zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ТА НОВІ ПІДХОДИ


Маслова О.В., Зимовець В.І.

Україна, м. Конотоп,

Конотопський інститут Сумського державного університету

 

Статья посвящена проблемам гуманизма и демократизма в процессе современного воспитания личности. Акцентируется внимание на важности развития личности и как части современного общества, и как неповторимой индивидуальности.

 

Сучасні соціальні та економічні проблеми суспільства породжують труднощі і у вихованні підлітків і молоді: спостерігається відсутність потреби в здоровому способі життя,спад інтересу до фізичної культури,зростає кількість підлітків, які вживають наркотичні засоби, алкоголь, в інтелектуальному розвитку спостерігається бідність словникового запасу, низький рівень самоконтролю та саморегуляції. Невпевненість багатьох підлітків та молодих людей у завтрашньому дні паралізує почуття громадянськості, милосердя, прагнення до пізнання й творчості.

Найголовнішою особливістю гуманістичного виховання має бути захист дитини від життєвих знегод, конфліктів, самотності, а також створення умов для вільного розвитку її духовних і фізичних потреб. Першочерговим і фундаментальним завданням має бути визначення інституту Особистості в нашому суспільстві. Спроби створити еталон особистості, до якого треба прагнути виявились безперспективними. Це було б повторенням старих помилок філософії, педагогіки й психології. Система виховання в нових умовах – це поступовий перехід особи до самовиховання через створення відповідних умов і надання в цьому необхідної допомоги.

Наступним фундаментальним завданням виховання є соціалізація, соціальна адаптація підростаючого покоління. Соціалізація має випереджати час і здійснюватись з урахуванням можливих змін у суспільстві через кілька років. Звідси випливає третє фундаментальне завдання – вміння моделювати суспільство майбутнього. Від сьогоднішнього покоління залежить завтрашній день суспільства. Виховання може бути ефективним лише тоді, коли наставник і вихованець разом створюють матеріальні та культурні цінності, здобувають уміння й навички в процесі своїх відносин.

Національна система виховання – це історично зумовлена і створена самим народом система ідей, поглядів, ідеалів, традицій, звичаїв, обрядів та інших форм соціальної практики, спрямованої на організацію життєдіяльності молодого покоління відповідно до природно-історичного розвитку матеріальної та духовної культури нації. У Законі України про освіту зазначається, що освіта і виховання в Україні повинні здійснюватись із урахуванням національних традицій. Пріоритетними напрямами культури, які мають становити основу змісту виховання, можуть бути: культура життєвого самовизначення, культура сімейних стосунків, економічна культура й культура праці, політична, демократична й правова культура, інтелектуальна, духовна, культура спілкування, екологічна, естетична, фізична культура.

Демократична культура вимагає розуміння нових стосунків у системі людина – суспільство – держава, уміння вести дискусію, відстоювати свою думку, знання демократичних процедур, прав і обов’язків.

Культура життєвого самовизначення – це необхідність формування індивідуального стилю життя, виховання ставлення людини не тільки до суспільства, а й до себе, до свого здоров’я, способу життя.

Виховання має виходити з необхідності розвитку в особистості тих якостей, які допоможуть реалізувати себе і як частину суспільства, і як неповторну індивідуальність зі своїми специфічними запитами й індивідуальними засобами самореалізації, побудувати свій індивідуальний спосіб життя, обрати оптимальний режим інтелектуальних, емоційних, фізичних навантажень, спосіб реакції на невдачі й успіхи, відповідний тип трудової діяльності й форми проведення вільного часу. Навчитися жити – значить виробити свою позицію в житті, світогляд, ставлення до себе, до навколишнього середовища. Важливим блоком педагогічної виховної роботи є формування здатності до культурної самореалізації, самоорганізації й самореабілітації. Ідея саморозвитку, самовиховання провідна у гуманістичній педагогіці. Постановка перед собою мети – необхідний фактор у житті людини. З огляду на це, завдання вихователя – надати, по-перше, право особистості на самоствердження, на повагу до себе, а по-друге, допомогти їй оволодіти такими засобами самоствердження, які б не зачіпали інтересів інших, тобто навчити діяти з дотриманням моральних законів.

Першим тактичним завданням навчального закладу слід назвати виховання громадянина своєї держави. Кожна соціальна формація покладає на виховання певні функції. І суспільство, яке хоче бути демократичним і гуманним, чекає від своєї системи виховання відповідного впливу на підростаюче покоління. Система виховання в Україні повинна не лише закликати до високої мети, а й бути демократичною й гуманною. Демократизм і гуманізм складаються з багатьох різних компонентів, головними серед яких є взаємини між суб’єктами у виховній системі, їх психологічний комфорт. Доброзичливість, повага, зацікавленість у взаємостосунках – це те,без чого гуманізм неможливий. Демократизм же виявляється насамперед у стилі й методах керівництва виховною системою. Він є антиподом авторитаризму. Важливим у вихованні громадянина є необхідність формування політичної культури. У нашому надто політизованому суспільстві існує безліч нових соціально-політичних інститутів і треба навчитися жити в таких умовах, уміти користуватися громадсько-політичними правами. Тому виховання політичної культури має велике значення. Друге тактичне завдання – трудове виховання, яке передбачає формування любові й готовності до праці, відповідних творчо-професійних навичок. Сьогодні треба розвивати в молоді самостійність, творчість, діловитість, активність, підприємливість, високий професіоналізм в обраній справі. Третє завдання – диференціація виховання. Помилкове уявлення про соціальну справедливість уже призвело до значних втрат. Діти народжуються різними, і не можна примушувати їх бути однаковими за допомогою уніфікованих засобів виховання й навчання.

Суспільним багатством будь-якої нації є обдаровані діти і молодь. Справжні гуманізм і демократизація виховної системи полягають у створенні спеціальних умов для роботи з ними. Четверте тактичне завдання – забезпечення позитивної соціальної адаптації молоді. Механізм вирішення цього завдання – створення системи засобів соціальної адаптації, спрямованої на інтелектуальний, моральний, фізичний розвиток. Зміст виховного процесу доповнюється діяльністю поза навчального закладу, тим самим знижується стихійність соціального впливу на особистість.

П’яте тактичне завдання – сімейне виховання. Сім’я розглядається як головна умова реалізації нахилів і здібностей особистості, залучення її до культури. Нажаль сьогодні роль сім’ї у вихованні знизилась. Батьки шукають способів до виживання, не мають спокою, рівноваги, а наслідками цього є відсутність достатнього материнського тепла, атмосфери сімейного щастя. Не може створити належного духовного клімату й сфера поза навчанням з її нестійким фундаментом економічної розрухи. Вільний ринок несе такі моральні рецидиви, як здирництво, хабарництво, організовану злочинність. Під прикриттям діловитості, підприємливості нагромадження первинного капіталу для комерційної діяльності нерідко підноситься престиж крайнього егоїзму, виправдовується незаконність досягнення мети будь-яким шляхом, утверджується схиляння перед багатством, владою грошей, ”красивим життям”, незалежно від того, якою ціною це досягнуте.

Отже, концепції національної освіти України вимагають оновлення виховного процесу, істотних змін у діяльності всіх його ланок.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet