zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ, ЯК СПІВУЧАСНИКІВ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

 

Смирнова А.В.

Україна, м.Чернівці, Буковинський університет

 

Повышение эффективности применения уголовного законодательства к лицам, которые совершают уклонение от уплаты налогов, определяет актуальность исследования проблемы института соучастия.

 

Господарська діяльність юридичних та фізичних осіб на території України є однією з найважливіших для економічного розвитку держави, що визначає конституційний обов’язок суб’єктів повно та своєчасно сплачувати всі без виключення, передбачені законом податки, збори та інші обов’язкові платежі.

Необхідність підвищення ефективності застосування кримінального законодавства до осіб, що вчиняють злочини в даній сфері і визначає актуальність дослідження проблеми інституту суб’єктів як співучасників вчинення злочинів.

Головним критерієм розмежування суб'єкта та носія податку є принцип юридичного або фактичного обов'язку сплати податку. Якщо суб'єкт податку характеризується юридичним обов'язком перерахування податку до бюджету, то реальні кошти для цього надає платник. Тому, суб'єкт і носій податку може співпадати (основна частина прямих податків) або не співпадати – при непрямому оподаткуванні. Наприклад, при сплаті ПДВ кошти до бюджету перераховує особа, що реалізує товар (роботу, послугу) – суб'єкт, але за рахунок грошей, отриманих від покупця (інколи – споживача) – носія, який і буде реальним, а не формальним платником податку [1].

Таким чином, при прямому оподаткуванні суб'єкт і носій податку співпадають, і формально перераховують до бюджету реальні кошти однієї і тієї ж особи; при непрямому оподаткуванні формальний платник (суб'єкт) перераховує реальні кошти носія податку, отримані першим при реалізації товару.

Тобто, суб'єкт оподаткування – особа (юридична чи фізична), яка реалізує юридичний обов'язок сплати податку. Носій податку – особа, що реально сплачує податок, на яку приходиться кінцевий податковий тиск у якості кінцевого споживача [2].

Суб'єктами (виконавцями) злочину, передбаченого ст. 212 КК, можуть бути лише: 1) суб'єкти оподаткування – фізичні особи або 2) посадові особи юридичної особи – суб'єкта оподаткування, так як на них покладений обов'язок по своєчасній та повній сплаті податку. Носій податку може бути суб'єктом даного злочину лише у разі, коли він одночасно є і суб'єктом податку, у противному разі за певних умов, він може бути лише співучасником (пособником) даного злочину.

Платник може реалізовувати свої обов'язки по сплаті обов'язкових платежів безпосередньо або через представника.

Які ж конкретно особи можуть бути суб'єктами злочину, передбаченого ст. 212 КК (виходячи з її диспозиції):

1)         посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності;

2)         фізичні (приватні) особи, у тому числі й ті, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.

Більшість вчених, які висловлювали свою позицію щодо суб'єкта ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, теж розділяють таку думку [3, 4, 5]. Даний висновок збігається із позицією Верховного Суду України, що наводиться у п. 6 його постанови „Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів” [6].

Зазначені особи можуть нести відповідальність за ухилення від сплати лише тих обов'язкових платежів, платниками яких вони (або юридичні особи в яких вони працюють) є згідно з законодавством.

Так, деякі обов'язкові платежі сплачують виключно:

1) юридичні особи, наприклад, комунальний податок, збір за право проведення кіно – і телезйомок, податок на прибуток підприємств (з числа резидентів);

2) фізичні особи, наприклад, податок на доходи фізичних осіб; податок на промисел; готельний збір; збір за видачу ордера на квартиру; збір за виграш на бігах на іподромі; збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; збір з власників собак.

При цьому платниками більшої частини обов'язкових платежів є як юридичні, так і фізичні особи. Питання про конкретизацію кола осіб, яких слід вважати суб'єктами даного злочину, слід вирішити таким чином. Під посадовими особами підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності), згідно зі ст. 364 КК, розуміються особи, які займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальними повноваженнями.

Пленум Верховного Суду України у п.2 постанови від 7 жовтня 1994 р. №12 „Про судову практику в справах про хабарництво” роз'яснив, що слід розуміти під організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками.

Особа є посадовою не тільки тоді, коли вона виконує відповідні функції чи обов'язки постійно, але й тоді, коли вона їх виконує тимчасово або за спеціальним повноваженням за умови, що ці обов'язки чи повноваження покладені на неї у встановленому законом порядку правомочним органом або посадовою особою [7]. Наприклад, наказом директора підприємства на його заступника покладається виконання обов'язків головного бухгалтера за сумісництвом.

Необхідно звернути увагу на те, що хоча в назві ст. 364 КК говориться про визначення понять, що вживаються у статтях глави „Посадові злочини”, зміст поняття „посадова особа” є однаковим для всіх статей КК, в яких воно вживається. Тобто при визначенні посадових осіб, як суб'єктів злочину, передбаченого ст. 212 КК, слід керуватися визначенням, даним в ст. 364.

Однак зазначені у ст. 212 КК посадові особи повинні мати певні конкретні ознаки, які виявляються у тому, що на цих осіб покладені обов'язки, пов'язані з обчисленням і сплатою обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів (керівники підприємств і організацій, їх заступники, головні бухгалтери і посадові особи бухгалтерій - особи які мають право розпоряджатися (беруть участь у розпорядженні) коштами підприємства, організації). Це, як правило, особи, які наділені повноваженнями вступати в правовідносини від імені підприємства (установи, організації) і на яких покладені обов'язки по веденню бухгалтерського обліку, складанню звітності про фінансово-господарську діяльність, поданню до державних податкових органів декларацій, бухгалтерської звітності та інших документів і відомостей, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів.

Виходячи з викладеного слід зробити висновок, що суб'єктами ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів можуть визнаватися посадові особи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, на яких покладено відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати цих платежів, ведення бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування, подання бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків, платіжних доручень та інших відповідних документів. До таких осіб належать, зокрема, керівники, головні (старші) бухгалтери та їх заступники, особи, що фактично виконують їх обов'язки, а також інші посадові особи, які мають право підпису фінансово-господарських документів.

 

Список використаної літератури

 

1.      Кучерявенко Н.П. Основи налогового права. – Харьков: ИздательствоКонстанта, 1996. 320 с.

2.      Кучерявенко Н.П., Перепелица М.А. Научно-практический комментарий к Закону Украины О системе налогообложения. – X.: ФирмаКонсум, 1997. 92 с.

3.      Кураш Я.М. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів (аналіз складу злочину): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. академ. України ім. Я. Мудрого. – Харків, 1998. 18 с.

4.      Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, С.Я. Лихова та інші; За редакцією П.С. Матишевського та інших. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 896 с.

5.      Молодык В.В. Уголовно-правовые аспекты ответственности за преступления связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. – Луганск: Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України: Наук.- теорет. журнал, 1998. – Випуск № 3. – С. 169-178.

6.      Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів” від 26 березня 1999 р. // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 3(13). С. 1-16.

7.              Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про хабарництво” від 7 жовтня 1994 р. № 12. // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних і цивільних справах. Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 1. – К.: Юрінком. – 1995. – С. 149-158.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet