zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ ЯК ОДНА З ОСНОВ ЖИТТЄВОГО СВІТУ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

 

Гавадзин В.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Прикарпатський національний університет

 

It is examined such philosophical question as "vital world" of man on the example of calendar rites. Those factors are investigated which determine the important place of ritualism in the field of made of life and of the world outlook of man in modern conditions.

 

Поняття «життєвий світ» достатньою широке і являється тією філософською категорією, яка має відношення до багатьох сфер життєдіяльності сучасної людини. Це пов’язано з тим, що поняття «світ» у різних формах словосполучення – соціальний світ, культурний світ, світоглядно-психологічний світ людини тощо, – виявляє ті характерні риси, які мають загальний характер і виступають складовими сукупного «життєвого світу». Саме через елементи культурної і світоглядної сфер в простір життєвого світу входить і календарна обрядовість, яка є однією з основ повсякденності сучасної людини. Звісно, що в результаті історичного розвитку, а також під впливом процесів глобалізації і трансформації суспільства, вагомість календарної обрядовості на сьогодні зменшилась порівняно з попередніми століттями, але, все ж таки, вона продовжує займати в сучасних умовах досить важливе місце. Так, міцний зв’язок, який існує між життєвим світом людини і сукупністю звичаїв, обрядів, можна простежити на прикладі колективного наукового видання «Народна культура українців: життєвий цикл людини», в якому всебічно і поетапно висвітлене життя людини в традиційному суспільстві – від народження і до смерті через систему обрядів, звичаїв, вірувань, прикмет, табу, етикетних правил. Саме всі ці елементи супроводжують людину ціле життя і змінюються відповідно до того, як змінюється вікова група, в якій вона перебуває [1]. В цьому комплексі не маловажну роль відіграє календарна обрядовість, яка містить в собі ті звичаї та вірування як християнського, так і дохристиянського характеру, які прив’язані до цілого календарного року і пронизують сферу повсякденності, світосприйняття людини, її зв’язок з природою та ставлення до вищих сил.

Саме тут простежується парадигма гуссерлівських уявленнях про життєвий світ, що є одними з основних його теоретичних обґрунтувань, і відповідно до них – життєвий світ має важливе функціональне призначення: бути містком, що поєднує духовну і тілесну сферу буття людини, її об’єктивну та суб’єктивну сторони, складові свідомості, досвід тощо [2, с. 7]. У зв’язку з цим потрібно розглянути ті базисні рівні, на яких ґрунтується взаємозв’язок життєвого світу з календарною обрядовістю.

Найперше, слід відзначити, що окремим аспектом життєвого світу є спосіб життя людини. І в цьому зв’язку традиційна обрядовість, як один з елементів культурно-релігійної системи суспільства, покликана визначати суть і структуру духовного життя особистості із наданням певного змісту її повсякденному буттю. Через цю особливість обрядовість входить в систему цінностей, яка сформувалась історично і передає комплекс етнічних особливостей і ментальних рис. Однак, проблеми соціально-економічного, політичного, культурного характеру досить суттєво впливають на цю систему цінностей. Ось чому значної актуальності сьогодні набувають дослідження ціннісних орієнтацій сучасної людини, що охоплюють сферу її практичної діяльності, поведінку, сприйняття та розуміння суспільних явищ і подій, а це, у свою чергу, формується потребами, інтересами, життєвою ситуацією, а також під впливом як особистісної, так і суспільної культури [3, с. 16]. Тут варто відзначити, що цінність – це поняття, яке вказує на людську, соціальну і культурну значимість певних явищ і предметів діяльності і є особливим типом світоглядної орієнтації людини. І хоча сьогодні, фактично, деформуються традиційні психологічні установки етносу, риси ментальності, змінюється ритм життя та його цінності, однак давня традиція, народні вірування, звичаї та обряди продовжують зберігати свою живучість.

А це пов’язано з таким компонентом як архетип. В цьому руслі варто звернутись до великої спадщини К. Юнга, який вважав, що архетипи є пiдсуком величезного досвiду безкількісного ряду предків, що свiдчить про психологiчний залишок в них численних переживань одного й того ж типу, які представляють єдиний образ психологічного життя [4, с. 115]. Інформацiя, в даному випадку, на всiх рiвнях свiдомості не змiнює своє початкове ядро (те первісне й першоосновне). Інша справана якому рiвнi цей початковий iнформацiйний образ психологічного життя до нас дійшов і які є його ступені впливу. Тобто, не можна говорити про повне зникнення архетипного горизонту свiдомостi. Вiн виражається у нових мислимих формах свiдомостi з урахуванням найновiших надбань культурного розвитку людства. Саме тому певні елементи такого архетипу простежуються в календарній обрядовості і займають вагоме місце в життєвому світі сучасної людини. Ці архетипи зберігають свою живучість через систему «колективних ідентичностей», які формуються в процесі комунiкацiї мiж людьми і кристалiзуються протягом iсторiї у специфічних формах, які якраз скрiпленi спiльнiстю мови i традицiй. В цьому ракурсі слід зазначити про таке поняття як «традиція», що іменується також і культурною традицією або «етнічним стереотипом поведінки» («традиція» виступає в ролі вираження фундаментальних атрибутів народу) [5, с. 20]. В цьому зв’язку саме через неї календарна обрядовість продовжує займати вагоме місце в житті сучасної людини.

Четвертим важливим, нарівні з архетипом, системою цінностей і традицією, чинником втіленням традиційної обрядовості в життєвому світі сучасної людини, є релігійна практика. Релігія має безпосереднє відношення до цінностей, а обрядовість виражає суть і смисл релігійної, в даному випадку, християнської практики. Основою релігійних цінностей є поділ світу на сакральне і профанне. Сакральне передбачає близькість до Божественного і можливість спілкування з ним, що дозволяє мирському стати священним [3, с. 18]. Це відбувається саме через обрядовість. Важливо відзначити, що для українців релігія завжди відігравала певну роль у формуванні їх ціннісної орієнтації. Також релігія функціонально задає основи для людського світогляду, морально-ціннісні установки і норми життєдіяльності через обряд.

Отже, життєвий світ як духовна самопроекція життєдіяльності людини у зв’язку з основами її соціокультурного буття, своєю предметною суттю охоплює усі нюанси особистісного існування людини, виступає сферою, в якій представлене і предметне буття самої людини як тілесної істоти (як окремо взятої, так і в загальності людства, чи будь-якої його колективної форми), і предметне буття людини як духовної істоти. В даному випадку календарна обрядовість є особливою складовою індивідуального повсякденного життєвого світу людини, що підтримує при цьому її зв'язок з попередніми поколіннями та є засобом осягнення системи цінностей і традиції в сучасних умовах.

 

Література

 

1.      Народна культура українців: життєвий цикл людини / [За ред. М. Гримич]. – К.: Дуліби, 2008. – Т.1. – 400 с.

2.      Губернюк Л.В. Життєвий світ людини в контексті філософсько-соціального дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Л.В. Губернюк. – К., 2003. – 16 с.

3.      Головач Н. Ціннісні орієнтації сучасної людини / Наталя Головач // Культура і сучасність. – 2009. – № 2. – С. 15-20.

4.      Буряк В. Еволюція міфоархетипів у сучасному інтелектуально-свідомісному контексті / В. Буряк // Народознавчі зошити. – 2009. – № 1-2. – С. 115-129.

5.      Современные тенденции в антропологических исследованиях // Антропологический форум. – 2004. – № 1. – С. 6-101.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet