zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЛОКАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

 

Кондрашина Г.В.

Україна, м.Харків,

Комунальний вищий навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти

 

В статье раскрыты сущность, функции, виды мониторинга деятельности менеджера образования. Указано, что уровни и результаты мониторинга зависят от субъективности, личностной направленности объекта, зависимости результата педагогического процесса от степени гуманизации управленческой концепции менеджера образования.

 

Сучасний менеджер освіти сприймається як ефективний, інноваційний керівник, який володіє широким світоглядом, здатний до системного нестандартного мислення з питань внутрішнього зв’язку і взаємодії із зовнішнім середовищем, керується високими моральними цінностями, розвиває бізнесові уміння (проектування, розробка, корегування плану, прогнозування розвитку освітнього закладу з урахуванням потреб і запитів на ринку освітніх послуг.

Питання підготовки менеджера освіти багатоаспектні і дискусійні. У контексті гуманістичної педагогіки, педагогічної антропології зміст, форми підготовки, оцінки ефективності діяльності менеджерів освіти досліджували Л.Даниленко, Г.Єльнікова, Л.Карамушка, Н.Коломинський, Є.Павлютенков та інші.

Як свідчить проведене дослідження, коло професійних компетенцій менеджера освіти включає вивчення ринку освітніх послуг (попит у змісті, використання педагогічних технологій, організаційних форм тощо), прогнозування, маркетинг, управління персоналом, керівництво педагогічним процесом, а також аналіз інформації і розроблення програм для досягнення поставленої освітньої мети. Кожна компетенція передбачає систематичний моніторинг ефективності професійної діяльності менеджера освіти.

Зазначимо, що за обсягом та масштабом проведення моніторинг може проводитися на рівнях: національному (державний), що передбачає відстеження розвитку освітнього менеджменту в Україні на основі єдиних державних стандартів, управління на рівні центральних органів; регіональному – проведення дослідження якості освітнього менеджменту на рівні області, міста (району); локальному (у межах закладу освіти). На локальному рівні розрізняють адміністративний (внутрішньо шкільний); педагогічний (рівень професійної компетентності педагога), психологічний (психологічний клімат педагогічного колективу, рівень професійної адаптації учителів та адаптації учнів до навчання тощо); учнівський (рівень академічної успішності, вихованості дітей, емоційного середовища, виявлення соціометричного статусу особистості в колективі тощо) [2, с.27].

Сучасна освітня практика засвідчує, що найбільш ефективним на локальному рівні є комплексний моніторинг, що проводиться як єдине дослідження за основними напрямами діяльності закладу. Саме цей вид моніторингу дозволяє виявляти і попереджувати негативні явища, проблеми управління, корегувати чинники, що впливають на якісні результати педагогічного процесу. Комплексний локальний моніторинг класифікується: за масштабом мети (стратегічний, тактичний, оперативний); за етапами (вхідний, вихідний, підсумковий); за часом моніторингових питань (ретроспективний, поточний, попереджувальний); за частотою процедур (періодичний, систематичний); за формою організації (індивідуальний, фронтальний, груповий ); за характером відносин (зовнішній, самоаналіз, взаємоконтроль) [1, с.10].

Для проведення моніторингу важливо врахувати основні його функції: аналітичну – психолого-педагогічний аналіз освітнього процесу на всіх рівнях його структурної організації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між умовами і результатами; діагностичну – комплексне вивчення якості освіти навчання, виховання, розвитку учнів, рівня професійної компетентності учителів; оцінювальну – кількісно-якісну оцінку діяльності адміністрації школи, інших учасників педагогічного процесу; корегувальну – дидактична, особистісна; орієнтувальну – спрямування на вирішення поставленої мети навчального закладу; інформаційну – забезпечення громадськості інформацією про позитивні результати освітнього процесу.

Професійна специфіка локального моніторингу діяльності менеджера освіти полягає у суб’єктивності, особистісності об’єкта, залежності результату (рівня розвитку особистості кожного учня і учителя) від ступеня гуманізації управлінської концепції менеджера, у багаторівневій будові системи управління, яка зумовлює опосередкованість, віддаленість кінцевого результату від безпосередніх продуктів діяльності (управлінських рішень). Залежно від логічної основи, управлінська діяльність менеджера освіти може бути проаналізована за змістом і метою (цільові посадові функції), а також за процесом – як процесуальні, оперативні функції.

Основа моніторингової технології – координування результатів педагогічного процесу. І сьогодні залишаються слушними поради В.Сухомлинського, висловлені у книзі «Розмова з молодим директором», а саме: директор – це перш за все педагог, і педагог першокласний; якщо ви хочете бути хорошим директором, намагайтеся насамперед стати гарним педагогом, гарним вихователем дітей; директор – садівник (метафоричне бачення ролі директора): він з любовю обробляє землю, яка дає життя, і робить будь-який паросток культурним; зв’язок управління із процесами самоорганізації дитячого та дорослого товариства сприяє тому, що зникає проблема опору, з’являються добровільність, відповідальність, інтерес.

Основними завданнями моніторингу в освітньому закладі є: виявлення та оцінювання якісних показників педагогічних дій менеджера освіти; забезпечення зворотної інформації про відповідність фактичних результатів діяльності кінцевій меті освітнього закладу; виявлення причин і подолання чинників невідповідності плану фактичним результатам.

Моніторинг професійних умінь і навичок менеджера освіти повинен враховувати три рівні виміру успішності: 1) Рівень соціального сприйняття образу менеджера масовою свідомістю, де значну роль відіграє фактор соціальної успішності; 2) Рівень професіоналізму особистості; 3) Рівень професіоналізму діяльності, володіння конкретними видами педагогічних, виховних, управлінських технологій діяльності менеджера. Моніторинг висвітлює також результати професійного навчання, саморозвитку особистості, особисті ресурси менеджера (конкурентоздатні якості та вміння, свідоме прагнення до успіху в професійній кар’єрі, соціально-моральні установки, ціннісні орієнтації, життєві знання і досвід, рівень психологічної майстерності, здоров’я). Однак, зауважимо, треба мати на увазі, що багатий особистий потенціал менеджера освіти ще не є показником професійної досконалості. Професійно досконалою вважають лише реалізовану та затребувану особистість. Отже, предметом комплексного локального моніторингу може бути особистісно-предметна характеристика менеджера освіти: сила інтелекту, волі, емоцій та почуттів, комунікативна потужність і сила здоров’я (професійне довголіття). Головним недоліком сучасних моніторингових досліджень видається неспроможність урахувати в оцінці практичного досвіду, професійної інтуїції, харизматичності особистості менеджера освіти.

Отже, комплексний локальний моніторинг діяльності менеджера освіти реалізує аналітичну, діагностичну, оцінювальну, корегувальну, орієнтувальну, інформаційну функції. Результати моніторингу значною мірою залежать від суб’єктивності, особистісності об’єкта, залежності результату педагогічного процесу від ступеня гуманізації управлінської концепції менеджера. Такий моніторинг рівневий (соціальний, особистісний, діяльнісний рівні). Подальшої розробки потребують питання компаративного аналізу технологій проведення відповідного моніторингу.

 

Використана література:

 

1.      Антонова В. Організація внутрішкільного моніторингу / В. Антонова, Л. Єрмолова, Л. Бєлоненко // Завуч. – 2006. - №8. - С. 10-13.

2.      Моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівників // Школа. – 2006. - №4. - С. 26-31.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet