zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У РОДОСЬКОМУ МОРСЬКОМУ ПРАВІ

 

Галаган О.Я.

Україна, м.Херсон,

Херсонський державний морський інститут

 

The formation in commercial customs of the institute of liability of participants of the contract of carriage of goods by sea, developed by residents of the island of Rhodes in the second century BC and the legal mechanism of limitation of liability are under analysis.

 

Вивчення питання відповідальності у міжнародному приватному морському праві, як і в будь-якій іншій галузі права, потребує знання та розуміння історії його розвитку, яка сягає своїм корінням глибокої давнини.

Розвиток торговельного мореплавства спричинив перехід звичаїв у норми, появу правил, які регулювали порядок перевезення вантажів морем, відповідальність сторін у цьому перевезенні та питання відшкодування та розподілу збитків у випадку корабельної аварії. Із подальшим розвитком морської торгівлі збільшувалася кількість цих правил, а з часом вони перетворювалися на кодекси неписаних правил, що поширювалися серед мореплавців і купців. Серед них і розроблені жителями острова Родос торговельні звичаї, своєрідні «правила гри», які виникли у ІІ ст. до н.е. у Середземноморській цивілізації у вигляді «Lex Rhodia». На жаль, жодної копії із Lex Rhodia не було знайдено. Незважаючи на це, права острова Родос збереглися до часів Римської імперії і були прийняті римлянами. Таким чином Родоський торговельний кодекс (або Родоське морське право) користувався великою популярністю та визнавався як у Стародавній Греції, так і в Римі.

Сьогодні ми маємо змогу оперувати лише декількома положеннями, які були збережені, і записані рукою одного з найвідоміших давньоримських правознавців III століття Юлія Павла (лат. Julius Paulus Prudentissimus, від лат. «Prudentia» -передбачення, мудрість, розсудливість), який протягом 228—235 років служив префектом преторія при римському імператорі Александрі Севері [1].

Думки Юлія Павла щодо правового регулювання морського перевезення вантажів переклав з латинської мови на англійську і опублікував під однойменною назвою («The Opinions of Julius Paulus») у підрозділі власної книги «Цивільне право» (The Civil Law) Самуел Скотт [2]. Проте можна припустити, що Lex Rhodia містив у собі набагато більше положень, ніж ті, про які згадав Юлій Павл.

Інституціоналізація торговельних відносин була важливим досягненням античності поряд із формуванням договірно-правової бази міжнародних морських перевезень. Варто також зазначити, що якщо договором морського перевезення є вид цивільно-правового договору про надання послуг щодо перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти, і сторони цього договору повинні належно виконувати свої зобов’язання щодо перевезення вантажів, у протилежному випадку настає цивільно-правова відповідальність. Відповідно перевізник відповідає за втрату, нестачу і пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

У Lex Rhodia також передбачаються правові підстави для настання відповідальності за порушення зобов'язання, що випливають із договору перевезення, а також її форми і розмір. Важливо і те, що у зазначеному морському законі дуже добре представлений інститут обмеження відповідальності, оскільки при його створенні було враховано ряд обставин, які перевізник не міг би відвернути. Ці обставини пов’язані з непереборною силою, підвищеною небезпекою, різними випадковостями на морі, можливими стихійними явищами, рятуванням людей, суден і вантажів.

Зокрема, у ситуації, якщо «товар був викинутим за борт для того, щоб зменшити вагу судна і тим самим врятувати його, то понесені збитки відшкодовуватимуться відповідно до того, хто і у якій мірі поніс втрати заради загального спасіння судна і вантажу» [2].

«Якщо ж після того, як товар був викинутим за борт і втраченим, а судно – врятованим, і у випадку, якщо товари інших осіб будуть знайдені під час пошуків, слід винести рішення, що той, хто залишив своє майно за бортом з метою порятунку судна буде мати таке ж саме право на знайдені речі» [2].

«У тому випадку, коли, з метою рятування судна, товар було викинуто у човен, але не збережено, встановлено, що витрати повинні бути відшкодовані із вартості того майна, яке залишилося у безпеці на кораблі. Однак, якщо судно зберегти не буде можливим, то товари, які розміщені у човні, не слід враховувати для цієї мети», тобто «Вартість втраченого майна, відшкодовуватиметься лише у тому разі, якщо це майно було викинуто в море, а судно було збережено» [2].

У своїй праці «The Law of Obligations» («Закон про зобов'язання») професор цивільного, римського права та порівняльного правознавства, директор Інституту зарубіжного та міжнародного приватного права ім. Макса Планка (Гамбург) Рейнхард Ціммерманн також висловив власну думку щодо відповідальності учасників договору морського перевезення на прикладі Lex Rhodia. Так, він стверджував, що «перевезення вантажів судном - деякою мірою, небезпечна діяльність, особливо в Середземному морі. Нерідкими були (і досі залишаються) випадки корабельних аварій, викликаних сильними бурями…». «Іноді господарю судна вдавалося врятувати судно від затоплення, викинувши вантаж за борт і, таким чином полегшуючи вагу корабля. Звичайно, в ситуації лиха немає часу ретельно перебирати і обирати, чого можна позбутися, і тому він, у першу чергу, бере ті речі на палубі, які є найближчими до нього або найважчими, і викидає їх».

На питання, хто ж повинен нести відповідальність у ситуації, коли частина вантажу або суднового обладнання навмисно викидається за борт для того, щоб зменшити вагу судна, і тим самим врятувати це судно і вантаж, зазначається наступне: «Але чи повинен нещасний власник цих товарів нести витрати, які напевно не були б справедливими. Зрештою, його майно було принесено в жертву, для того щоб врятувати вантаж інших? Він зазнав втрат заради загального блага», тобто йде мова про понесені збитки у результаті пожертвування заради загального спасіння. [3].

Таким чином, слід погодитися із думкою Рейнхарда Ціммерманна про те, що Lex Rhodia має велике значення, оскільки воно стало невід'ємною частиною договірних відносин, які існують між сторонами у договорі морського перевезення, а також у вирішенні питання відповідальності зазначених сторін. Lex Rhodia, крім того, застосовувалося у випадках, коли частина вантажу могла бути використаною для викупу судна від піратів.

Lex Rhodia мав сильний вплив на регулювання перевезень усіма доступними на той час видами транспорту, а також на римське торговельне право, а також може буде віднайдене у наступному правовому принципі: коли власність людини приноситься в жертву, щоб захистити інших, ця особа повинна мати можливість отримати компенсацію від інших, іншими словами, якщо для полегшення або порятунку корабля частина вантажу викидається за борт, збиток повинен бути розподілений пропорційно між власником врятованого судна і власниками врятованого вантажу.

 

Література:

 

1.        Julius Paulus Prudentissimus // Вікіпедія, вільна енциклопедія. — URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Paulus_Prudentissimus (23.11.2010).

2.        Scott, Samual P., The Civil Law, Volume I. — Cincinnati, 1932. — P. 270.

3.        Zimmerman, R., The Law of Obligations. — Oxford: Oxford University Press, 1996). — p. 407.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet