zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНДЕКС ЯК КІЛЬКІСНИЙ ВИМІРНИК СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Герасименко О.М.

Україна, м.Черкаси

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

 

Досліджено місце фондового ринку в системі світового господарства. Розкрито значення індексу як індикатора розвитку фондового ринку. Систематизовано вимоги до формування індексу. Розглянуто методики розрахунку фондових індексів.

 

В умовах глобалізації світової економіки індекси фондового ринку є основними показниками стану фінансових ринків як розвинутих країн, так і тих, що розвиваються та представляють собою усереднені характеристики цінових параметрів сукупності цінних паперів. Останні два десятиріччя відзначаються розвитком чи відновленням фінансових ринків країн. Особливо це помітно в країнах, що розвиваються. Так, більш динамічним розвитком відмічається розвиток фондових ринків. Фондовий ринок на сьогодні є вагомою частиною економічного розвиту будь-якої країни. Він є невід’ємною частиною фінансового сектору ринкової економіки.

Дослідженню та аналізу фондового ринку приділялось багато уваги як вітчизняних так і зарубіжних науковців, таких як У. Шарпа, Ф. Блека, М. Шоулза, В. Гейця [1], В. Євтушевського, А.Б. Кондрашихіна [2] та ін.

Поняття „фондовий ринок” вивчається не одне десятиріччя і має безліч протиріч з цього приводу. Більшість вітчизняних авторів поняття „фондовий ринок” та „ринок цінних паперів” ототожнюють [3]. Деякі автори під фондовим ринком розуміють тільки ринок класичних довгострокових біржових цінних паперів: акцій і облігацій.

Досить поширено використовують поняття „фондовий ринок” як частину „ринку капіталів” або як „ринок фондових цінностей”, „ринок позичкового капіталу”. Це пояснюється в першу чергу фінансовими інструментами, об’єктами та суб’єктами фондового ринку.

В якості індикатора загальної динаміки фондового ринку використовують значення фондового індексу. Знання основних типів фондових індексів та методів їх обрахунку дає можливість керуватися у своїй діяльності торговцям на фондовому ринку, використовуючи аналітичні матеріали, що будуються на основі індексів.

Чим корисні індекси для торговця цінними паперами? По-перше, вони є еталоном поведінки фондового ринку, з яким порівнюється майстерність керуючого. Наприклад, якщо прибутковість, яке показується вашим пайовим фондом, значно нижче еталонного індексу, то має сенс задуматися про зміну фонду. По-друге, вони дозволяють стежити за зміною „погоди” на ринку і настроями інших інвесторів і вибирати найбільш відповідний момент для купівлі та продажу акцій або паїв. По-третє, акції, що входять у структуру індексу, використовуються керуючими при складанні портфелів індексних фондів. Таким чином ринок сам здійснює вибір найбільш цікавих для інвестування акцій.

Фондовим індексом є статистична середня величина, що розраховується на основі курсової вартості цінних паперів, що входять до нього.

Існує достатньо велика різноманітність індексів - наприклад, біржі розраховують свої індекси на основі, що котируються на них акцій; аналітичні та інвестиційні компанії створюють і просувають свої індекси. Індекси відрізняються як по набору цінних паперів, що в них входять (тільки акції, тільки облігації, акції та облігації), так і за методом обчислення.

Ідеальний фондовий індекс повинен відповідати таким основним цілям,
виправдувати очікування його користувачів:

·         точно та своєчасно відображати ситуацію на всьому ринку в цілому;

·         бути якісним інструментом для прогнозування напрямку руху ринку, зручним засобом для передбачення ситуації за допомогою інструментів технічного аналізу;

·         давати відповідь великим інвесторам, які виробляють значні стратегічні інвестиції на різних ринках, на який з них робити ставку;

·         слугувати інструментом для ф’ючерсних і опціонних контрактів з метою хеджування ризиків як по ринку, так і по окремих його показниках (наприклад, за відсотковими ставками);

·         слугувати базою для створення оптимального портфеля в категоріях „надійність” – „прибутковість”;

·         показувати базову мінімальну величину доходу, який повинен отримати трейдер (керуючий портфелем і т.д.), що працює на наборі фондових цінностей, який характеризує індекс, або аналогічному (корелюємому) ринку;

·         слугувати інструментом оцінки якості роботи керуючих конкретних компаній у порівнянні з середньогалузевими значеннями і ринку в цілому;

·         характеризувати діяльність регулюючих органів на ринку (у країні), на якому обертаються (де емітовані) наведені в портфелі індексу інструменти, відображати економічну ситуацію та інвестиційний клімат.

Для того, щоб фондовий індекс адекватно відображав об’єктивні процеси, що відбуваються на ринку цінних паперів, необхідно застосовувати правильні і надійні методики розрахунку фондових індексів. При цьому можна зменшити вплив таких суб’єктивних чинників, як:

·         маніпулювання цінами на окремі фінансові інструменти:

·         здійснення корпоративної політики емітентів, що включає в себе нові емісії, дроблення або консолідацію акцій, випуск варрантів і т.п.

Більша частина фондових індексів відноситься до однієї з двох груп: капіталізаційні і цінові індекси.

1. Капіталізаційні індекси. Даний тип індексів вимірює загальну капіталізацію підприємств, цінні папери яких використовуються для розрахунку індексу. Обчислення значення індексу нормується на деяку базову дату. Нагадаємо, що під капіталізацією підприємства розуміється твір поточної ринкової вартості випущених підприємством цінних паперів на їх кількість, що знаходиться в обігу. До капіталізаційних індексів відносяться індекси Standard and Poors (S&P 500), зведений індекс Нью-Йоркської фондової біржі і т.п. Більшість індексів на західних фондових ринках є капіталізованими.

2. Цінові індекси, чи індекси з вагою. Індекси даного типу обчислюються як середнє арифметичне вартості акцій компаній, що входять в базовий список індексу.

До даного типу індексів відносяться найбільш відомий - промисловий індекс Dow Jones, інші індекси Dow Jones, індекс Токійської фондової біржі - Nikkei-225, основний індекс Американської фондової біржі - АМЕХ і т.д.

Індекс фондового ринку є свого роду вимірювальним інструментом, що дозволяє інвестору виносити судження про стан ринку в цілому. Побудувати індекс можна різними способами, тому одночасно можуть існувати кілька індексів одного і того ж ринку. Це дозволяє оцінювати ринок з різних точок зору. Наприклад, для фондового ринку США зазвичай призводять щонайменше два індекси - Dow Jones та S&P 500. Щоб правильно інтерпретувати зміни індексу, необхідно дослідити методику його побудови. Наведемо основні положення, які визначають методику розрахунку фондового індексу.

Найбільш загальна і визнана методика побудови „моделі” індексу така:

1. Вибирається ринок. У якості такого зазвичай використовуються або окремо взяті торговельні площадки-системи, або сукупність цінних паперів, що обертаються (випущених) в будь-якому регіоні (країні).

2. Проводиться відбір цінних паперів для включення до лістингу індексу. Мета, яку ставить перед собою компанія-власник індексу, відібрати найбільш значущі для цього ринку цінні папери, найбільш повно відображають його різноманіття (репрезентативність). При цьому зазвичай ведеться облік та інших параметрів, найважливішим з яких є ліквідність відібраних цінних паперів. Індекси біржових майданчиків або торговельних систем звичайно включають всі цінні папери, що обертаються на цьому майданчику.

3. Вибираються інформаційні партнери, які постачають необхідні для розрахунку індексу параметри. Зазвичай в їх якості використовуються дані вибраних торгових майданчиків, які дані інформаційних агентств за реальними угодами.

4. Проводиться „зважування” цінних паперів, для визначення впливу тієї чи іншої на індекс. Звичайно як методики зважування застосовується принцип пропорційності ринкової капіталізації, тобто цінний папір тим більше важить для ринку, чим вище її сумарна ринкова капіталізація, і навпаки.

5. Безпосередній розрахунок індексу ведеться в основному за двома методиками: Перша - „методика прямого розрахунку”. За цією методикою індекс в кожний момент часу (на кожний період) дорівнює результату функції від котирувань на цей момент часу (за цей період).

Таким чином, фондові індекси є невід’ємним структурним елементом фінансової системи країни. Окрім традиційних функцій агрегованих індикаторів цінних паперів, індекси використовуються в якості бази для створення похідних фінансових інструментів, застосовуються в галузі управління активами, грають значну роль в оцінці макроекономічної ситуації та інвестиційного клімату в країні.

 

Література

 

1.      Геєць В.М. Інноваційні перспективи України. / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. - Харків: Константа, 2006. – 272 с.

2.      Управління фінансовою санацією підприємств / Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін. - К.: ЦУЛ, 2008. - 440 с.

3.      Миркин Я.М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и механизм развития // Дисс. доктора экон. наук – М., 2003, 583 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet