zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЗРОБКА Я.РЯППО НОВАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 1920-І РОКИ

 

Ігнатьєва А.І.

Україна, м.Харків,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

В статье указано, что организационные образовательные новации Я. Ряппо в 1920-е годы носили социальный и прагматический характер. Установлено, что на всех уровнях организации образования педагог акцентировал внимание на необходимость удовлетворения потребности в подготовке квалифицированных кадров и формирования экономически оправданой сети учебных заведений.

 

Серед українських громадських діячів в освітній галузі цікавим є досвід Я.Ряппо, який продемонстрував приклад раціонального поєднання традицій народного виховання і об’єктивних умов розробки питань освіти у конкретно історичний час.

Окремі аспекти просвітницької діяльності педагога висвітлено у наукових публікаціях Т.Самоплавської, С.Сисоєвої, І.Соколової, О.Сухомлинської, С.Філоненко. Однак, проведений аналіз джерел свідчить про те, що педагогічна спадщина Я. Ряппо як організатора українського варіанту освіти у 1920-і роки не була предметом наукового дослідження, що й зумовило вибір теми статті.

Установлено, що організаційні освітні новації Я.Ряппо у 1920-і роки мали прагматичний характер, орієнтувалися на задоволення нагальних потреб населення створеної республіки у кваліфікованих кадрах та формування економічно вигідної мережі трудових шкіл. Соціальний чинник, на думку педагога, у той час був визначальним. Так, мета освіти на той час полягала у вихованні підростаючого покоління у дусі комуністичних переконань та ідеалів [1, с.40]. Я.Ряппо указував, що оцінюючи якість нової української школи, варто пов’язувати усі зміни в освітній галузі з процесами у суспільстві, політичному житті громадян, а також – з економічними умовами, в яких формувалася освітня мережа. Варто наголосити на правомірності прагматичного підходу, якого дотримувався Я.Ряппо, керуючись реаліями соціально-економічного розвитку, становлення професійної, виробничої та сільськогосподарської галузей. Кодексом про народну освіту УРСР (1922) він, як автор, закріпив позиції професійної освіти і соціальне виховання в Україні на період 1921 – 1928 рр.

Багато уваги Я.Ряппо приділяв соціальному захисту підростаючого покоління. Це підтверджується створенням розгалуженої мережі дитячих притулків, денних, відкритих, цілодобових навчальних і виховних дитячих будинків, дитячих містечок, трудових колоній і комун, навчальних закладів для дітей із вадами розвитку. Повне підпорядкування дитячої особистості виховним впливам новоутвореної держави ставало однією з важливих цілей діяльності закладів соцвиху [3]. По закінченню цих закладів молоді люди мали переходити до набуття певного фаху. Для цього передбачалося створення різноманітних професійних шкіл – від промислових і сільськогосподарських курсів до вищих професійних шкіл. Щодо завершення середньої освіти провідною ланкою оголошувалася індустріальна професійна школа, насамперед, школа фабрично-заводського учнівства, школа селянської молоді та технікум.

Однією з основних ідей Я.Ряппо була про те, що соціальне виховання є процесом формування особистості під впливом соціального середовища. Надання Я.Ряппо переваг педагогіки соціального середовища привело до того, що вплив сім'ї, школи на виховання дитини став розглядатися як другорядний [3]. Згодом сам педагог визнав такий підхід нераціональним. Однак, як зазначав Я.Ряппо, на початку 20-х років ХХ ст. в умовах прогресуючої безпритульності саме дитячі будинки і керовані загони піонерів могли певною мірою розв’язати завдання всеобучу.

Проведене дослідження свідчить про те, що головною метою нової професійної школи була підготовка підростаючих поколінь до участі в матеріальному виробництві [2, с.31]. Усі без винятку проблеми освіти й виховання робітників і селян мали вирішуватися у процесі виробництва. Це сприяло, з одного боку, набуттю необхідних професійних якостей, вмінь і навичок, а з іншого – прищеплювало соціалістичні переконання, формувало відповідні світоглядні засади. Всі перетворення, на думку Я.Ряппо, мали здійснитися саме в руслі професійно-технічної освіти [2, с.34]. Профшколі належало, по-перше, доповнити й завершити той загальний розвиток, якому було покладено початок у закладах соцвиху, остаточно сформувати основи наукового світогляду, по друге, дати кожному вихованцеві знання й уміння, необхідні кваліфікованому робітникові. В ідеалі профшкола мала випускати компетентних людей у професійній, соціально-економічній і політичній сферах життєдіяльності суспільства.

Проведений аналіз матеріалів аргументував, що Я.Ряппо був ініціатором розвитку в УРСР шкіл ФЗУ, домів робочих підлітків, різних сільськогосподарських шкіл. Підкреслювалось, що школа фабрично-заводського учнівства була створена на адміністративному, а не законодавчому порядку, положення про неї було розроблене у лютому 1921 р. Я.РяпплРяппо писав, що фабзавуч має за мету готувати людей до практичної роботи, кваліфікованих робітників. Іншою, не менш суттєвою, особливістю фабзавучів педагог вважав, що в їх стінах виробниче навчання здійснювалося у цехах підприємств, або спеціально організованих навчальних майстернях [4, с.4].

Отже, можемо констатувати, що освітні новації Я. Ряппо як організатора мережі українських навчальних закладів у 1920-і роки визначалися доцільними формами відповідно до соціально-політичної, економічної ситуації в країні, єдністю централізованого управління усіма галузями життєдіяльності суспільства, переломними процесами в культурі, політиці, економіці. Поглядам Я.Ряппо були властиві елементи концепції практицизму і професіоналізму, обґрунтування і практична реалізація ідеї трудової діяльної школи професійно-виробничого і сільськогосподарського спрямування. Серед переваг української моделі освіти, до створення якої долучився педагог, варто вказати на наближеність української моделі освіти до реального рівня розвитку економіки, врахування регіональної та національної специфіки у змісті навчально-виховного процесу, чітку соціальну спрямованість, практицизм.

 

Список літератури:

 

1.      Виговський М. Боротьба в освітніх установах УСРР у 1920-х роках : «Совєтизація» номенклатури / М. Виговський // Пам’ять століть. – 2004. – №6. – С. 40 – 51.

2.      Ряппо Я.П. Реформирование высшей школы на Украине в годы революции (1920 – 1924) : Сб. статей и докладов / Я.П. Ряппо. – Х. : Госиздат, 1925. – 153 с.

3.      Ряппо Я.П. Система Народної освіти на Україні : Соціальне виховання, професійна освіта і наука / Я.П. Ряппо. – Х. : Держвидав, 1926. – 12 с.

4.      Ряппо Я.П. Система народної освіти на Україні : збірник матеріалів, статей, доповідей / Я.П. Ряппо. – Х. : Держвидав, 1927. – 56 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet