zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИКІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ Д.КОЛБА І С.РОБІНСА

 

Постникова Л.А.

Україна, м. Донецьк, ДонНТУ

 

В статье актуализируется необходимость совершенствования навыков межличностного общения студентов как будущих специалистов. Показана взаимодополняющая связь между схемами развития и совершенствования коммуникативных навыков Дэвида Колба и Стефана Робинса, применение их на практике во время занятий по иностранному языку.

 

Серед різних граней міжособистісного спілкування можна виділити два аспекти: проблему зростання ролі спілкування і проблему структурування спілкування.

Заняття з іноземної мови, з нашої точки зору можуть розглядатися як засіб впливу, який направлений на розвиток знань, соціальних установок, вмінь та досвіду у міжособистісному спілкуванні. Іншими словами вони сприяють формуванню системи комунікативних навичок.

Інтерпретація занять з іноземної мови як засобу формування системи комунікативних навичок зумовлена обставинами, які свідчать про зростаючу роль міжособистісного спілкування.

 По-перше, зростаюча частота, різноманітність та насиченість міжособистісних контактів формують все більш охоплюючи людину комунікаційну реальність. До числа складових цієї реальності можна віднести спеціалізацію та кооперування у всіх областях людської діяльності. Як зазначає Л.А. Петровська „кооперація породжує посилення колективного характеру діяльності і, як слідство, структурно задану, обумовлену інтенсифікацію суспільства ” [1, с.10]. Зміни такого плану відмічені у науковій діяльності „Одна з най виражених особливостей сучасного розвитку науки – зміна відношень між індивідуальним та колективним в науковій творчості. Із діла окремих самовідданих шукачів наукової істини виробництво знань перетворилося в роботу численності людей на дослідницьких „комбінатах ”” [1, с.3]. Такі ж процеси охоплюють в той чи іншій мірі всі сфери життєдіяльності суспільства.

Другим активно діючим та особо відчутним фактором інтенсифікації спілкування є зростання науково-технічного прогресу останні роки. Розвиток мобільно зв’язку, Інтернету зробили міжособистісні контакти легко та швидко здійсненими. У зв’язку з цим, основна задача полягає у тому, щоб зуміти оволодіти потенційно необмеженим потоком спілкування, спираючись на сформовану систему комунікативних навичок.

Окрім інтенсифікації спілкування важливим аспектом зростання його важливості є розширення кола людей, які залучені в професійну діяльність, невідривно пов’язану із спілкуванням. В цих випадках спілкування стає складовою саме професійної діяльності і відповідно комунікативні навички – складовою професіоналізму.

Нарешті, ще одна обставина, яка робить більш значущим і спілкування само по собі, і вдосконалення навичок комунікації, і формування системи комунікативних навичок – є зростання складності спілкування у ряді випадків. Серйозним джерелом проблемності у спілкуванні стає сьогодні зростання динамічності життя. З одного боку, спілкування стає більш частим, а з іншого – менш глибинним та тривалим. Другим джерелом проблемності спілкування служить технічний прогрес, який робить спілкування більш доступним та легким, а з іншого – ускладнює його, зменшуючи можливості, які пов’язані з невербальними засобами комунікації, роблячи спілкування більш поверхневим. І, мабуть, частково у зв’язку із цим для сучасної людини потреба у повноцінному і глибинному спілкуванні стає самостійною окремою цінністю.

Треба зазначити, що навіть у наші часи ВНЗ не завжди роблять акцент на розвиток комунікаційних навичок та формування на їхній основі системи навичок міжособистісного спілкування, які є дуже важливими у сучасному професійному та повсякденному житті. Студенти, починаючи з перших днів навчання у ВНЗ опиняються у ситуаціях міжособистісного спілкування, які можна порівняти із ситуаціями у професійному житті. Вони повинні вміти налагоджувати стосунки із членами колективу (своїми "колегами"), професорсько-викладацьким складом (своїми "начальниками"); під час проходження практики – із відповідною організацією, її колективом, керівництвом (тобто своїми "партнерами"). Аналізуючи ситуації, у яких опиняються студенти, можна зробити висновок, що існує певний недолік у сучасній системі освіти, який виражається у недостатній спрямованості предметів гуманітарного циклу на вдосконалення навичок спілкування і формування системи комунікаційних навичок.

Таким чином вдосконалення комунікативних навичок та формування системи навичок спілкування є однією з важливіших завдань предметів гуманітарного циклу у ВНЗ, і насамперед іноземної мови, тому що на заняттях з іноземної мови студент – майбутній спеціаліст – вчиться ефективному спілкуванню, закріплює на практиці отримані знання, формує систему навичок ефективної комунікації.

Конфуцій казав: "Я чую і я вірю, я бачу і я запам'ятовую, я роблю і розумію". Можна перефразувати цей вислів для опису формування системи навиків: "Я розумію, тому що чую, бачу і роблю". Для розвитку та формування комунікативних навиків студент має не тільки знати, як треба робити, бачити, як це роблять інші, але й сам бути включеним у ситуації, коли треба проявляти якісь комунікативні навики, таким чином систематизуючи і закріплюючи їх.

Таким чином, щоб бути компетентним у будь-яких навичках, студент повинен розуміти їх як концептуально, так і поведінково; мати нагоду їх використовувати; давати відповідь на те, як він їх вдосконалює; використовувати їх якнайчастіше для їхнього повного інтегрування у повсякденну поведінку.

Девід Колб розробив модель, яка включає в себе більшу частину того, що було згадано, і яку він представив у вигляді наступної схеми [2,с.128].

 

Схема Девіда Колба

 

Згідно із моделлю Девіда Колба, розвиток поведінкових (комунікативних) навиків починається з того, що людина спостерігає за діями та словами інших і пробує використовувати їх на практиці, набуваючи таким чином певний досвід.

Модель Колба включає в себе чотири елемента: конкретний досвід – активна участь у набутті нового досвіду, вдумливе спостереження – вивчення та перевірка цього досвіду, абстрактна концептуалізація – інтегрування висновків на основі нового досвіду у теорію, яку можна перевірити на практиці, та активне експериментування – застосування теорії у новій ситуації. Взявши цю модель за основу, формування системи комунікативних навиків студентів буде максимізований, якщо у нього буде можливість комбінувати спостереження, обдумування та дію.

У тісному зв'язку із моделлю Колба є пошаговий метод набуття міжособистісних навиків, запропонований Стефаном Робінсом, наведений нижче [3, с.10].

Пошагове набуття навиків за Робінсом включає в себе:

1.      Самооцінку.

2.      Концепцію навику

3.      Концептуальні перевірочні питання

4.      Поведінковий список

5.      Моделюючи вправи

6.      Групові вправи

7.      Підсумковий список

8.      Додаткові посилюючі вправи

Етап самооцінки не ставить перед собою мету психоаналізу особистості. Цей етап допомагає студентам усвідомити їхні особистісні цінності, нужди та стиль міжособистісного спілкування. Етап самооцінки може бути і більш конкретним та націленим на конкретний навик.

 На другому етапі студенти ознайомлюються із поняттям конкретного навику: його визначенням, структурою, областю використання, іншими особливостями.

Концептуальні перевірочні питання ставлять метою перевірку правильності розуміння студентом концепції навику.

Поведінковий список є переліком найбільш значущих та концептуальних проявів поведінки, які пов'язані із конкретним навиком.

Моделюючи вправи це рольові ігри у класі, де кільком студентам надаються ролі, які вони повинні грати за точним сценарієм. Інші студенти спостерігають за грою. Після цього, всі студенти роблять висновки щодо досконалості поведінки, пов'язаної із конкретним навиком. Іншими словами, чи близькою до конкретного поведінкового списку була поведінка студентів, які виконували запропоновані ролі.

На наступному етапі всі студенти розділяються на групи і отримують ролі, які повинні будуть виконувати, враховуючи недоліки попередників. Ті студенти, які грали на попередньому етапі, стають спостерігачами. Така схема дає можливість всім студентам бути і в ролі спостерігачів і в ролі активних учасників комунікаційного процесу, що відповідає схемі Колба.

Передостанній етап має метою дати можливість студенту провести самоаналіз його поведінки, яка пов'язана із конкретним навиком, перевірити свою поведінку на відповідність до рекомендованого поведінкового списку.

Після виконання усіх етапів студентам можуть бути запропоновані додаткові вправи для вдосконалення конкретного навику, які він зможе зробити поза заняттями. Ця робота дасть можливість студентам закріпити навик у інших ситуаціях.

Таким чином ми бачимо, що вдосконалення навиків міжособистісної комунікації є процесом складним і не закінчується на заняттях, а може і повинне мати своє продовження за його межами. Але, треба зазначити, що саме на заняттях з іноземної мови студенти набувають того досвіду вдосконалення навиків комунікації і приведення їх до системи, який вони зможуть використати за межами заняття.

 

Список літератури

 

1.      Петровская А.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг. – М.: Мысль, 1982. – 220 с.

2.      Kolb, David A., Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1984.

3.      Robbins, Stephen P., Training in inter-personal skills: TIPS for managing people et work. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1995.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet