 - № 4 , с. 217 - 222Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet