zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Ключова роль індивіда в інституційному перетворенні організаційної культури

 

Лобко О.Б.

Україна, м. Полтава,

Полтавський університет споживчої кооперації України

 

Освещены теоретические аспекты роли индивида в эволюционном превращении организационной культуры. Раскрывается влияние институциональной среды на личность и ее последующую модификацию как ключевого элемента в превращении культурной составляющей в организации.

 

Ключовим поняттям для визначення організаційної культури є середовище існування та функціонування індивіда. Властивості організаційної культури базуються на таких суттєвих ознаках, як стійкість, неформальність, загальність. Основним предметом дослідження є формування взаємовідносин та взаємозв’язків між індивідами в організаційній системі, які допомагають забезпечити внутрішню та зовнішню організацію соціально-економічних відносин, створюючи, при цьому, основні цінності організації. Формування організаційної культури відбувається в свідомості людини, що є її відмінною рисою.

У науковій літературі існує велике надбання вчених в розумінні та визначенні культури. Тлумачення схожі і водночас абсолютно різні, але з упевненістю можна сказати, що у кожного мислителя є своє розуміння і воно є правдивим, у якійсь певній мірі. Доцільно розглянути деякі тлумачення вчених, щодо визначення організаційної культури. К. Шольц: «організаційна культура» - іманентне розуміння підприємства, що слідує з поведінки його членів і управляє формальними та неформальними моделями поведінки індивідів [9]. О.Олійник: «організаційна культура - сукупність норм, правил та традицій, що регулює взаємозв’язок між членами організації і є відображенням їх колективних знань та досвіду» [6, с.134].

Історія розвитку культури є прямим уособленням пріоритету індивідуального та суб’єктивного в особистості. Культура є результатом взаємодії формальної організації, окремих індивідів – членів організації, що володіють чисельним переліком індивідуальних інтересів і потреб, сформованих в межах зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Індивіди разом зі своїми потребами та функціями, існуючими у економічному просторі, формують феномен організаційної культури [3, с.59–93]. Діяльність акторів разом з їх невід’ємними властивостями: знаннями, творчістю та досвідом, визначається єдиним соціальним суб’єктом організації для підйому її благоустрою.

Роль індивідів у соціально - економічному розвитку розглядається інституційною теорією крізь призму інститутів. Теорія осмислює інститути як культурні та соціально-психологічні цінності або як набір формальних та неформальних правил гри у суспільстві, які направляють діяльність людей в ринкових умовах.

Колективні спільноти не існують самостійно, окремо від їх членів. Всі вони підлягають обґрунтуванню з точки зору цілеспрямованої поведінки індивідуальних агентів. Говорячи про феномен організаційної культури та роль індивіда не слід випускати з уваги, що культура не може формуватись ізольованими один від одного індивідами. Виробництво організаційної культури є перевагою колективу, а його члени знаходять в тісній регулярній взаємодії.

Важливим є те, що соціокультурні характеристики індивіда невід’ємно пов’язані з багатовіковими традиціями, але ринкові механізми на підприємстві вимагають від особистості нової організаційної культури, видозміненого суспільного порядку та соціальної взаємодії. Ефективними виступають об’єднання, які були не запозичені з інших соціокультурнихмпільнотами, а ті які виникли на основі власної спільноти. Нове уявлення про майбутнє веде до перегляду цінностей, норм, ідеології, нової організаційної культури [7].

Культура залишається актуальною та життєздатною поки існують її носії – індивіди. Вона включає в себе все, що існує у вигляді існуючих навиків, звичаїв, знань та традицій. Культура в організації є специфічною сферою, яка, нібито, зрозуміла і водночас ні, вона є неопредмечуваною стороною, внутрішнім духовним світом окремої людини в організації, її неможливо побачити, але можливо відчути. Дослідження проводяться зі сторони реального існування та зі сторони специфічної ідеї.

Організаційна культура в частині функціонування організації виступає соціальною системою, таким чином вона (організація?) існує завдяки та за допомогою організаційної культури. Виступає вона в якості засобів міжособових та групових взаємовідносин, які за допомогою механізмів регулювання координують поведінку незалежних індивідів, індивідів в організаціях, відносини із зовнішнім світом.

Існує безліч підходів для дослідження методології організаційної культури і спільною їх особливістю є те, що вони зосереджують увагу виключно на індивідуальних цінностях. Крім того, в кінці 90-х років минулого століття з’явилась безліч методологій, а саме - опитувальник цінностей Шварца, опитувальник Олпорта; методика дослідження цінностей, запропонованих Косовою Л.М. [2]; опитувальник Тромпенаарса, опитувальник Гордона та інші. Новітні методики оцінки цінностей дозволяють охопити різні рівні досліджень організаційної культури [5,с378].

Організаційна культура своєю ефективною інтеграцією та еволюцією повинна завдячувати ролі окремих індивідів, які в процесі своєї діяльності і досягають спільних рішень. Глибина сутності природи індивіда пов’язана з характером людини, її уявленнями про час, істини, цінності. В процесі вирішення та прийняття рішень виробляються спільні дії для досягнення спільної мети, правила її досягнення та норми поведінки.

Необхідність інституційного аналізу поняття культури організації, викликана тим, що культура організації є ядром організації, яке складається з безлічі компонентів, кожен з яких здатний здійснювати вплив на подальший розвиток організації. Суспільству властиве створення умов для соціального розвитку людини як особистості. Остання є носієм традицій, звичаїв, культури, норм кожного окремого суспільства. Культура проникає в сутність людини на стільки глибоко та суттєво, даючи можливість стверджувати, що вона кожного разу створює оновлену особистість. Культурне багатство особистості залежить від включення цінностей в особисту діяльність та від того, наскільки суспільство стимулює та сприяє цим процесам. В індивіді цінності культури перетворюються на поведінку, тобто, культура існує у формі поведінки індивіда. У суспільстві, що розвивається відбувається формування активного суб’єкта культури як носія цінностей [4, роз.2]. Трансформаційні процеси в культурі супроводжуються виникненням і становленням відносно самостійних систем цінностей.

В перспективі розширення глобалізаційних процесів та розвитку світової економіки, збільшується рівень духовних та естетичних потреб людини. По мірі вдосконалення життєвого рівня, знань та освіти, збільшується необхідність суспільства в збільшені рівня освіченості людей, рівня культури та естетики, що в подальшому призведе до притоку ресурсів та збільшення соціально-економічних показників.

 

Список літератури

 

1.      Автономов В.С. Модель человека в экономической науке.- СПб.: Экономическая школа,1998. – 230с.

2.      Баранова Т.С. Теоретические модели социальной идентификации личности//Психология самосознания. Хрестоматия. Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2003. - С.602-609.

3.      Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде. - М.: Финансы и статистика. - 2001. – с. 59–93.

4.      Культурология. Курс лекций под ред. А. А. Родугина Изд. “Центр” Москва 1998г. (Электронная версия).

5.      Мацумото Д. Психология и культура. – СПб.: Питер. – 2003. - с. 720с.

6.      Олейник А. Институциональная экономика //Вопросы экономики 1999.- №9.- с.134.

7.      Пригожин А.И. Методы развития организаций. - М.: МЦФЭР, 2003. - 863 с.

8.      Пригожин А.И. Организационная культура и ее преобразование//Общественные науки и современность. – 2003. - №5. – с.13-22.

9.      Шольц К. Организационная культура: между иллюзией и реальностью / К. Шольц// Проблемы теории и практики управления. – 1995. – № 3. – С. 111–114.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet