zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ З КОРИСТУВАЧЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ
ГЕНЕТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Боровський Д. М.,
Селезньов С. М.

Харківський державний технічний університет радіоелектроніки

Останнім часом інтенсивно розвивається новий науковий напрямок – еволюційні обчислення. Їхньою основою є природні закони, що відпові­да­ють дарвінівській моделі розвитку живих організмів: природний добір, рекомбінація і мутація.

Еволюційні обчислення використовуються для розв’язування склад­них задач, у яких виникають проблеми з формалізацією. Їхньою основною пе­ревагою є можливість одержання за кінцевий інтервал часу прий­нятного рішення, іноді – оптимального. У загальному випадку, при збіль­шен­ні часу пошуку якість рішення зростає.

Одним з напрямків еволюційних обчислень є генетичне програ­мування.

Генетичне програмування – це поширення генетичної моделі нав­чан­ня в галузь програмного забезпечення. Його об'єктом виступають влас-не програми, виконуючи які, і одержують різні варіанти рішення задачі. У ге­не­тичному програмуванні програми представляються у вигляді дерева гра­ма­тичного розбору.

Алгоритм генетичного програмування містить такі основні кроки:

1)        створення початкової популяції програм із довільно скомпонованих функціонального та термінального наборів, які можуть складатися з го­­то­­вих функцій, констант та змінних;

2)        виконання кожної створеної програми та оцінка її результату (роз­ра­ху­нок пристосованості); при досягненні заданого значення присто­со­ва­ності робота алгоритму завершується;

3)        вибір програм з найбільшим значенням пристосованості;

4)        формування нової популяції шляхом використання генетичних опера­торів кроссінговеру та мутації;

5)        перехід до кроку 2, тобто на наступний етап розвитку.

Найбільш зручно такі програми записувати на функціональних мо­вах, тому основним інструментом генетичного програмування є LISP і йо­го модифікація Schema. Формальна модель генетичної програми прямо транслюється в LISP-функції.

Однак, підходи до створення інтерактивних прикладних програм ме­тодами генетичного програмування розроблені недостатньо. У той же час, вони досить важливі при проектуванні різноманітних інформаційних систем.

Ця доповідь присвячена одному з аспектів створення інтер­активного програмного забезпечення – розробці інтерфейсів з користу­ва­чем на основі еволюційних методів. Для вирішення такої задачі необхідно виконувати аналіз ефективності взаємодії користувача з інтерфейсом сис­теми протягом декількох сесій роботи. Оцінка ефективності викону­єть­ся за рядом критеріїв, як-от: частота звертання до конкретних елементів інтерфейсу, частота зміни їхніх даних, послідовність доступу і т. ін.

Важливим аспектом при використанні еволюційних методів є вибір мо­ви програмування. LISP, що традиційно використовується у генетич­но­му про­грамуванні, мало придатний для створення інтерактивних інтерфей­сів ін­формаційних систем, оскільки має ряд недоліків:

-          недостатня інтеграція з програмним забезпеченням, написаним з ви­кори­стан­ням інших мов програмування;

-          недостатні можливості для створення інтерфейсу.

У доповіді розглядаються особливості використання крос-платформної системи програмування, що містить у собі інтерпретатор мо­ви Tcl (Tool command language) і його розширення Tk (Tool kit), призна­чене для розробки інтерфейсів.

Обрана мова дозволяє, з одного боку, створювати еволюціонуючі інтер­фейси, а з іншого боку – виконувати інтеграцію інтерфейсів з програ­ма­ми, написаними на інших мовах програмування (зокрема, викликати бібліотеки, написані мовою С/С++). Інтерфейс з користувачем описується фреймовою структурою, яку можна модифікувати в процесі виконання програми, тим самим змінюючи зовнішній вигляд.

Література

 1.     В. Редько. Эволюционная биокибернетика
(
www.iph.ras.ru/~mifs/redko1.htm), 1999.

2.     В. Курейчик. Генетические алгоритмы. Состояние. Проблемы. Пер­спек­тивы // Известия АН. Теория и системы управления. 1999, №1,
С.144–160.

3.     А. Зубинский. Инструменты скриптинга // Компьютерное обозрение. 2000, №41.

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet