zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

 

Біляєва К.О.

Україна, м.Херсон,

Херсонський національний технічний університет

 

В представленной статье рассматривается структура системы прогнозирования эффективности инновационных проектов, которая основывается на комбинированном методе, что включает нейронные сети и экспертное оценивание. Описываются основные процессы, которые функционируют в предложенной системе.

 

Вступ. Спад у промисловості, який спостерігається протягом останніх десятиліть, у більшій мірі обумовлений непідготовленістю вітчизняних виробників до конкуренції на відкритому внутрішньому ринку і тим більше іноземних ринках. Відставання від конкурентів в багатьох галузях визначаться низькою якістю продукції або високою собівартістю отриманого товару, що випускається вітчизняними виробниками, це в свою чергу обумовлено недосконалістю застосовуваних технологій, а також застарілим обладнання. Зараз на промислових підприємствах суттєво виріс середній вік робочого обладнання з 12-14 до 18-20 років, а коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів суттєво перевищує коефіцієнт введення. Тому, необхідно розроблювати та впроваджувати на підприємства саме інноваційні технології, бо вони в свою чергу можуть приносити надприбутки для виробництва, а це дозволить підприємствам виходити на новий рівень розвитку.

Аналіз існуючих засобів. Постановка проблеми. Було розглянуто ряд програмних засобів різних виробників, що реалізують оформлення та розрахунки економічних завдань, зокрема, по інноваційним проектам. Порівнювались їх можливості з боку прогнозування. Якщо узагальнити, то в проаналізованих середовищах використовуються стандартні економічні розрахунки та статистичні методи прогнозування, відповідно звідси випливають і недоліки, що притаманні всім цим методам. Тобто, для вдалого прогнозу потрібна достатня кількість інформації про об’єкт розрахунку, та збереження загальної тенденції, в протилежному випадку система відмовляється обробляти дані чи може видати нічим не обґрунтований результат [2,3]. Таким чином, виникає необхідність у створенні системи, що дозволить проводити якісний та всебічний прогноз по запропонованому інноваційному проекту.

Мета. Розглянути структуру системи прогнозування ефективності інвестування в інноваційні проекти, яка базується на методі нейронних мереж та експертного оцінювання. Визначити основні процеси, що необхідно враховувати для вирішення цієї задачі.

Основні дослідження. СПІІ – це комплексна система прогнозування ефективності інвестування інновацій. Вона дозволяє оцінювати можливий прибуток від капіталовкладень, загальний клас ризику до якого відноситься інноваційний проект, та ще розраховувати та аналізувати внутрішні параметри, що є важливими для прийняття рішення при виборі проекту. Реалізовується система за допомогою комбінації декількох методів прогнозування [1]. Окреслимо найбільш загальну схему руху даних, що необхідні для прогнозування, по відділам підприємства, рис 1.

Дані отримуються з трьох відділів: бухгалтерії, відділу кадрів та безпосередньо маркетингового відділу. Після цього вони надходять до інформаційного або технічного відділу, де й функціонує СПІІ, відбувається обробка поставленого завдання. Результат передається до керівника, який на підставі наданої інформації робить висновок по прийняттю даного інноваційного проекту.

 

Рисунок 1 – рух інформації по підприємству

 

Основне завдання  системи, це надання інформації по інноваційному проекту, з метою визначення можливості вкладання в нього власних чи інвесторських коштів. Конкретніше, це прогнозування можливого прибутку та ступінь ризику втрати коштів.

Всі процеси, що функціонують в системі, можна умовно розбити на три блоки: це обробка даних нейронною мережею (НМ), експертна оцінка та узагальнення інформації. Розпочинається все із зчитування вхідних даних з представленої бази даних, далі залежить від обраного методу, для початку роздивимось НМ.

Представленні дані розділяють на вхідні та вихідні (для навчання НМ), проводиться їх нормування та при бажанні можливе ранжирування (тобто представлення кожній змінній відповідного вагового коефіцієнту), після цього керування передається наступному процесу, що проводить навчання НМ, по закладеним алгоритмам з вказаними параметрами. Потім відбувається тестування НМ, шляхом подання на її вхід контрольних прикладів, в яких відомі результати. Відбувається порівняння, та якщо якість прогнозування нас не влаштовує, то ми знову передаємо керування процесу навчання нейронної мережі, з метою повторного прогону цих дій. Так відбуватиметься до тих пір поки нас не задовольнить результат роботи мережі на тестовій виборці. Після цього будуть надані данні, по яким необхідно буде в робочому режимі провести розрахунки. Далі відбудеться інтерпретація вихідного результату системи, видача даних для аналізу та запис їх у базу даних.

Ще один метод, який застосовується в СПІІ – це експертне оцінювання, він також розпочинається з надання інформації, що знаходиться в базі даних, експертам. Далі, дані обробляються, проте не для комп’ютерної системи, а для можливості їх кращого сприйняття експертами. Після цього проводиться основний етап – експертиза, тобто збір відповідей на поставлені запитання експертам. З точки зору роботи системи – це заповнення представленої анкети даними. Наступним іде процес аналізу даних – він включає в себе математичну обробку та узагальнення даних, якщо нас не влаштовує результат, то ми повертаємося до повторної експертизи, інакше переходимо до обробки кінцевих даних та видачі узагальненого висновку, по роботі експертів, інформація надходить до загальної бази даних.

Після цього переходимо до наступного етапу, якщо використовувалися обидва методи (рекомендується), то для ЛПР виводиться порівняння обох результатів, якщо ж ні, то просто результат окремого методу та надаються деякі рекомендації стосовно можливості інвестування. На даному етапі формуються звіти, які містять результати роботи системи.

І останнє –  прийняття конкретного рішення на базі отриманого прогнозу, проте він вже виконується ЛПР, а щодо системи, то вона просто має змогу зафіксувати цей вибір.

Щоб узагальнити принцип роботи системи, приведемо її концептуальну модель, див. рис 2. Всю систему можна умовно розподілити на три основні частини: база даних, блок прогнозування та блок узагальнення результатів. Блок бази даних відповідає головним чином за збереження всієї інформації, яка є в системі та можливість швидкого пошуку даних, за рахунок сформованих за певними умовами запитів. Ця інформація надається до блоку прогнозування та до блоку узагальнення результатів, також йде запис результатів, які передаються з блоку результатів. Другий об’єкт, що представлений блоком прогнозування є центральним для СПІІІ, в ньому і відбувається безпосередньо вирішення самої задачі, що поставлена перед системою.

Останній елемент моделі – це узагальнюючий блок, він виділений у окремий об’єкт, так як несе дещо інше змістове навантаження, порівняно з двома іншими. Його основна мета – представлення результуючих даних у зручній для сприйняття формі, як можливість інформування  безпосередньо з самої системи та оформлення звітів, з подачею їх до друку. Також формується певний висновок по проекту, що узагальнює дані обох методів та наводяться певні рекомендації, так би мовити резюме, по інноваційному проекту, який система обробляла.

 

        

Рисунок 2  – концептуальна модель системи

 

Висновок. Було розглянуто структуру системи прогнозування ефективності інвестування в інноваційні проекти, яка завдяки використанню комбінації методів може суттєво підвищити якість прогнозу та збільшити інформативність результуючих даних.

 

Список використаних джерел:

 

1.      Біляєва К.О. Модель системи оцінювання прогнозування інвестування в інноваційні проекти / Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010. Том 3. Технические науки. – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 25 – 27.

2.      Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. – М.: Еко, 2001. – 264 с.

3.      Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ. Учебное пособие. - М.: Филинъ, 1998. –  237 c.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet