zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТРУДНОЩІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

 

Ширманов О.А.

Науковий керівник - Корбутяк А.Г.

Україна, м. Чернівці,

Буковинська державна фінансова академія

 

В статье раскрыта необходимость формирования финансовых ресурсов акционерных обществ и приведены возможные пути их формирования, а также осуществлен всесторонний анализ проблем, с которыми сталкиваются отечественные предприятия при желании формирования финансовых ресурсов.

 

Актуальність проблеми. Життєздатність акціонерною товариства, його фінансовий стан та платоспроможність багато в чому залежать від його спроможності формувати фінансові ресурси в достатньому обсязі, що може бути забезпечене за рахунок збільшення власною капіталу, випуску облігацій, отримання банківських позик, кредиторської заборгованості й інших запозичених підприємством ресурсів. При цьому більшість промислових підприємств в Україні надають перевагу внутрішнім джерелам фінансування, зовнішні ресурси формуються, насамперед, за рахунок банківських кредитів, рідше - облігаційних позик. Емісія пайових цінних паперів використовується лише за відсутності загрози ворожого поглинання.

У сучасних умовах становлення економіки України розвиток вітчизняного бізнесу набуває особливої динамічності, що пояснюється наявністю досить жорсткої конкуренції як з боку українських, так і з боку іноземних компаній, а також підвищенням вимог споживачів до товарів та послуг, що пропонуються на ринку. Фінансові ресурси становлять матеріальну основу фінансів та визначають фінансовий потенціал будь-якого економічного суб’єкта, створюючи сприятливі умови для його виробничого і науково-технічного розвитку.

Розширення масштабів діяльності акціонерних товариств вимагає відповідного розширення джерел формування їх капіталу при одночасному недопущенні надмірної залежності від кожного окремого джерела. Це завдання може бути вирішено за рахунок диверсифікації джерел формування фінансових ресурсів компаній, що й обумовлює актуальність теми даного дослідження.

Аналіз останніх наукових досліджень. У вітчизняних наукових джерелах проблемам формування фінансових ресурсів українських підприємств, у тому числі організованих у формі приватних та публічних акціонерних товариств, приділено значну увагу. Дану тематику досліджували такі вчені: В.Бадаковський, М.Рупняк, Ю.Петленко, Р.Герасименко, В.Вітлінський, В.Кулішов, І.Зятковский та ін. Зокрема, у наукових працях висвітлюються переваги та недоліки власних та запозичених, внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування підприємств, розглядаються шляхи оптимізації структури їх капіталу. Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених з даної проблематики, слід зауважити, що існує потреба у подальшому дослідженні. Це зумовлено недієвістю механізму емісії акцій та інших цінних паперів, а також наявності великих проблем з фінансуванням акціонерних товариств.

Метою цього дослідження є визначення напрямів диверсифікації джерел формування фінансових ресурсів акціонерних товариств в Україні, які дозволять зменшити залежність вітчизняних підприємств від кожною окремого джерела і враховуватимуть сучасний досвід фінансування зарубіжних компаній, а також обмежені можливості фінансування, що склалися наразі в Україні.

Виклад основного матеріалу. Однією з проблем функціонування бізнесу в Україні є непропорційність розвитку виробничої і фінансової діяльності вітчизняних підприємств. Досить часто постає необхідність у зростанні виробничого потенціалу компаній, тоді як можливості фінансування такого розширення діяльності є досить обмеженими. Розширення джерел фінансування фірми може бути досягнуто за рахунок їх диверсифікації [1, 106].

Термін "диверсифікація" означає надання чому-небудь різнобічного, комбінованого, багатогалузевого характеру. В сфері фінансової діяльності диверсифікація означає урізноманітнення джерел надходження фінансових ресурсів, включення до складу капіталу підприємства якомога більшої кількості джерел з метою зменшення ступеню залежності від кожного окремого джерела надходження коштів. Диверсифікація може застосовуватися як в сфері формування власного капіталу, так і в сфері утворення фінансових зобов'язань.

Для збільшення розмірів власного капіталу акціонерне товариство може використовувати внутрішні й зовнішні джерела фінансування. Критеріями їхнього вибору є:

·         ринкові умови (здатність ринку поглинути нову емісію акцій):

·         права й інтереси наявних акціонерів підприємства;

·         надійність прогнозів щодо майбутнього прибутку АТ [3, 115].

Внутрішнім джерелом розширення власного капіталу підприємства є його нерозподілений прибуток. Використання цього джерела не залежить від стану ринку, не потребує витрат для залучення коштів і не пов'язане з ризиком втрати контролю над акціонерним товариством. Водночас, можливості отримувати прибуток і використовувати його для розширення власного капіталу багато в чому залежать від чинників, що перебувають поза сферою впливу акціонерного товариства. Тому поряд із внутрішніми джерелами збільшення розмірів власного капіталу акціонерним товариствам необхідно використовувати зовнішні джерела [2, 73]. Основним цивілізованим механізмом залучення ресурсів із зовнішніх джерел в країнах із розвиненою ринковою економікою виступає публічна пропозиція продажу акцій на біржі. Формування фінансових ресурсів більшості акціонерних товариств в Україні за рахунок емісії акцій ускладнено дією низки чинників, зокрема:

·         відсутністю розвиненого і ліквідного фондового ринку, який би забезпечував як первинний, так і вторинний продаж цінних паперів;

·         недостатньою відкритістю інформації про фінансовий стан емітентів акцій;

·         обмеженістю вільних коштів у суб'єктів національної економіки для їхнього інвестування в акції товариств;

·         підвищеними інвестиційними та податковими ризиками у зв'язку із економічною, політичною нестабільністю в суспільстві і недосконалістю нормативно-правової бази, що регулює процес створення й функціонування акціонерних товариств, а також механізм оподаткування доходів за акціями;

·         недовірою значної частини населення до акцій як однієї з форм вигідного розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку [3, 116].

Емісія акцій є відносно дешевим джерелом фінансових ресурсів, які не обтяжені борговими зобов'язаннями, що безпосередньо впливає на збільшення величини статутного капіталу і чистих активів акціонерного товариства. Реальна величина майна, на яку можуть розраховувати кредитори в якості забезпечення за зобов'язаннями товариства, визначається саме величиною чистих активів. Таким чином, збільшення величини власного капіталу підвищить конкурентоспроможність акціонерних товариств, що дозволить у подальшому оптимізувати їх структуру капіталу шляхом випуску довгострокових облігацій і залучення довгострокових банківських кредитів.

Як вже було зазначено вище, перепоною на шляху фінансування українських підприємств за рахунок емісії акцій є відсутність ефективного механізму фондової торгівлі, низька активність учасників фондового ринку. Динаміка торгівлі цінними паперами через основну торговельну систему - ПФТС зазначена на рис.1 [6]. і як видно, з діаграми загальна тенденція зміни обсягів торгів прямує до збільшення, що створює передумови до розвитку фондової торгівлі.

 

Рис. 1 Загальний обсяг торгів на ПФТС за 2004-2009 р.р.

Нерозвиненість вітчизняного фондового ринку не дозволяє також збільшувати власний капітал за рахунок дода0ткової емісії акцій. Водночас, як показує практика передбачені законом рівні пріоритетні права всіх акціонерів на придбання акцій додаткової емісії не завжди реалізуються. Поряд із розв'язанням проблеми збільшення розміру власного капіталу акціонерного товариства додаткова емісія акцій може бути використана з метою отримання певним інвестором повного контролю над підприємством, оскільки міноритарні акціонери, зазвичай, не мають можливостей реалізувати своє пріоритетне право на їх придбання [2, 75]. Бувають також випадки, коли публічні акціонерні товариства не можуть провести процедуру розширення статутного капіталу через відсутність попиту на акції додаткового випуску.

Тому використання додаткової емісії акцій як джерела розширення розмірів власного капіталу має здійснюватися з урахуванням:

·         наявного ризику втрати контрольною пакету акцій;

·         можливого зменшення доходів його засновників і наявних акціонерів на інвестований в акціонерне товариство капітал;

·         витрат з підготовки та розміщення на ринку додаткової емісії акцій [3].

Дивідендна політика справляє помітний вплив на динаміку ринкової вартості акцій підприємства. В практиці функціонування акціонерних товариств відомо кілька типів дивідендної політики, які використовуються в межах консервативного, компромісного та агресивного підходів.

Вибір конкретного типу дивідендної політики має базуватися на визначенні того, чого прагне у даний час досягти підприємство - стабілізації котировок акцій, забезпечення високих темпів зростання за рахунок реінвестування прибутку або підвищення ринкової вартості акцій. Так, з точки зору можливості нарощування розмірів власного капіталу найприйнятнішим є метод стійкого приросту дивідендів, який забезпечує зростання ринкового курсу акцій та високу їх прива-бливість для інвесторів при додатковій емісії. Водночас, така дивідендна політика є негнучкою і може привести до зростання фінансової напруги, особливо, якщо не підкріплюється фінансовими можливостями підприємства [1, 110].

Зважаючи на недостатність власних джерел формування фінансових ресурсів акціонерних товариств, значна частка капіталу підприємств, зазвичай, припадає на позикові кошти. Основна проблема диверсифікації джерел позикових коштів полягає в тому, що на сучасному етапі довгострокові позики і кредити вітчизняними банками практично не надаються. Отже, модель фінансування активів акціонерних товариств найчастіше являє собою співвідношення власного і короткострокового позикового капіталу.

Доступ українських підприємств до довгострокових банківських позик є обмеженим, це зумовлено перевагою у структурі банківських ресурсів короткострокових депозитів і високими кредитними ризиками банків. Альтернативою довгостроковому кредиту в умовах розвиненою фондового ринку виступають облігаційні позики підприємства. Емісію облігацій акціонерні товариства можуть здійснювати на суму не більш як 25% їхнього статутного фонду і лише після повної його сплати. Зазначимо, що емісії облігацій в Україні використовуються недостатньо, що пов’язано з недостатньо розвинутим фондовим ринком та невеликими розмірами статутних фондів окремих підприємств [5, 24]. Враховуючи те, що облігації є більш ліквідним інструментом залучення коштів, порівняно з банківськими кредитами, зарубіжні корпорації останнім часом надають перевагу фінансуванню за рахунок випуску та розміщення боргових цінних паперів.

Залучення капіталу у формі випуску облігацій забезпечує акціонерному товариству такі переваги [3, 118]:

·         емісія облігацій не веде до втрати контролю над управлінням товариством (порівняно з випуском акцій);

·         облігації можуть бути емітовані на відносно невисоких фінансових зобов’язаннях за процентами (порівняно з процентами за банківський кредит або дивіденди за акціями);

·         облігації мають більшу можливість розповсюдження, ніж акції завдяки зменшенню рівня ризику для інвесторів, оскільки забезпечені майном товариства.

Одночасно емісія облігацій має і негативні наслідки для акціонерного товариства:

·         емісія облігацій пов’язана зі значними додатковими витратами емітента: емісію облігацій на велику суму в змозі здійснювати тільки великі акціонерні товариства (корпорації);

·         після випуску облігацій унаслідок зміни кон’юнктури фінансового ринку середня ставка позичкового процента по облігаціях інших емітентів може знизитися, а це негативно впливає на емітента.

Отже за умов сучасного вітчизняного фінансового ринку емісія корпоративних облігацій поки що вигідна для високорентабельних акціонерних компаній.

Висновки. Однією з основних проблем, що перешкоджають формуванню ефективного механізму функціонування підприємств, є недостатність фінансових ресурсів. Але основним принципом під час реалізації політики формування фінансових ресурсів акціонерних товариств повинен стати принцип диверсифікації джерел надходження фінансових коштів. При цьому, формування фінансових ресурсів з власних джерел має бути спрямоване на підвищення рівня нерозподіленого прибутку, а при необхідності - розгляд можливості здійснення додаткової емісії акцій. Залучення позикових коштів мас здійснюватися в більшій мірі на довгостроковій основі і базуватися не тільки на довгострокових позиках банків, але й на фондових операціях за рахунок випуску облігацій.

 

Використана література

 

1.      Бодаковський В.Ю. Cпособи залучення кредитних ресурсів вітчизняними підприємствами / В.Ю. Бодаковський // Фінанси України. - 2008. - №1. -С. 106-112.

2.      Герасименко Р.А. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних підприємств / Р.А. Герасименко. // Фінанси України. - 2009. -№8. С. 72-76.

3.      Король В.А. Проблеми управління фінансами відкритих акціонерних товариств / В.А. Король // Фінанси України. - 2007. №2. - С. 113-119.

4.      Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств / Ю.В. Петленко // Фінанси України. 2008. - № 3. - С. 42-46.

5.      Ісмаїлов В.Б. Методика та інструменти залучення довгострокового капіталу / В.Б. Ісмаїлов // Фінанси України. – 2009. – №3. – С. 23-27.

6.      Офіційний сайт Фондової біржі ПФТС [сайт http:// www.pfts.com].Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet