zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУБКУЛЬТУРА СЛУЖБИ ПОСТАЧАННЯ

 

Колесніков Г.О.

Україна, м. Луцьк,

Волинський інститут економіки та менеджменту в формі ЗАТ

 

Статья посвящена вопросу создания концепции организационной культуры службы снабжения (материально-технического обеспечения) производственного предприятия.

 

Загальна ефективність діяльності підприємства складається з внутрішньої та зовнішньої ефективності. Матеріально-технічне забезпечення виробництва одночасно впливає на обидві складові загальної ефективності. В сучасних умовах господарювання ефективне управління матеріально-технічним постачанням стає заставою успішного рішення найважливішої проблеми виробництва, що пов’язана з задоволенням потреб виробництва в сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, енергетичних ресурсах, інструменті тощо з максимально можливою економічною ефективністю. Основу економічної ефективності закупівельної діяльності служби постачання складає пошук і закупівля необхідних матеріалів задовільної якості за мінімальними цінами.

Найбільш вагомий вклад в дослідження проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва промислових підприємств внесли такі вітчизняні вчені як Балабанова Л.В., Гаркавенко С.С., Дмитренко І.Є., Пастухова В.В. [1], водночас аналіз наукових праць свідчить, що на сьогодні недостатньо вивченими залишаються питання створення ефективної організаційної культури постачальницької діяльності.

Центральним структурним підрозділом підприємства, на який покладається функція організації матеріально-технічного забезпечення виробничо-збутової діяльності підприємства, є відділ матеріально-технічного забезпечення (або відділ постачання).

Кожне підприємство повинно мати відповідну філософію матеріально-технічного забезпечення, під якою мається на увазі: бачення місця та ролі служби постачання для підприємства; система взаємовідносин між підприємством і постачальниками; прийняті пріоритети та цінності; функціональні завдання та принципи постачання; підходи до збалансованості суперечливих факторів (прибутку бізнесу, інтересів постачальників тощо), існуючі обмеження у взаємодіях із постачальниками тощо.

Служба постачання з позиції організаційної культури підприємства представляє собою її субкультуру, яка включає в себе найбільш важливі та сталі культурні елементи підприємства та має певні специфічні культурні елементи, що відрізняє її від інших служб.

На нашу думку, основні культурні аспекти субкультури сучасної служби постачання полягають у наступному.

Місія служби постачання полягає в забезпеченні виробництва за кількісними й якісними показниками матеріально-технічними й енергетичними ресурсами на основі оптимізації закупівельних і транспортно-складських витрат із дотриманням строків постачання у відповідності з планом виробництва продукції.

Кредо служби постачання – високі стандарти постачальницької діяльності.

Загальними цілями матеріально-технічного забезпечення є:

·         своєчасне забезпечення виробничих підрозділів підприємства необхідними видами ресурсів відповідної кількості й якості;

·         оптимізація господарських зв’язків між підприємством і постачальниками;

·         аналіз виробничих можливостей та якості продукції постачальників і своєчасна заміна неконкурентоспроможних постачальників;

·         створення економічно обґрунтованих матеріальних запасів і маневрування матеріальними ресурсами;

·         застосування прогресивних шляхів і засобів транспортування вантажів з метою прискорення та здешевлення процесу обміну;

·         раціональне й економічне використання матеріальних й енергетичних ресурсів у виробництві, забезпечення повного використання вторинних ресурсів і виробничих відходів;

·         зменшення витрат щодо матеріально-технічного забезпечення підприємства.

Стратегія поведінки в процесі здійснення функції постачання базується на узгодженості інтересів підприємства та постачальників.

Функції постачання поділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішні функції визначають взаємовідносини підприємства з постачальниками, посередниками, органами державного управління тощо. Внутрішні функції характеризують взаємодію служби постачання з виробничими цехами, підрозділами апарату управління виробництвом тощо.

Основними завданнями матеріально-технічного забезпечення є:

·         дослідження кон’юнктури на ринку постачання;

·         аналіз можливостей постачальників;

·         нормування потреби в конкретних видах ресурсів;

·         аналіз ефективності використання ресурсів і розробка заходів щодо зниження нормативів їх витрачання;

·         визначення поточної та перспективної потреби в сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, інструменті, приладах, обладнанні;

·         встановлення рівня якості матеріальних ресурсів й оптимального їх співвідношення між засобами виробництва;

·         вибір постачальників і налагодження з ними зв’язків;

·         впровадження логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення;

·         оптимізація складських запасів;

·         розробка матеріальних балансів і складання плану матеріально-технічного забезпечення;

·         розміщення замовлень, здійснення оперативних заходів щодо їх реалізації;

·         організація забезпечення ресурсами робочих місць;

·         організація переробки та реалізації відходів виробництва;

·         оптимізація форм матеріально-технічного забезпечення виробництва;

·         удосконалення управління постачанням.

Завдання служби постачання щодо забезпечення якісними матеріально-технічними ресурсами є наступні:

·         визначення вимог до сировини, матеріалів і комплектуючих виробів;

·         узгодження вимог до чинних у постачальників систем якості;

·         оцінка можливостей потенційних постачальників на відповідність вимогам системи якості власного підприємства;

·         вибір і затвердження постачальників;

·         співпраця з постачальником для розв’язання проблем якості, що виникатимуть у процесі виконання контракту;

·         отримання підтвердження відповідності матеріально-технічних ресурсів встановленим вимогам;

·         формування та поповнення банку даних про постачальників, оцінка рівня якості виконання взятих ними зобов’язань.

Результативність постачальницької діяльності характеризують наступні критерії: своєчасність постачання; якість ресурсів; співвідношення якості та ціни ресурсів; продуктивність; впровадження інновацій.

Основні принципи постачальницької діяльності включають: комплексність; економічність; ресурсозбереження та зменшення витрат, оперативність і своєчасність; оптимальність; точність; регулярність, сприйнятливість до науково-технічного прогресу.

Об’єктами ситуаційного аналізу в постачанні виступають: ресурсні ринки, постачальники; конкуренти; зовнішнє середовище; цілі постачання; план постачання; організація постачання; матеріально-технічні та енергетичні ресурси; цінова політика в області ресурсного забезпечення; постачальницька логістика.

Аналіз ринку постачання включає дослідження: статистичної інформації про ринок постачання і країну; торговельно-політичного стану; обмежень на торгівлю; рівень конкуренції; вимоги до якості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів; умови постачання; взаємини з постачальниками та посередниками.

Планування матеріально-технічного забезпечення повинно визначити: види матеріальних ресурсів, які необхідні для забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства; кількість матеріальних ресурсів, котрі необхідні для виконання виробничої програми; потребу в матеріальних ресурсах, розписану за їх видами та строками надходження; вибір постачальн6иків і визначення їх можливостей; необхідні площі складських приміщень для зберігання матеріальних ресурсів; витрати на придбання ресурсів; можливості організації виробництва деяких матеріальних ресурсів (напівфабрикатів, деталей, комплектуючих виробів тощо) на своєму підприємстві.

Основними факторами постачальницького сервісу, що вимагає підприємство, є: надійність постачань; оперативність надання пропозицій щодо цін; можливість одержання технічної консультації; надання знижок; післяпродажне обслуговування; масштаби торговельної мережі; простота вступу в контакт; широкі виробничі можливості постачання; можливість надання кредиту.

Цінова політика підприємства щодо закупівлі матеріально-технічних й енергетичних ресурсів базується на врахуванні такої низки факторів: місця та ролі ціни в стратегії постачальницької діяльності фірми; рівня пропозицій на ринку постачання; собівартості продукції; впливу посередницьких послуг; транспортних і складських витрат.

Етика постачальницької діяльності характеризується дотриманням принципів і норм моралі, що базуються на таких моральних цінностях, як: ввічливість, авторитет, вдячність, довіра, обов’язок, відповідальність, взаємодопомога, справедливість, вимогливість, чесність, повага, гордість, совість, гідність, принциповість, добросовісність, правдивість, щирість, делікатність, тактовність, точність і порядність.

 

Література

 

1. Поткін О.О. Організація матеріально-технічного забезпечення виробничої діяльності вітчизняних промислових підприємств. http://ev.nuos.edu.ua/content/organіzatsіya-materіalno-tekhnіchnogo-zabezpechennya-virobnichoi-dіyalnostі-vіtchiznyanikh-р.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet