zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 

Горун П.М.

Науковий керівник - Грубляк О.М.

Україна, м. Чернівці,

Буковинська державна фінансова академія

 

Problems and prospects of investment market development and foreign investing are exposed in the conditions of financial globalization, the analysis of modern investment market of Ukraine condition is conducted and ways and mechanisms of construction of the effective system of stimulation of investing in the economy of Ukraine are offered.

 

Вступ. Необхідність становлення розвинутої ринкової економіки неможливе без створення умов для активізації інвестиційного процесу, значення якого особливо підвищується в кризових умовах. Джерелом інвестицій як фактора економічного зростання є внутрішні та зовнішні вкладення. У зв'язку з цим необхідно розробити механізм, здатний забезпечити мобілізацію капіталу для інвестицій у реальний сектор.

Актуальність теми. Проблема інвестиційного за­безпечення є однією з найбільш складних для України. Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилося у центрі уваги економічної думки. Це обумо­влено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень [1, 73]. Саме банк, на відміну від інших фінансових установ, є універсальною організацією, що може надавати максимальну кількість і забезпечувати найкращу якість послуг в інвестиційній сфері. Але, на українському фондовому ринку професійна інвестиційна діяльність недостатньо розвинута.

Тому метою статті є визначення основних причин низької ефективності функціонування банківської системи, дослідження основних шляхів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням та дослідженням проблем та причин не достатньої ефективності функціонування інвестиційного ринку та шляхів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні займалися багато вчених-економістів, зокрема: Балануца О.О., Петрушевська В.В., Гайдуцький А.П., Барановський О., Лінніков В. та ін.

Виклад основного матеріалу. Німецька консультативна група при Уряді України провела дослідження серед великих іноземних інвесторів української економіки, яке визначило головними перешкодами для здійснення прямих іноземних інвестицій в Україну законодавчу нестабільність, незадовільний стан транспортної інфраструктури, неспроможність уряду дотримуватися взятих на себе зобов'язань, державний контроль, залишки командної економіки, значні трансакційні виграти, пов'язані з отриманням потрібних дозволів. Схематично основні переваги й недоліки залучення іноземного капіталу в економіку України можна розглянути на рис.1.

 

 

Рис. 1. Переваги та недоліки залучення іноземного капіталу в економіку України

 

Вивчення переваг і недоліків існуючих форм залучення іноземних інвестицій показує, що найбільш прийнятними можна вважати прямі інвестиції, тому що вони характеризуються наявністю довгострокових інтересів інвестора в господарстві країни, що приймає, і зумовлюють більшу вигоду порівняно із зовнішніми показниками [3, 204].

Комерційний банк - невід'ємний і обов'язковий елемент будь-якої схеми фінансових трансакцій за умов централізованого ринку цінних паперів. Банки як фінансові посередники акумулюють кошти вкладників і забезпечують спрямування заощаджених капіталів у інвестиції. У більшості країн, на сьогодні, доходи комерційних банків на фондовому ринку різні [5, 35]. Вкладення коштів в цінні папери за значимістю та розмірами займають друге місце серед активних операцій банку після кредитування. І хоча надання кредитів залишається головною функцією банків, дедалі найчастіше менеджмент переглядає структуру активів, ставлячи собі за мету збільшення питомої ваги портфеля цінних паперів у сукупних активах. У міжнародній банківській діяльності на придбання цінних паперів банки спрямовують значну частину коштів, за оцінками фахівців - від 1/5 до 1/3 грошових ресурсів. В українських банках питома вага портфеля цінних паперів у сукупних активах значно нижча і становить лише 3-10%.

Причини низької інвестиційної активності українських комерційних банків кілька. Пояснюються вони переважно недосконалістю внутрішнього фондового ринку, нетривалим часом його існування та значним регулятивним впливом на ринок з боку держави.

Велика кількість цінних паперів, різноманітність їх характеристик таких як дохідність і ризик, правила обігу і оподаткування, багатофункціональність портфеля цінних паперів банку значно ускладнюють процес його формування і управління, а також завдання, що постають перед інвестиційним менеджментом кожної банківської установи. Інвестиційні операції українських комерційних банків розглянемо на прикладі першої п'ятірки в рейтингу комерційних банків України за даними Національного банку України (табл.1.).

Таблиця 1

Динаміка інвестиційного портфеля комерційних банків України станом на

 2009 рік (млн грн)

 

Банки

на поч. 2008

на поч. 2009

Відхилення

(+/-, %)

на кін. 2009

Відхилення

(+/-, %)

Приватбанк

1183,13

2136,66

1003,53

84,8

996,66

-1190

-54,4

Райфайзен банк Аваль

466,48

1263,69

797,21

170,9

1287,24

23,55

1,9

Укрсиббанк

618,24

925,54

307,3

49,7

1046,76

121,22

13,1

Укрсоцбанк

510,81

1262,88

725,07

147,2

858,51

-404,37

-32,0 ,

Укрексімбанк

865,12

1852,27 [

987,15

114,1

2523,23

670,96

36,2

 

Як видно з даних таблиці, інвестування в цінні папери є досить вагомим для кожного банку. Лідером за даним показником виступає Укрексімбанк, в якого станом на 01.12.09 року, порівняно з 01.01.09 року частка даних інвестицій зросла на 670,96 млн. грн. (36,2 %). Також значно зросли інвестиції в цінні папери в цьому ж банку в 2009 році порівняно з 2008 роком на 987,15 млн грн (114,1 %). В Приватбанку в 2009 році порівняно з 2008 роком відбулося значне збільшення даних інвестицій на 1003,53 млн грн (84,8 %) тоді, коли станом на 01.12.2009 порівняно з 01.01.09 даний показник зменшився на 1190 млн грн (54,4 %). Отже, в результаті проведених досліджень можна сказати, що частка інвестицій в цінні папери в загальній кількості активних операцій банку є незначною.

До основних причин низької ефективності банківської системи та її інвестиційної складової можна віднести: недостатність ресурсів для проведення інвестиційних операцій; бажання банків максимізувати віддачу підвищенням процентної ставки за кредитами; високі вимоги банків до забезпеченості інвестиційних кредитів; непрозорість ринку капіталу; недовіра до банків з боку клієнтів; недосконалість законодавства; низька ліквідність вторинного ринку цінних паперів; недостатня кількість платоспроможних позичальників [2, 21].

Для подолання вище перерахованих проблем необхідно:

1.      Підтримувати розвиток ринку банківських послуг, в тому числі інвестиційних послуг, які зближують фінансовий і реальний сектори економіки, сприяють вступу вільних фінансових ресурсів до підприємців, а для банків розширюють джерела їх доходів.

2.      Вивчати практику інвестиційних послуг на досвіді окремих банків і небанківських фінансових компаній в Україні.

3.      Сприяти розвитку послуг інвестиційного менеджменту, який є могутнім інструментом залучення ресурсів. Можливості цього інструменту не лише можуть дорівнювати прибутковості від брокерських операцій, а і здатні оживити попит на інші фінансові послуги.

4.      Активізувати державну підтримку створення інвестиційних банків в Україні. Держава в період економічної і інвестиційної криз повинна взяти на себе ініціативу з погодження інвестиційної політики і стимулювання створення інвестиційно-банківських інститутів.

5.      Об'єднання українських інвестиційних банків в консорціуми за участю зарубіжних банків, визнаних професіоналами у сфері інвестиційно-банківського бізнесу на міжнародному фінансовому ринку для успішного функціонування.

6.      Здійснювати заходи щодо стимулювання прямих іноземних інвестицій в економіку україни.

Під стимулюванням прямих іноземних інвестицій у широкому значенні слова можна розуміти процес створення максимально сприятливих умов, гарантій і стимулів для їх широкого залучення в економіку країни. У цей час це завдання стало ключовим і вимагає вироблення нових підходів і механізмів для свого вирішення. Стимулювання прямих іноземних інвестицій забезпечується здійсненням заходів, спрямованих на вдосконалення фінансово-кредитних, податкових важелів і стимулів, а також такими не фінансовими методами, як загальна оптимізація ринкової інфраструктури, що забезпечує нормальне функціонування іноземного капіталу. Це забезпечується необхідними чинниками виробництва, інформацією, різними комунікаціями, службами управління, транспортом, поліпшенням банківського обслуго­вування [6, 127].

Робота з підтримки іноземних інвестицій не просто забезпечує зростання обсягів прямих інвестицій з-за кордону в економіку певного регіону. Вона одночасно сприяє нарощуванню фінансової потужності внутрішніх інвесторів. Адже, завдяки глобалізації транскордонні надходження інвестицій набувають сталого характеру, а відповідна спеціалізація території дістає визнання в міжнародному масштабі. Як наслідок, дедалі більше фінансових ресурсів залучається у розвиток інфраструктури, суміжних виробництв, що не сприяє підвищенню конкурентоспроможності внутрішніх компаній, які працюють у цих сферах економіки.

Для стабілізації економіки та покращення інвестиційного клімату необхідно вжити ряд кардинальних заходів:

·         проаналізувати ефективність системи галузевих пільг щодо досягнення поста­влених при їх упровадженні економічних і соціальних цілей;

·         перейти від галузевих пріоритетів роз­витку до підтримки певних напрямів, стадій і процесів поширення нових ви­робництв та технологій;

·         при розробці державних концепцій і про­грам соціально-економічного розвитку передбачити зниження показника залеж­ності ВВП країни від зовнішньої торгівлі;

·         формулюючи пріоритети залучення іно­земних інвестицій, врахувати необхід­ність зміни орієнтації іноземних інвести­цій з експортно-орієнтованих галузей на залучення їх з метою використання де­далі більшого потенціалу ринку;

·         внести зміни та доповнення в нормати­вно-правові акти та їх проекти у сферах, що регулюють інвестиційну діяльність підприємств;

·         звести систему підтримки високотехнологічного експорту шляхом сприяння просуненню української продукції на зо­внішній ринок, спрощення та прискорен­ня процедури експортного контролю;

·         розробити заходи щодо розширення участі іноземних банків в інвестиційних проектах на території України.

Метою активізації міжнародної інвестиційної діяльності у багатьох країнах є багатий досвід застосування засобів її стимулювання (рис.2).

 

 

Рис. 2. Класифікація засобів стимулювання міжнародної інвестиційної діяльності (узагальнення зарубіжного досвіду) [4, с. 53]

 

Висновок. Таким чином, іноземні інвестиції є сьогодні тим ресурсом, який, в усякому разі, в ближчій перспективі, може найвагоміше сприяти підвищенню ефективності підприємств, а відтак і розвитку відповідних міст, поліпшенню соціального захисту громадян.

 

Список використаної літератури:

1.      Балануца О.О. Роль іноземного інвестування в економіку України / О.О. Баланцуа // Формування ринкових відносин в Україні.-2009.-№10- С. 73-76.

2.      Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи / Вісн. Нац. Банку України-2007 №9 – с. 20-24.

3.      Бойко А.В. Прямі іноземні інвестиції як фактор підвищення національної конкурентоспроможності / А.В. Бойко // Творча спадщина Й.А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України. – Чернівці, 2006.-С. 203-210.

4.      Гайдуцький А.П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів / А.П. Гайдуцький // Фінанси України.-2007.-№12.-С. 50-57.

5.      Лінніков В., Мізецька О. Становлення ринку цінних паперів в Україні / В. Лінніков, О. Мізецька // Банківська справа – 2008 -№3 – С.35-46.

6.      Петрушевська В.В. Іваненко А.І. Стимулювання іноземних інвестицій в економіку України / В.В. Петрушевська // Держава та регіони.-2007.-№6- С. 126-129.

7.      Товстиженко О.В. Роль іноземного інвестування в трансформації розвитку вітчизняного виробництва / О.В. Товстиженко // Актуальні проблеми економіки.-2007.-№1-С. 132-137.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet