zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

Кампов С.В.

Україна, м.Харків,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

В статье указано, что успешное формирование опыта профессионального самоопределения осуществляется в научно-исследовательской деятельности студентов при соблюдении таких условий: рациональном выборе учебного материала и его распределении в разные виды учебной работы по принципу ценности научной информации для практической профессиональной деятельности; организации проблемного обучения, которое формирует систему познавательных мотивов у студентов.

 

 Інформатизація суспільства і сучасні темпи приросту наукової інформації, яку потрібно встигнути передати студентам за час навчання, спонукають викладачів шукати нові підходи до організації науково-дослідницької діяльності студентів.

Питання організації науково-дослідницької діяльності студентів досліджували О.Богдашина, Т.Полушніна, О.Микитюк, О.Микитюк (історико-педагогічний аспект). Інтегрування науки і навчального-виховного процесу у вищих освітніх закладах аналізували І.Яковлєв, Є.Каменкін, О.Котова, Т.Сидорчук та ін. Концептуальні засади розвитку системи ступеневої професійної освіти розглядали І.Богданова, В.Луговий, Н.Ничкало, П.Сікорський. Наукові узагальнення цих учених і сучасна освітня практика указують на актуальність розгляду питань формування досвіду професійного самовизначення студентів у процесі науково-дослідницької діяльності.

Наведемо параметри ефективної організації науково-дослідницької діяльності, спрямованої на професійне самовизначення студентів: раціональний відбір навчального і наукового матеріалу з чітким виділенням в ньому основної (базової) частини і додаткової, другорядної інформації; відповідним чином повинна бути виділена основна і додаткова література; перерозподіл за часом з тенденцією викладу нового матеріалу на початку заняття, коли сприйняття нової інформації відбувається активно і осмислено; концентрацію аудиторних занять на початковому етапі освоєння курсу з метою напрацювання бази знань, необхідних для плідної самостійної роботи; раціональне дозування матеріалу для багаторівневого опрацювання нової інформації з урахуванням того, що процес пізнання розвивається не за лінійним, а за спіральним принципом; забезпечення логічної спадкоємності уже засвоєної інформації, активне використання нового матеріалу для повторення і глибшого засвоєння пройденого; економічне і оптимальне використання кожної хвилини аудиторного часу.

Вдосконалення методів науково-дослідницької діяльності забезпечується шляхом: широкого використання групових і колективних форм пізнавальної діяльності; вироблення у викладача відповідних навичок управління колективною діяльністю студентів; застосування різних форм і елементів проблемного навчання; творче спілкування; індивідуалізація навчання у студентській групі і облік особових характеристик при розробці індивідуальних завдань і виборі форм спілкування; прагнення до результативності і рівномірного просування усіх студентів у процесі пізнання незалежно від початкового рівня їх знань і індивідуальних здібностей; застосування сучасних аудіовізуальних засобів, комп’ютерних технологій.

Дидактичний принцип активності особи в навчанні і професійному самовизначенні обумовлює систему вимог до студента і викладача в єдиному педагогічному процесі. У цю систему входять зовнішні і внутрішні чинники, ієрархія потреб і мотивів. «Споживання» готових досягнень науки не може сформувати в свідомості студентів модель майбутньої реальної професійної діяльності. Проблемний підхід виключно важливе значення надає зміні стратегії «від знань до проблеми» на стратегію «від проблеми до знань». Формування досвіду професійного самовизначення – це, по суті, вироблення професійно цінних компетенцій, серед них: уміння самостійно побачити і сформулювати проблему; здатність висунути гіпотезу, знайти або винайти спосіб її перевірки; зібрати дані, проаналізувати їх, застосувати методику їх обробки; здатність сформулювати висновки і побачити можливості практичного застосування отриманих результатів; бачення проблеми в цілому, всі аспекти і етапи її рішення, а у колективній роботі свою роль у вирішенні проблеми.

Активізації професійного самовизначення сприяють суб’єкт-об’єкт-суб'єктні відносини, що виникають під час колективного вирішення проблеми науково-дослідницької діяльності. У проблемному навчанні виникає група пізнавально-спонукаючих мотивів пошуку знань, істини у процесі розумової праці. Поєднання пізнавального інтересу до предмета науково-дослідницької діяльності і професійного самовизначення робить найбільший вплив на ефективність навчання. Його успішність визначається логікою і змістом науково-дослідницької діяльності студента. У вищих навчальних закладах педагогічний процес узгоджується з групою принципів, що сприяють формуванню досвіду професійного самовизначення студентів, зокрема: критерій вибору навчального матеріалу – це доцільність і значення у подальшій практичній професійній діяльності; врахування соціально-психологічних особливостей груп студентів; органічної єдності навчання з науковою, виробничою діяльністю.

Як доводить досвід, у вищій школі основна увага приділяється навчанню прийомам розумової діяльності (досвід гуртків і комісій НОП). Відповідно до цього учіння характеризується як процес одночасного накопичення знань і оволодіння прийомами операції ними, що сприяє професійному самовизначенню студентів. Оволодіння операційними компонентами відбувається через: ознайомлення; вправи; використання прийомів розумової діяльності на різному матеріалі, для вирішення нових проблемних завдань [1, с.172]. Таким чином, шлях формування прийомів розумової діяльності приблизно такий: засвоєння змісту прийому – самостійне його застосування – перенесення на нові ситуації.

Теорія планомірного формування розумових дій і понять має великі заслуги і перспективи саме для формування досвіду професійного самовизначення студентів у процесі науково-дослідницької діяльності, також допомагає виховати «дисципліноване наукове» мислення [2, с.21]. Студенти, які досягли значних успіхів у науково-дослід­ницькій діяльності, можуть працювати за індивідуальним графіком виконання навчального плану в межах установле­ного терміну навчання, можуть претендувати на наукове чи виробниче стажування. Формуванню досвіду професійного самовизначення великою мірою сприяє використання результатів науково-дослідницької діяльності студентів у змісті навчальних курсів, лекцій і практичних (семінарських) занять. Як свідчить практика, залучення до наукової роботи робить для студентів дисципліни, які вивчаються, предметними, стимулюючи їх свідоме засвоєння. Студенти не лише отримують найновішу наукову практичну інформацію від викладачів на лекційних і семінарських заняттях, лабораторних роботах і виробничих практиках (особливо – старшокурсники), а й беруть участь у наукових дослідженнях.

Отже, залучення студентів до науково-дослідницької діяльності, поширення проблемного викладу сприяють формуванню досвіду професійного самовизначення студентів, а отже – ефективності професійної підготовки у вищій школі.

 

Список літератури:

 

1.      Олійник Т.О. Особливості формування професіоналізму майбутнього вчителя / Т.О. Олійник // Основні концептуальні підходи і тенденції модернізації педагогічної освіти в Україні : [зб. наук. праць] – Харків: Стиль-Іздат, 2007. – С.172–184. – (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка).

2.      Практикум по развитию критического мышления / Евдокимов В.И., Олейник Т.А., Горькова С.А., Микитюк М. В. – Харьков : Торнадо, 2002. – 144 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet