zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ ІНШОМОВНОМУ СПІЛКУВАННЮ

 

Єгорова І.М., Половін С.М.

Україна, м. Донецьк

Донецький національний технічний університет

 

Searching for ways to build up a high level of communicative competence, which presupposes students’ ability to use all types of speech activities, has become a priority for many teachers.

 

Здійснювана в наш час перебудова вищої освіти висуває нові, більш високі вимоги до якості підготовки спеціалістів. У зв’язку з цим в методичній літературі постає питання про пошук шляхів формування високого рівня комунікативної компетенції, під яким слід розуміти володіння усіма видами мовної діяльності.

Навчання іншомовному спілкуванню у вищезазначеному аспекті спрямоване на підготовку компетентного мовця, здатного різноманітно використовувати прагматичні особливості лінгвістичних засобів іноземної мови для надання запланованого мовного впливу на співрозмовника. Для цього у нього мають бути сформовані відповідні вміння як на рівні мовної, так і на рівні комунікативної компетенції.

До перших слід віднести вміння адекватно кодувати та декодувати інформацію на іноземній мові, вміння будувати прямі й непрямі висловлювання, використовувати емоційно забарвлені повідомлення з використовуванням прислів’їв, фразеологізмів та інших лексичних одиниць. Друга група вмінь пов’язана з комунікативною здатністю керувати ходом бесіди, проводити її в різних напрямках, повернути розмову в потрібне русло, оцінювати ситуацію з позиції співрозмовника. Це зумовлює розвиток стратегічних та тактичних вмінь спілкуватися, які є основними в структурі комунікативної компетенції. Розвиток даних та деякі інші вміння є ціллю процесу навчання прагматично орієнтованому спілкуванню.

При розвитку мовної компетенції в процесі навчання іншомовному спілкуванню, здатності використовувати прагматичні особливості лінгвістичних засобів для надання планованого мовного впливу слід відзначити, що про прагматичні характеристики мови можна говорити на двох рівнях: міжмовному та внутрішньомовному. Міжмовна прагматика розкривається при переході від використовування однієї мови до вживання іншої. При цьому необхідно підкреслити, що правильне кодування та декодування інформації є необхідною умовою ефективності спілкування. Для розвитку лінгвістичної здатності на рівні міжмовної прагматики в першу чергу необхідне оволодіння лексично-семантичною системою мови, яку вивчаємо. Вміння в стислі строки актуалізувати потрібне слово, знайти йому еквівалентну заміну потребує не тільки високої готовності словесно-логічної пам’яті, але й раціональної структурної організації лексичного матеріалу в пам’яті людини, утворюючої асоціативні вербальні мережі, одиниці якої володіють здатністю до динамічної інтеграції.

Формування такої структури пам’яті може відбуватися лише внаслідок розумової переробки засвоєного лексичного матеріалу в оперативні змістові комплекси.

Особливу увагу при вивчанні лексичних одиниць іноземної мови в прагматичному аспекті слід приділяти увагу понятійному компоненту у змісті слова. Це зумовлюється, по-перше, тим, що під прагматикою словарного значення розуміють весь функціональний потенціал слова. Раціонально кероване навчання потребує, щоб відомості були систематизовані на основі максимально можливої логічної економічності.

Вивчання іноземної мови аналогічно засвоєнню наукових понять і повинно починатися з усвідомлювання мови, її системи.

Для навчання іншомовному спілкуванню виділяють наступні типи висловлювань з урахуванням їх мовновпливових характеристик.

1.      Експліцитні позитивно емоціонально забарвлені висловлювання

2.      Імпліцитні позитивно емоціонально забарвлені висловлювання

3.      Експліцитні негативно емоціонально забарвлені висловлювання

4.      Імпліцитні негативно емоціонально забарвлені висловлювання

5.      Експліцитні емоціонально незабарвлені висловлювання без оцінки

6.      Імліцитні емоціонально незабарвлені висловлювання без оцінки

7.      Експліцитні емоціонально незабарвлені висловлювання з позитивною оцінкою

8.      Імліцитні емоціонально незабарвлені висловлювання з позитивною оцінкою

9.      Експліцитні емоційно незабарвлені висловлювання з негативною оцінкою

10.  Імпліцитні емоціонально незабарвлені висловлювання з негативною оцінкою.

Для того, щоб у різноманітних комунікативних ситуаціях студенти адекватно вибирали мовні засоби для реалізації потрібної комунікативної інтенції, необхідно при навчанні іншомовному спілкуванню в прагматичному аспекті розвивати вміння передавати різноманітні думки різними засобами.

З одного боку, на обмеженому лексичному матеріалі слід виробляти вміння виражати максимальну кількість змістових зв’язків, думок, які б могли бути використані в багатьох комунікативних ситуаціях.

З іншого боку, необхідно розвивати також уміння виражати одну думку, один комунікативний намір за допомогою різних типів, які впливають на вивчання інформації. Для формування таких умінь можна запропонувати наступну вправу:

«Запросіть ваших друзів поїхати з вами з міста. Попросіть позичити книжку. Використайте для цього різноманітні засоби та форми вираження думки.»

Розглянемо особливості розвитку комунікативної компетенції. Як свідчить практика, при веденні непідготовленого в часі діалогу студенти мовчать не тому, що не знають якихось лексичних одиниць іноземної мови, а тому що не знають, як повести розмову, в яке русло її спрямувати. А це приводить до того, що доповідач виявляється неспроможним досягнути планованого мовного ефекту. Навчити студентів техніці спілкування можливо, з нашого погляду, за допомогою різних схем ведення діалогу.

Спершу студенти по парах с підготовкою в часі виконують кожен варіант ведення діалогу. При цьому кожна пара може привносити в зміст діалогу свої відтінки, зумовлені їх фантазією та особливостями життєдіяльності.

Потім кожен варіант виконується повторно, але із зміною партнера по спілкуванню та без підготовки в часі, тоб то кожному студентові пропонується провести діалог за схемою з товаришем по групі, з яким він не спілкувався першого разу. При цьому разом з відпрацюванням тактичного вміння вести розмову за схемою розвивається вміння миттєво реагувати на репліку співрозмовника. Оскільки кожен студент може наповнювати дану схему змістом, відмінним від інших, то співрозмовник повинен вміти швидко реагувати на невідому інформацію, але поки з певною тактикою мовної поведінки. В даному випадку відпрацьовуємий варіант діалогу виконується два рази, щоб кожен студент спробував себе у ролі ініціатора розмови та його співрозмовника. Після цього студентам може бути запропоновано ще раз поспілкуватися без підготовки у часі з залученням третього партнера та з використанням будь-якого варіанту бесіди. Це заключна стадія роботи над запропонованими діалогами на даному етапі.

Згодом вміння вести діалог за схемами можуть використовуватися при роботі над більш складними діалогами, з рішенням більш складних комунікативних завдань.

Позитивною стороною в запропонованій методиці формування тактико-стратегічних вмінь є те, що при фіксованій схемі бесіди студенти можуть наповнювати її різним змістом, що забезпечує певну варіабельність однієї й тої ж схеми діалога. А це при розмові студента з різними партнерами буде сприяти розвитку його комунікабельності, формуванню вміння швидко реагувати на будь-які репліки співрозмовника та подоланню побоювань спілкуватися без підготовки з незнайомою людиною іноземною мовою. При виконанні цієї вправи в ролі партнера по спілкуванню може виступати сам викладач. На заняттях може мати місце спілкування між викладачем та групою студентів. Але при цьому необхідно мати на увазі особливості групової роботи.

Для розвитку тактичних вмінь спілкування, вміння підтримувати розмову, вести бесіду в різних напрямках з ціллю досягнення різноманітних прагматичних застосувань на співрозмовника певне значення має знання студентом правил та стратегій спілкування, запропонованих Д. Карнегі та іншими дослідниками. Для навчання іншомовному спілкуванню в прагматичному аспекті має значення знання студентом того, що мовець/реціпіент може різним чином реагувати на репліку співрозмовника. Це пов’язано, по-перше, із психологічними особливостями співрозмовників, їх психичним станом на момент спілкування, а по-друге, із тим, що інтерпретувати повідомлення можна з декількох сторін. У ньому можна розглянути:

1)      предметний зміст;

2)      характер самовираження мовця;

3)      відношення мовця до реципієнта;

4)      впливаючу функцію.

Реціпіент може сам визначити, на який бік повідомлення йому реагувати, і таким чином, обирати характер своєї відповідної поведінки. Так, наприклад, повідомлення мовця співрозмовнику про те, що їх товариш не склав іспиту або склав його погано, може викликати співчуття, жаль, а може бути байдужою для нього. Співрозмовник може вимагати додаткову інформацію, пояснення, наприклад, чому це сталося. Реціпіент може порадити мовцю, щоб той відвідав їх товариша, або запропонувати відвідати його разом, заспокоїти, запропонувати допомогу.

При навчанні іншомовному спілкуванню в прагматичному аспекті важливо розвинути у студента здатність оцінювати ситуацію із позиції співрозмовника, крізь призму його почуттів та потреб, розвивати навички поставити себе на місце іншої людини. Це необхідно не лише для того, щоб студент вмів виразити співчуття або радість, але й для того, щоб він вмів моделювати змістове поле співрозмовника як дане і як прогнозоване. Для розвитку такої здібності можна запропонувати наступну вправу: «Опишіть сприйняття оточуючої дійсності людиною, зображеною на репродукції». Наявність репродукції для цієї вправи є цілком необхідним, бо саме дивлячись на людину, зображену на картині, студент повинен відчувати ті ж почуття, усвідомлювати їх та висловлювати в мовній формі.

Розвиток та удосконалення комунікативної здібності припускають певні зміни соціальних установок та ціннісних орієнтацій у студента. І викладач лише тоді може вплинути на студента, коли останній розкриється для викладача як особистість, буде спілкуватися з ним як активний суб’єкт. А це може здійснитися лише в атмосфері довіри та розкутості. Викладач повинен придбати в очах студента авторитет товариша та співрозмовника, а не бути для нього тільки офіційною та начальницькою особою.

Ми розглянули особливості формування вмінь при навчанні прагматично орієнтованому спілкуванню окремо на рівні мовної та окремо на рівні комунікативної компетенції. В учбовому процесі розвиток цих двох видів компетенції іде у тісному взаємозв’язку.

Отже, навчання іншомовному прагматично орієнтованому спілкуванню спрямоване на розвиток у студентів вмінь мовної та комунікаційної компетенції, необхідних для надання потрібного мовного впливу на співрозмовника.

 

Список використаної літератури

 

1.      А.А. Кидрон. Коммуникативная способность и её совершенствование: Дис. … канд.. філол.. наук / Лен. гос. пед.. ин-т. – Л., 1991. – 197 с.

2.      С.Е. Рахман. Статус лексических навыков чтения// Коммуникативный метод обучения иноязычной речевой деятельности. – Воронеж. – 1992. – с. 58-65.

3.      Л.Ф. Грицюк. Рольова гра – засіб мотивації іншомовного мовлення на старших курсах// Методика викладання іноземних мов. – 1989. - №18. – с. 69-73.

4.      Ur Penny. Discussion that Works. – Cambridge University Press, 1981. – p. 231.

5.      W. Littlewood. Communicative Language Teaching. – Cambridge University Press, 1998. – p. 184.

6.      T. Lynch. Communication in the Language Classroom. – Oxford University Press, 1996. – p. 174.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet