zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ СПІВПРАЦІ (КІН. 80-Х – 90-ТІ РР. ХХ СТ.)

 

Гарбарук А.С.

Україна, м.Луцьк,

Волинський національний університет імені Лесі Українки

 

 В статье сделана попытка назвать и проанализировать самые важные пути становления польско-украинских отношений в научно-образовательной сфере в конце 80-х – 90-х годах ХХ века. Указано также договорно-правовое обеспечение этих контактов, отдельные примеры такого рода сотрудничества и их влияние на развитие гуманитарных связей Украины и Польши.

 

У звязку з перебудовою радянського суспільства та початком розпаду соціалістичної системи у Центрально-Східній Європі відносини СРСР з іншими державами поступово переводяться на засади демократії та гуманізму. Не стала винятком й УРСР, для якої період кінця 80-х рр. став особливим, зокрема в розвитку польсько-українських відносин. З-поміж різних сфер співпраці гідне місце посідає й науково-освітня.

Зазначені вище принципи (демократії й гуманізму) було покладено в основу підписаної у квітні 1987 р. Декларації про радянсько-польське співробітництво в галузі ідеології, науки і культури [4, 14]. Поряд із проголошенням застарілих уже на той час комуністичних лозунгів у цьому документі визнавалася необхідність налагодження відвертого обміну ідеями, впровадження нових форм співробітництва.

Особливого значення ці тенденції набули після здобуття Україною незалежності. Характерно, що осмислення наукових проблем відбувається у тісному зв’язку із життям держав-партнерів, із урахуванням потреби їх інтеграції до європейського співтовариства. Свідченням цього є те, що на рівні окремих навчальних закладів і науково-дослідних організацій України й Польщі міжнародні зв’язки визнані одним із пріоритетних напрямів роботи. Практикується підписання й реалізація міжвузівських дво- чи багатосторонніх угод про співпрацю, до яких долучаються нові навчальні заклади різних типів. Так, з 1995 по 2001 р. на договірну основу перевели контакти з інститутами та університетами нашої держави Вища інженерна школа в м. Кошаліні, Опольський університет, Вроцлавська політехніка, Ченстоховська вища педагогічна школа, Білостоцька політехніка, Люблінський університет імені М.Склодовської-Кюрі, Ягеллонський університет у Кракові, Педагогічний інститут імені Яна Кохановського у м. Кельце, Академія національної оборони у Варшаві та багато інших польських вузів [4, 115].

Правовою основою для укладення таких домовленостей стала міждержавна Угода про співробітництво в галузі науки та освіти. Їй передував Договір про добросусідство, дружні відносини і співробітництво (травень 1992 р.), у статті 15 якого йдеться: «Сторони сприятимуть співробітництву в галузі освіти, в тому числі вивченню польської мови в Україні і української мови – в Республіці Польщі в школах, інших учбових закладах, а також поза її межами» [7, 148].

Слід відзначити, що значна частина вищих навчальних закладів України й Польщі спільно розробляють ряд конкретних наукових проектів. Наприклад, у 1990 р. Люблінський університет імені М.Склодовської-Кюрі виступив з ініціативою проведення регулярних зустрічей наукової інтелігенції з метою перегляду подій минулого, закарбованих у свідомості обох народів як негативні стереотипи. До речі, перша з таких зустрічей відбулася у листопаді того ж року в Любліні [4, 115].

Велика кількість дослідників з обох країн була представлена в 1992 р. у м. Кам’янці-Подільському на міжнародній конференції «Польща-Україна: історична спадщина і суспільна свідомість» [6]. Доповіді, виголошені на ній, були присвячені історії нелегких соціокультурних відносин країн-сусідів, які заважають налагодженню добрих міжособистісних контактів між пересічним поляком і українцем.

Традиційними вже стали у Варшавському університеті міжнародні науково-практичні конференції з поетичною назвою «Польсько-українські зустрічі» [5]. Головним їх натхненником виступає кафедра україністики цього ж закладу, яка залучає до участі в своїх заходах і провід Міжнародної асоціації україністів, і Польський комітет ЮНЕСКО, і всіх тих, хто небайдужий до проблем духовності двох сусідніх народів.

Як відомо, розбудова ЄС викликала необхідність переходу вищої школи на єдині підвищені стандарти в підготовці спеціалістів. Конкретним проявом у цьому напрямі стало підписання у 1990 р. міністрами освіти провідних європейських країн Болонської декларації про створення європейського простору вищої освіти. Республіка Польща провела значну роботу з наближення до цих вимог, оскільки це було однією з умов щодо її вступу до ЄС. З української сторони в цьому напрямі створено було комісію з питань реформування вищої освіти, підняття її до рівня кращих європейських зразків (1997 р.), затверджено Основні напрями реформування вищої освіти в Україні (1998 р.) [3, 79]. І все-таки, польські спромоги в цій сфері виявилися ефективнішими. Україні ж у справі приведення національної освіти у відповідність єдиному стандарту варто попрацювати глибше.

Наочним прикладом інтенсифікації польсько-українських контактів в науково-освітній сфері є реалізація ідеї створення Польсько-українського університету як структури двостороннього діалогу [2, 73]. Ініціаторами його заснування у 1999 р. виступили президенти України й Польщі – Л.Кучма й О.Квасневський. З огляду на значну наукову потужність і відносно близьке розташування Любліна до українсько-польського кордону, саме це місто у лютому 2000 р. було обране для утворення тут спільного університету [4, 115]. Важливість діяльності такого закладу відзначив і прем’єр-міністр України В.Ющенко під час офіційного візиту до Республіки Польща (26-27 жовтня 2000 р.) [1, 274].

Отже, провідними шляхами налагодження польсько-українського науково-освітнього співробітництва в наприкінці 80-х і у 90-х рр. ХХ ст. стала співпраця на рівні навчальних закладів і науково-дослідних організацій, створення спільних наукових проектів, проведення міжнародних науково-практичних конференцій, прямування до стандартизації освіти, заснування Польсько-українського університету. Набуття контактів в галузі освіти й науки є складовою ширшого – гуманітарного – польсько-українського співробітництва. Розширення ж гуманітарних зв’язків, у свою чергу, розглядається Україною і Польщею як доказ політичного порозуміння і запорука сталості економічних відносин.

 

Список джерел і літератури

 

1.      Зовн. політика України в умовах глобалізації. Анот. істор. хроніка міжнар. відносин (1991-2003) / Відп. ред. С.В. Віднянський. – К. : Генеза, 2004. – 616 с.

2.      Зюлковскі М. Польсько-українські взаємини як складова архітектури сучасної Європи / М. Зюлковскі // Віче. – 2003. - №6. – С. 72-74

3.      Колодяжна В.В. Укр.- польс. транск. співроб-во.: правові засади осв. співроб-ва / В.В. Колодяжна // Проблеми р-ку прикорд. тер-й та їх участі в інтегр. процесах : Мат-ли V Міжн.наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р. / ВНУ ім. Лесі Українки; [за ред. В.Й. Лажніка, С.В. Федонюка]. – Луцьк, 2008. – С. 77-80

4.      Медведчук Н.А. Укр.-польс. співроб-во у галузі освіти й науки в к. 80-90-х рр. ХХ ст. / Н.А. Медведчук // Наук. вісник ВДУ. Іст. науки. – 2001. – № 11. - С. 114-117

5.      Польсько-українська зустріч: учора, сьогодні, завтра: [ Культ. зв’язки] // Літер. Україна. – 1999. – 9 грудня. – С. 3

6.      Польща – Україна: істор. спадщина і сусп. свідомість. Мат-ли міжн. наук. конф-ї. Кам’янець-Подільський, 29-31 травня 1992 р. – К.: Либідь, 1993. – 441 с.

7.      Сорока М.М. Світ відкриває Україну. Про зовн. політику Укр. д-ви у 90-х рр. ХХ ст. Статті. Документи. Коментарі / М. М. Сорока. – К.: Київ. правда, 2001. – 782 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet