zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Аналіз стану розкриття інформації про акціонерне товариство

 

Шульга І.П.

Україна, м. Черкаси,

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

 

Исследована система раскрытия информации акционерными обществами о своей деятельности и операциях с ценными бумагами. Проанализирована информация, которая представляется в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

 

Сумлінна практика корпоративного управління служить заставою того, що наступні компанії враховують інтереси широкого кола зацікавлених осіб, і що їхнє керівництво підзвітне її акціонерам. Це, у свою чергу, допомагає підтримувати довіру з боку інвесторів як іноземних, так і вітчизняних і залучати довгострокові кредити. Фінансова звітність має регулярно готуватися AT та надавати можливість акціонерам оцінювати результати діяльності акціонерного товариства. Чинне законодавство зобов'язує акціонерне товариство надавати акціонеру на його вимогу річні баланси та звіти товариства про його діяльність. Крім того, законодавство передбачає обов'язкове публікування річного звіту в ЗМІ та надсилання річного звіту акціонерам - власникам іменних акцій, проте не всі АТ розкривають інформацію про свою діяльність в повному обсязі.

Метою даного дослідження є вивчення практики розкриття інформації про діяльність акціонерного товариства.

Дану проблему у своїх наукових працях розглядали зарубіжні та вітчизняні вчені та фінансисти-практики. Найбільш вагомий внесок у вивчення даної проблеми здійснили Роберт К. Мертон, Черг Ф. Ли, Джозеф І Фіннерті, С.А. Давимука, В.М. Суторміна, С.А. Румянцев, В.А. Євтушевський та інші.

Існуюча сьогодні система розкриття інформації на фондовому ринку дозволяє зацікавленим особам (інвесторам, акціонерам, іншим учасникам ринку цінних паперів та ін.) ознайомлюватись з інформацією у зручний для них час на офіційних сайтах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (www.ssmsc.gov.ua) та Державного агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку (www.smida.gov.ua), а також на сайтах інформаційних агентств, повний перелік та посилання на їх сайти можна знайти на сайті названого вище Агентства (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Динаміка кількості прийнятих адміністративних даних та інформації від учасників ринку та саморегулівних організацій

 

У серпні 2009 року Рішенням ДКЦПФР були змінено порядок оприлюднення інформації емітентами цінних паперів і передбачено розкриття інформації на фондовому ринку шляхом:

·         розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або в її інформаційному ресурсі (www.stockmarket.gov.ua),

·         поновлюваному у режимі реального часу (стрічці новин);

·         опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії;

·         подання до Комісії.

Емітент після розкриття інформації може на власний розсуд додатково оприлюднити інформацію на власному або іншому сайті у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

До особливої інформації про емітента цінних паперів належать відомості про:

·      прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

·      прийняття рішення про викуп власних акцій;

·      факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

·      одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

·      зміну складу посадових осіб емітента;

·      зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

·      рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

·      рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

·      порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

·      рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

Аналіз отриманої ДКЦПФР інформації від емітентів цінних паперів та її видів показав, що акціонерні товариства почали більш відповідально ставитись до розкриття особливої інформації про свою діяльність (табл. 1).

Таблиця 1

Види отриманої ДКЦПФР інформації від емітентів цінних паперів

у 2004-2008 роках

 

Період

у 2004 році

у 2005 році

у 2006 році

у 2007 році

у 2008 році

Регулярна інформація ВАТ та емітентів облігацій

7596

7587

7366

7093

7007

Особлива інформація

4397

4571

5143

8378

10713

Регулярна інформація ЗАТ

6734

6837

7041

6091

6364

Квартальна інформація АТ з державною часткою понад 10%

3379

3424

3237

3819

3547

Інформація про зміну реєстратора власників іменних ЦП

-

-

375

802

660

Уповноважене рейтингове агентство

-

-

-

1

1

Джерело: Звіт ДКЦПФР за 2008 рік [1]

 

Проте невирішеним залишається питання надання інформації акціонерам. У переважній більшості акціонерних товариств - 69,1 % фінансова інформація доводиться до відома акціонерів на загальних зборах акціонерів, причому цей спосіб оприлюднення є однаково поширеним як у ВАТ, так і ЗАТ. Серед відкритих акціонерних товариств також поширеним варіантом оприлюднення фінансової звітності є публікація в пресі - 65,5 % від загальної кількості опитаних AT. У той же час серед закритих акціонерних товариств у такий спосіб оприлюднюють інформацію лише 20,7 % товариств. Також розповсюдженим способом надання фінансової інформації є ознайомлення зі звітами в акціонерному товаристві та надання акціонеру копій документів - 30,6 % та 40,4 % відповідно. Поодинокі випадки, коли фінансова звітність взагалі не надається акціонерам, таких випадків - 2,6 %. Причому серед ЗАТ цей показник - 3,4 % - вдвічі вищий за ВАТ, де таких товариств лише 1,1 % [2].

Законодавством передбачено, що інформація про власників, які володіють 5 % та більше акцій AT, включається до складу річного звіту, який підлягає опублікуванню. Інших способів надання інформації про власників акцій не передбачено. Проте, як показують дані дослідження, в майже половини акціонерних товариств (49,6 %) така інформація оприлюднюється на загальних зборах. Крім того, близько третини AT (30,9 %) надають акціонерам на їх запит копії документів, що містять відповідну інформацію, а чверть товариств (24,6 %) надають можливість ознайомитися з інформацією безпосередньо в акціонерному товаристві. Значний відсоток AT - 15,7 %, в яких інформація про власників 5 % та більше акцій взагалі не надається.

Інформація про керівництво - це інформація про членів наглядової ради, членів ревізійної комісії, голову та членів виконавчого органу. Як і в попередніх випадках, найбільш розповсюджений спосіб отримання інформації про керівництво - оприлюднення на загальних зборах (59,8 %). Іншими можливими шляхами отримання подібної інформації є ознайомлення з документами безпосередньо в AT - 32,5 % та отримання копії документу - 33,6 %. Менш поширеним джерелом отримання інформації про керівництво є друковані видання. Не оприлюднюють інформацію про керівництво 4,3 % товариств. Серед ВАТ таких підприємств лише 2,8 %, в той час, як серед ЗАТ цей показник майже вдвічі більший - 5,2 %.

Внутрішніми документами акціонерного товариства є статут та внутрішні положення. У ВАТ акціонери найчастіше реалізують своє право на інформацію шляхом безпосереднього ознайомлення із внутрішніми документами у товаристві -52,3 %. У ЗАТ більш поширеним способом є надання можливості ознайомитися із внутрішніми документами під час загальних зборів (59,5 %). Крім цього, акціонери мають можливість отримати копії документів – 42 % для ВАТ та 36,8 % - для ЗАТ. Майже всі ВАТ надають можливість ознайомитися з статутом та внутрішніми документами товариства тим, чи іншим способом. Частка ВАТ, що не надають подібної інформації складає 0,2 %. Серед ЗАТ частка товариств, що не надають можливості ознайомитися з внутрішніми документами товариства становить 3,9 % [2].

У більшості акціонерних товариств (54,8 %) результати загальних зборів оприлюднюються безпосередньо на загальних зборах. Причому для ВАТ цей показник становить 46,4 %, для ЗАТ він суттєво більший - 59,6 %. Серед інших поширених способів ознайомлення з результатами загальних зборів - надання інформації безпосередньо в AT або надання копії відповідного документу (в обох випадках це трохи більше 38 % АТ). Лише незначна частка товариств (0,4 %) не ознайомлюють своїх акціонерів з результатами загальних зборів.

Чинне законодавство не регламентує порядку ознайомлення акціонерів з розміром винагороди посадових осіб. Можливість оприлюднення такої інформації повинна визначатися внутрішніми документами акціонерного товариства. Результати дослідження свідчать, що найбільш поширеним способом отримання цієї інформації є загальні збори (40,5 %). Трохи більше 23 % AT надають можливість ознайомитися з цією інформацією безпосередньо в товаристві або отримати копії відповідних документів. Суттєва частка товариств (28,2 %) взагалі не оприлюднює інформації про розмір винагороди посадових осіб AT.

При виборі варіантів розповсюдження інформації акціонерне товариство має використовувати засоби поширення інформації, що забезпечували б своєчасність її розкриття. Крім того, процес отримання інформації має бути зручним для акціонера при мінімальних витратах. Сучасні засоби комунікації, такі як Інтернет, дозволяють швидко та ефективно оприлюднити інформацію про діяльність акціонерного товариства.

Близько 30 % АТ повідомили, що підприємство має власну сторінку в мережі Інтернет. Проте дуже невелика кількість товариств використовує цей засіб для оприлюднення інформації. 10,5 % всіх ВАТ використовують власну веб-сторінку для повідомлення про фінансові результати діяльності. В інших випадках використання Інтернету для забезпечення акціонерів необхідною інформацію зовсім незначне.

Згідно із Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, акціонерні товариства ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. В той же час, законодавство не встановлює обмежень щодо ведення бухгалтерського обліку відповідно до МСБО. Результати опитування показали, що надзвичайно високий відсоток АТ вважає, що вони готують звітність відповідно до МСБО - 76,1 % ВАТ та 65,3 % - ЗАТ [2].

Отже, як показали результати проведеного дослідження не всі акціонерні товариства розкривають інформацію свою діяльність в повному обсязі і вирішити це питання їм допоможуть рейтинги корпоративного управління.

 

Література

 

1.      Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2008 рік. – К., 2009, - 119 с. – режим електронного доступу: www.smida.gov.ua

2.      Інформація про емітентів цінних паперів: режим електронного доступу: www.stockmarket.gov.ua

3.      Розкриття інформації // Круглий стіл. – 2004. – режим електронного доступу: www2.ifc.org/ukraine/ucdpПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet