zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВОЛИНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОЇ ПОЛЬСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (1921-24 рр.)

 

Дем’янюк О.Й.

Україна, м. Луцьк,

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

 

Peculiarities of widening system of national power in Western Volhyn in the context of national political processes of the Second Polish Republic investigate in the article.

 

Після підписання Ризького договору (18 березня 1921 р.) між радянською Росією та Польською Державою значна частина територій Західної Волині та Східної Галичини відійшли до ІІ Речі Посполитої. На цих землях почало поширюватися законодавство та адміністративний лад Польщі.

Подальший розвиток західноукраїнських земель мав як спільні, так і відмінні риси. Відмінності у розвитку Західної Волині та Східної Галичини, найперше, лежали в площині заходів та засобів досягнення в цих регіонах завдань по реалізації державницької доктрини ІІ Речі Посполитої.

За умовами Ризького договору на західноукраїнських землях мало бути забезпеченим право місцевого населення на вільний розвиток культури, мови й виконання релігійних обрядів. Окрім того, українці отримували право, в межах внутрішнього законодавства, культивувати свою рідну мову, організовувати й підтримувати свої школи, розвивати свою культуру та створювати з цією метою товариства та спілки [1, с. 516].

На ділі ситуація складалася дещо інакше. Від початку присутності на волинських землях органів польської влади проводилася політика на асиміляцію місцевого українського населення.

Слід зазначити, що після підписання Ризького договору до Польщі відійшло 35 754 кв. км території Волинської губернії. Невдовзі тут було утворено Волинське воєводство з центром в м. Луцьку. Воно складалося з 11 повітів, 125 гмін [2, с. 174]. Серед місцевого населення близько 70% становили українці, з яких майже 90% проживало в селах.

Змінити етнічний склад регіону та його ідеологічні засади можна було лише за умови запровадження тут жорсткої державницької політики, спрямованої на вимивання українських традицій, звичаїв та мови із загального вжитку; переселення на підлеглі українські території польського населення; здійснення карально-репресивних заходів у разі такої потреби.

Вже навесні 1921 р. на території Волині було поширено повідомлення про підлеглість військовим судам цивільного населення, яке перебувало на військовій території. Цим документом було визначено й відповідні злочини, а саме: «грабунок; намовляння до порушення прийнятого під присягою службового обов’язку, намовляння до непослуху наказу скликаючого на службу; шпигунство, інші зносини з ворогом; діяльність чи бездіяльність на шкоду збройним силам Польської Держави або її союзникам, чи на користь ворогові; знищення комунікацій, телефонних, телеграфних споряджень» [3, арк. 6], за які передбачалася кара – смерть через розстріл.

Відразу після поширення польської влади на волинських землях майже всі посади в державному апараті почали займати поляки. Нерідкими були випадки, коли у Волинське воєводство на державні посади направлялися посадовці, які скомпрометували себе на попередніх робочих місцях.

Загальновживаним стає назва українських земель «східні креси» та «східна Малопольща». В органах місцевого самоврядування щодалі, то частіше почали використовуватися дискримінаційні заходи щодо корінного волинського населення.

Наступним кроком по утвердженню польської державної системи на волинських землях стала їх військова колонізація – парцеляція. З початку 20-х рр. ХХ ст. розпочалося осадження на волинських землях демобілізованих польських солдатів та відставних чиновників. Вже до січня 1923 р. на Волині між поляками було розділено 112 тис. га землі [4, с. 205]. Часопис «Нове життя» в той час писав, що на Волині та Поліссі, протягом п’яти перших років було осаджено понад 8 тис. військових осадників.

Волинські селяни, не маючи достатньої кількості землі для прогодування своїх родин, змушені були емігрувати до США та Канади. У міжвоєнний період з територій Західної Волині та Західного Полісся виїхало 50 тис. осіб [5, с. 483].

Щоб якимось чином мати змогу впливати на розвиток суспільно-політичної ситуації на західноукраїнських землях було прийнято рішення про широке залучення місцевого населення до виборів 1922 р. За результатами виборів у парламенті ІІ Речі Посполитої було створено Українську парламентську репрезентацію. Виступаючи 23 січня 1923 р. з політичною програмою новоствореної організації посол від Волинського воєводства С. Підгірський сформулював політичні вимоги: «Згідно з волею населення наших земель і спираючись на загальновизнане право народів на самовизначення, ми заявляємо з цієї сеймової трибуни перед цілим світом, що метою українського народу є відродження Самостійної Української Держави» [6, с. 118].

Українські депутати польського Сенату і Сейму отримали широку підтримку серед селянських мас Волині, незважаючи на поліційні переслідування місцевих українців під час виборів. Однак низький рівень національної свідомості місцевого населення не дозволив закріпити досягнутий успіх, що підтвердилося уже на найближчих виборах.

Разом з тим, парламентські успіхи 1922 р. дозволили активізувати роботу та частково легалізуватися лівим силам. З ініціативи депутатів А. Братуня, М. Чучмая, С. Маківки було створено Соціалістичне об’єднання – Сільський союз («Сельсоюз»).

Саме соціалістичні сили у досліджуваний період стали об’єктом найбільшої уваги місцевих поліційних відділків. Проводилася планомірна боротьба як з комуністичним рухом, так і з ідеєю всесвітньої революції.

У наступні роки посилилася боротьба проти будь-яких проявів національної свідомості етнічного населення Західної України. Така ситуація складалася в різних сферах суспільно-політичного життя волинян.

У 1924 р. українська мова була заборонена в усіх державних і муніципальних установах. Польський уряд забороняв видавати масовими тиражами газети і книги українською мовою [2, с.180]. Національно свідоме населення волинських земель було вкрай незадоволене шкільним законом, який робив акцент на вихованні молоді в дусі любові і поваги до надбань польського народу.

Таким чином, у перші роки після створення Волинського воєводства в складі ІІ Речі Посполитої для даного регіону характерними були заходи, спрямовані на закріплення тут польської національної ідеї. Для цього використовувалися різні методи, як-то: парцеляція, шкільна реформа, полонізація місцевих органів влади, каральні заходи.

 

Список джерел та література

 

1.      Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ «КАЗКА», 2005. – 736 с.

2.      Оксенюк Р. Нариси історії Волині. (1861-1939) / Р.Н. Оксенюк. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1970. – 276 с.

3.      Державний архів Рівненської області, ф. 156, оп.6, спр. 1.

4.      Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. / Т. Гунчак. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

5.      Реєнт О.П. Україна між світовими війнами (1914-1939). Події. Люди. Документи: Нариси історії. / О.П. Реєнт, І.А. Коляда. – К.: Школа, 2004. – 544 с.,

6.      Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (ХІХ – ХХ ст.): Навч. посіб. – Львів: Світ, 2001. – 436 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet