zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПЕРСПЕКТИВНІСЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИКАТОРА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ЯКОСТІ БЕНЧМАРКУ ПРИ СКЛАДАННІ ЇХ РЕЙТИНГУ

 

Зачосова Н.В.

Україна, м.Черкаси

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

 

Проведен анализ методик формирования рейтинга институтов совместного инвестирования, компаний по управлению активами. Приведен перечень показателей для создания методики оценки уровня экономической безопасности компаний по управлению активами. Предложено использование показателя уровня экономической безопасности в качестве бэнчмаркинга при составлении рейтинга компаний по управлению активами на рынке финансовых услуг Украины.

 

Оцінка рівня економічної безпеки компаній з управління активами (КУА) в умовах нестабільності ринків фінансових послуг набуває особливої актуальності. Визначення місця компанії у рейтингу КУА чи інституту спільного інвестування (ІСІ) у її управлінні, не можна вважати об’єктивним процесом, якщо надана позиція не залежить від міри захисту активів компанії від потенціальних загроз їх цілісності. Нині в Україні існує лише одна визнана методика формування рейтингів компаній з управління активами та інвестиційних фондів, що довела свою ефективність та результативність, проте вона не враховує рівень економічної безпеки ІСІ і КУА, а ґрунтується на розрахунку та співставленні наступних показників - для інвестиційних фондів (таблиця 1).

Таблиця 1.

Методики оцінки ефективності інвестицій у інвестиційні фонди

Методика 2007 року [1]

Методика 2008 року [2]

Методика 2009 року[3]

коефіцієнт Шарпа;

коефіцієнт Шарпа по мінімальній необхідній нормі дохідності;

коефіцієнт Шарпа по мінімальній необхідній нормі дохідності за рік;

стандартне відхилення за 38 тижнів;

коефіцієнт Шарпа по бенчмарку;

коефіцієнт Шарпа по дифернційованому бенчмарку за рік;

темп приросту ціни паю (акції) за дев’ять місяців;

дохідність за шість місяців;

дохідність за шість місяців;

темп приросту ціни паю (акції) за шість місяців;

дохідність за дев’ять місяців;

дохідність за дев’ять місяців;

темп приросту ціни паю (акції) за три місяці;

дохідність за дванадцять місяців;

дохідність за дванадцять місяців;

кількість сертифікатів (акцій) у обігу;

дохідність за місяць, що передує проведенню рейтингової оцінки;

дохідність за місяць, що передує проведенню рейтингової оцінки;

вартість паю фонду;

вартість паю фонду;

вартість паю фонду;

розмір чистих активів фонду.

розмір чистих активів фонду;

розмір чистих активів фонду;

_

рівень інформаційної відкритості фонду.

рівень інформаційної відкритості фонду;

_

_

коефіцієнт Шарпа по мінімальній необхідній нормі дохідності за півріччя;

_

_

коефіцієнт Шарпа по дифернційованому бенчмарку за півріччя.

 

Для формування рейтингової оцінки компанії з управління активами, використовується комплексна методика, що враховує:

1.    Основні показники діяльності компанії (розміри та темп приросту чистих активів під управлінням КУА, розміри чистих активів публічних фондів, частку публічних фондів у чистих активах під управлінням КУА, чисту вартість активів недержавних пенсійних фондів під управлінням КУА, частку недержавних пенсійних фондів у чистих активах під управлінням КУА, кількість фондів в управлінні, розміри власного капіталу, співвідношення між власним капіталом та чистими активами в управлінні КУА, розміри статутного фонду, розміри виручки, розміри чистого прибутку, рівень рентабельності продажів; рентабельність власного капіталу);

2.    Частку ринку і ділову активність компанії (загальна сума чистих активів в управлінні КУА, частка публічних фондів у сумі чистих активів в управлінні компанії, частка ринку, яку займає КУА, продуктовий ряд компанії, розгалуженість каналів збуту, додаткові затрати інвесторів при купівлі/продажу цінних паперів фондів в управлінні компанії, обмеження по показникам вартості чи кількості сертифікатів/акцій, що купуються чи продаються, наявність планів по розширенню збуту);

3.    Фідуціарні ризики для клієнтів (наявність афілійованих структур, кількість судових позовів від інвесторів);

4.    Фінансову стійкість компанії (співвідношення між власним капіталом та адміністративними витратами, співвідношення між активами, прийнятими в управління КУА і власним капіталом КУА, рентабельність власного капіталу);

5.    Систему контролю (інформаційна політика, система прийняття рішень, аналітичне забезпечення, програмне забезпечення, ризик-менеджмент);

6.    Диверсифікація клієнтської бази (загальний портрет клієнта, кількість крупних клієнтів та їх частка в активах фондів);

7.    Диверсифікація каналів продажів (надходження від різних каналів збуту);

8.    Контрольні фактори, що беруться до уваги при проведенні оцінки (наявність у керівного персоналу судимості, результати податкових перевірок та перевірок ДКЦПФР, наявність судових позовів);

9.    Оцінка якості управління активами (аналіз динаміки цін на акції та паї фондів, доходності фондів та темпів приросту курсів акцій фондів у порівнянні з бенчмарками) [4].

Як бачимо, методика складання рейтингу КУА досить непроста та потребує аналізу значної кількості показників та факторів. Не менш складною є і методика оцінки рівня економічної безпеки компаній з управління активами, яка, на думку автора, повинна ґрунтуватися на наданні експертного висновку щодо значень ряду індикаторів, що характеризують структурні складові економічної безпеки КУА.

Оцінка внутрішніх функціональних складових економічної безпеки КУА включатиме аналіз таких елементів: фінансового (показники ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, інвестиційної привабливості, оборотності, фінансової незалежності, ефективності інвестиційної діяльності, акумуляції активів, ризикованості обраної інвестиційної стратегії); кадрового (кількість порушень ліцензійних вимог по кадровому складу, показники плинності кадрів, рівень освіти персоналу, наявність та тривалість досвіду роботи (на аналогічній посаді, на інших посадах, у даній сфері, у інших сферах), показники середнього віку персоналу, рівень лояльності до інтересів компанії, відповідність займаній посаді (на основі атестації чи результатів підвищення кваліфікації), кількість випадків суміщення посад та їх тривалість, кількість отриманих доган, інтелектуальний рівень персоналу, рівень обізнаності працівників з посадовими інструкціями, рівень обізнаності працівників з технікою безпеки на робочому місці, рівень обізнаності працівників зі штатним розписом, кількість випадків порушення посадових обов’язків чи правил техніки безпеки, рівень заробітної плати працівників у порівнянні з оплатою праці у конкурентів, рівень задоволеності працівників умовами праці, наявність у колективі формального чи неформального лідера), техніко-технологічного (кількість порушень ліцензійних вимог щодо техніко-технологічного оснащення компанії, наявність та кількість пристроїв безперебійного зв’язку (телефон, факс, Інтернет, супутниковий зв’язок), рівень оснащеності персоналу пристроями комунікації, наявність ліцензійного програмного забезпечення, наявність захисних комп’ютерних програм, наявність та ефективність роботи відділу технічного забезпечення, кількість збоїв у роботі обладнання, кількість збоїв у електро, водо, теплопостачанні, рівень відповідності наявного обладнання держстандартам, рівень відповідності робочих місць вимогам ергономіки); інформаційного (кількість порушень ліцензійних вимог щодо інформаційної діяльності компанії, кількість відхилень від встановлених строків подання інформації до різних структур, їх тривалість, наявність систем захисту інформації від стороннього втручання та їх функціональний рівень (парольний доступ, архів, сучасні системи захисту – сканери відбитків пальців, сітківки ока і т.д.), рівень організації збереження інформації (наявність спеціально обладнаних приміщень, охорони, реєстрації доступу і т.д.), кількість випадків втрати, пошкодження, навмисного псування, викрадення даних, наявність служби корпоративної розвідки та результативність її роботи, кількість випадків відсутності інформації, необхідної для нормальної діяльності компанії); правовий (кількість порушень ліцензійних вимог, кількість допущених правопорушень у процесі діяльності компанії, кількість закритих справ про правопорушення; кількість та розміри сплачених штрафів, кількість помилок, допущених в установчих документах, швидкість оформлення різного роду документів, кількість позовів, направлених проти компанії, кількість позовів компанії проти контрагентів та клієнтів, кількість порушень вимог договорів, кількість помилок, допущених у господарських договорах, кількість судових справ, вирішених на користь компанії та суми отриманих відшкодувань, кількість судових справ, вирішених не на користь компанії та суми сплачених відшкодувань); силового (кількість порушень ліцензійних вимог, що стосуються фізичного збереження активів компанії; наявність охоронної, пожежної сигналізації та рівень ефективності їх роботи, наявність власного охоронного персоналу, показники швидкості реагування на дію охоронних пристроїв (зовнішніх служб та персоналу), наявність сейфів, їх технічний рівень, наявність броньованих дверей, ґрат на вікнах, замків складної конструкції, спеціально обладнаного транспорту і т.д., рівень підготовки охорони до реагування на надзвичайні ситуації, наявність у служби охорони дозволу на носіння зброї, кількість випадків порушення фізичної цілісності компанії і її ресурсів (дійсних і фальшивих тривог).

Оцінка зовнішніх функціональних складових економічної безпеки КУА міститиме аналіз стану таких елементів: ринкового (кількість конкурентів на ринку, кількість потенційних споживачів послуг, що надаються компанією, наявність прихованого монополізму, міра залежності інвестиційної стратегії від тенденцій ринку, міра залежності результатів діяльності від валютних коливань); законодавчо-політичний (кількість змін у регулятивній законодавчій базі, поява нових регуляторів діяльності компаній на ринку (державні, саморегулівні організації), участь у саморегулівних організаціях, міра її активності, рівень наявних законодавчих обмежень на провадження діяльності); територіальний (рівень доходів населення регіону розташування компанії, наявність потенційно-несприятливих природно-кліматичних умов, кількість випадків природних катаклізмів на території регіону розташування компанії, наявність та інтенсивність безперебійного транспортного сполучення, віддаленість розташування компанії від центру міста, рівень екологічної безпеки на території розташування компанії).

Отже, врахування показника рівня економічної безпеки при формуванні рейтингу КУА, потребуватиме інтеграції цих двох методик у одну, комплексну та ще більш складну. Цей процес потребуватиме значних витрат сил та часу експертів-теоретиків та спеціалістів-практиків, але для інституційних та індивідуальних інвесторів рейтинги КУА, складені коректно, мають велике значення для прийняття інвестиційних рішень уже зараз. Таким чином, пропонується використання індикатора рівня економічної безпеки компаній з управління активами в якості бенчмарку – тобто складання рейтингу КУА за умови прийняття рівня економічної безпеки компанії в якості стандарту довершеності, зразку діяльності, що дозволяє досягти найвищих результатів серед конкурентів у галузі [5, 262].

 

Список використаних джерел та літератури

 

1.      Шапран В., Духненко В., Блинов А. ПИФы на марше\\ ЭКСПЕРТ. - 4–10 июня 2007г. - №22. - С. 71-81.

2.      Шапран В., Корнелюк Р. Фондовая альтернатива\\ ЭКСПЕРТ. - 18–24 февраля 2008г. - №7. - С. 63-73.

3.      Шапран В., Корнелюк Р. Испытание минусом\\ ЭКСПЕРТ. - 23 февраля – 1 марта 2008г. - №7. - С. 37-45.

4.      Рейтинговый отчет ОАО «КИНТО» // Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг», 2009. // [Електронний ресурс]. – режим доступу до матеріалу - http://expert-rating.com/content/userfiles/INDIVIDUAL_ratings/Report_KINTO_2009_25_09_09.pdf

5.      Куркін М.В., Понікаров В.Д., Назаренко Д.В. / Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств: навчальний посібник // М.В. Куркін, В.Д. Понікаров, Д.В. Назаренко // - Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – 300с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet