zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО

 

Дорога С.П.

Україна, м. Конотоп,

Конотопський інститут Сумського державного університету

 

Статья посвящена вопросам подготовки абитуриентов к тестированию по математике в современных условиях. Автор акцентирует внимание на проблемах в обучении математики сегодняшних выпускников и возможностях их решения.

 

Підготовка абітурієнтів до зовнішнього незалежного тестування з математики – досить непроста задача, особливо коли група складається з школярів, що мають різний рівень шкільної підготовки. Між тим, уважне вивчення матеріалів ЗНО наводить на думку, що завдання не є примітивними, навіть у першому рівні. Їх розв’язання вимагає від майбутнього студента глибоких знань основ математичної науки, уміння їх використовувати в досить нестандартних ситуаціях. Це можливо лише тоді, коли учень достатньо тренований у проведенні доказових суджень, різносторонньому аналізі задач і фактів, коли вчитель значну увагу приділяє доведенню теорем, формул, а не лише використанню їх у практичних завданнях.

Фактично постає задача: за відведений на підготовчі курси час організувати роботу абітурієнтів із повторення математичних знань таким чином, щоб: 1) ліквідувати прогалини в знаннях з предмету; 2) розвивати вміння та навики самоконтролю; 3) формувати здатність аналізувати й доводити різні математичні твердження.

Першою проблемою на цьому шляху є несформованість математичного мовлення старшокласника. Трапляється таке, що самостійно сформувавши те чи інше правило чи теорему, учень просить пояснити зміст сформованого твердження. Це свідчить про недостатню роботу вчителя над основними математичними поняттями, взаємозв’язками між ними та їх властивостями, внаслідок чого в учнів формується відчуття власної некомпетентності, ущербності, а в подальшому – небажання займатися цим предметом. Ця проблема є підґрунтям для іншої - несформованості вмінь та навичок роботи з математичною літературою.

З метою формування математичного мовлення та здатності сприймати математичний текст доцільно проводити математичні диктанти, які містять нескладні питання для перевірки розуміння основних математичних понять, властивостей, тощо, попередивши наперед тему майбутнього диктанту та літературу, до якої необхідно звернутися. Ця проста форма роботи при систематичному й майстерному застосуванні на заняттях приносить доволі значний результат. Наприклад, складаючи план заняття, вчитель може спрогнозувати труднощі, що виникнуть під час розв’язання запропонованих задач. А якщо в математичному диктанті або на етапі актуалізації опорних знань привернути увагу учня до цих моментів або того фактичного матеріалу, який може бути застосований при розв’язуванні задач, то після перевірки математичного диктанту чи проведеної актуалізації опорних знань вірогідність самостійного винайдення розв’язку складної задачі учнями значно зростає. До того ж, за одне заняття одне й те саме математичне поняття чи твердження повторюється декілька раз і в різних ракурсах: спочатку як деякий факт математичної теорії, а потім – як факт, самостійно застосований для розв’язання задачі середнього або високого рівня складності.

Крім того, доцільно застосовувати складання питань та формування питань за вказаною темою. При цьому бажаними слід вважати питання, що починаються зі слова «Чому», а відповіді на питання слід вимагати складати так, щоб вони були достатньо обґрунтованими й повними. Із запровадженням на уроках складання питань за заданою темою починається вирішення наступної задачі – розвиток комунікативних здібностей, здатність до ділового спілкування. У діловому спілкуванні особиста зацікавленість не може розглядатися у відриві від реалізації інтересів інших людей. Баланс інтересів, розумний компроміс – запорука успішного розвитку ділового спілкування. До того ж, більш глибока та ґрунтовна робота над математичними поняттями та термінами приводить до задоволення потреби в самостійній творчій діяльності, потреби в реалізації своїх потенційних можливостей та здібностей.

Розвиток умінь та навичок самоконтролю неможливий без усвідомлення таких понять, як «розв’язок алгебраїчного рівняння», «область визначення функції», «рівносильні перетворення», «рівняння - наслідок», «властивості основних елементарних функцій», «елементарні перетворення графіків елементарних функцій» тощо. Для роботи над цими поняттями слід використовувати систему вправ, яка дозволяє розкривати якомога більшу кількість логічних зв’язків між конкретними поняттями шкільного курсу математики.

Складаючи план заняття, слід враховувати здатність аудиторії до сприйняття математичної інформації, можливу швидкість набуття вмінь та навичок. Для учнів з низьким рівнем математичних знань доцільно застосовувати методику вчителя Краснопільської середньої школи Царенко С.П., який на своїх заняттях запровадив проведення самостійних робіт, що містять завдання з номером варіанта . Тільки у випадку формування вмінь та навичок розв’язування завдань з математики за короткий термін можна використовувати запропоновані їм самостійні роботи не в якості контролюючих самостійних робіт, а в якості самостійно виконуваних тренувальних вправ. При цьому абітурієнту надається відповідь з номером варіанта , і абітурієнт може розв’язувати запропоноване завдання кілька разів (підставляючи різні значення ), самостійно перевіряючи свою роботу.

Для абітурієнтів з середнім та високим рівнем підготовки такий спосіб формування вмінь та навичок розв’язування задач не є вдалим. Для них слід готувати такі завдання, які після проведеного етапу актуалізації опорних знань чи математичного диктанту мали б змогу мобілізувати знання абітурієнта з різних тем шкільного курсу математики.

Наприклад, 1) розв’язати нерівність

,

 

2) Вказати кількість точок перетину з віссю абсцис графіка функції , заданого на проміжку , тощо.

Повторюючи тему «Розв’язування нерівностей», необхідно особливу увагу приділити властивостям логарифмічної, показникової, квадратичної, інших елементарних функцій та методу інтервалів. Як свідчить практика, в абітурієнтів часто несформовані цілісні уявлення про властивості елементарних функцій, відсутні навики застосування методу інтервалів до розв’язування нерівностей. Тому, провівши узагальнення й систематизацію знань за вказаною темою, доцільно виконати підбір дидактичного матеріалу так, щоб кожну нерівність розв’язати кількома способами із проведенням аналізу переваг та недоліків кожного із них. Так, нерівність  можна розв’язати трьома способами: рівносильні перетворення на ОДЗ, узагальнений метод інтервалів та розв’язавши об’єднання систем, рівносильне умові. Такий підхід до повторення є набагато ефективнішим за велику кількість розв’язаних нерівностей без будь-якого системного смислового зв’язку в методах.

Не викликає сумніву перевага в ефективності багаторазового повторення перед одиничним. Багаторазове повернення до теми, при якому кожний наступний етап відрізняється від попереднього стилем, формою подачі та рівнем складності дозоляє перетворити фрагментарні знання з предмету на систему взаємопов’язаних знань.

Доцільним є розв’язання однієї задачі кількома способами із проведенням аналізу переваг та недоліків кожного із них. Такий підхід ефективнішим за велику кількість розв’язаних задач без будь-якого системного смислового зв’язку в методах.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet