zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

Кошева Л.В.

Україна, м.Черкаси,

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України

 

У роботі досліджено значення інвестиційної привабливості підприємств, проаналізовано основні діючі методики визначення інвестиційної привабливості, визначено основні недоліки даних методик.

 

Постановка проблеми. Економічна ефективність діяльності підприємств, підвищення конкурентоздатності як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках значною мірою визначаються рівнем і діапазоном їх інвестиційної діяльності. При цьому, перемогу отримує інвестиційно привабливіший об'єкт. У зв'язку з необхідністю залучення фінансових ресурсів і їхньою обмеженістю, актуальною постає на сьогоднішній день проблема оцінки і підвищення інвестиційної привабливості підприємства. Особливо гостро проблема підвищення інвестиційної привабливості підприємств стоїть сьогодні в умовах посилення світової фінансово-економічної кризи, яка істотно ускладнює інвестиційну діяльність.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Широке коло питань, пов'язаних з дослідженнями оцінки інвестиційної привабливості підприємств, знайшло відображення в працях таких відомих зарубіжних вчених-економістів: Ю. Блеха, Е. Брігхема, У. Гетце, Г. Мунцеля, та ін. Значний внесок у дослідження з проблем інвестиційної політики та управління інвестиціями зробили українські та російські вчені: І. Бланк, А. Пересада. В. Гриньова, В. Пономаренко, П. Перерва, П. Орлов, та ін.

 Мета та завдання статті. Дослідити зміст інвестиційної привабливості підприємств, проаналізувати основні діючі методики визначення інвестиційної привабливості, визначити основні недоліки діючих методик.

Викладення основного матеріалу. Досліджуючи інвестиційну привабливість суб'єктів господарювання, доцільно розглядати її з позиції забезпечення можливості реалізації інвестиційного потенціалу підприємства. Інвестиційна привабливість суб'єкта господарювання є якісною оцінкою рівня потенційної можливості підприємства залучати й ефективно використовувати необхідний для забезпечення стабільних темпівсвого економічного розвитку обсяг інвестиційних ресурсів з урахуванням властивого йому інвестиційного потенціалу та рівня некомерційних інвестиційних ризиків [1].

Оцінка інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання – досить складне завдання, яке потребує комплексного проблемно-орієнтованого підходу до його вирішення, що повинен базуватися як на аналізі поточного фінансового стану підприємства, так і на виявленні перспектив його розвитку.

Для оцінки інвестиційної привабливості підприємства використовують дві групи методів:

·         аналіз суб'єкта господарювання на основі оцінки його фінансового стану;

·         комплексний аналіз суб'єктів господарювання.

Методи першої групи унеможливлюють прийняття стратегічних інвестиційних рішень у довгостроковому періоді і можуть бути використані в процесі вирішення питань про доцільність інвестування тільки в короткостроковому аспекті.

Інший підхід, крім проведення аналізу фінансової діяльності підприємства, передбачає внесення додаткових напрямів і складових та формування комплексної системи показників для оцінки його інвестиційної привабливості [2].

Провівши аналіз економічної літератури, з'ясовано, що основним методом дослідження інвестиційної привабливості підприємства в Україні є законодавчо визначена інтегральна оцінка інвестиційної привабливості. Можна визначити наступні значні недоліки даної методики: занадто великі масиви значень, складність розрахунків через наявність великої кількості коефіцієнтів у групах, можливість провести лише кількісний аналіз, що недостатньо для повноцінного якісного аналізу підприємства. Дана методика має також недолік в тому що не враховує міжгалузеві специфіку діяльності підприємств [3].

Також досить широкого розповсюдження отримали і інші методики. Так, в Західній Європі досить поширеним є метод рейтингової оцінки. Найбільш популярними є: Forture 500, Global 1000, BussinessWeek 1000. Вони оцінюють інвестиційну привабливість, виходячи з фінансово-господарських показників: об'єми доходів, прибутків, активів; ефективність інвестицій; збільшення прибутків; рівень ринкової вартості компанії. Проте майже всі методики передбачають розрахунок коефіцієнта ліквідності, коефіцієнта використання ресурсів, коефіцієнта частки позикових засобів, прибутковості. Але при цьому не визначають природу походження прибутку та доходу. Також проблемою є методика підрахунку основних показників діяльності підприємств. Деякі показники є не зіставними при аналізі підприємств, що різняться за структурою та галуззю основної діяльності.

Як бачимо, потребують подальшого удосконалення системи оцінки доцільності вкладення коштів у певний суб'єкт господарювання.

Отже, інвестиційна привабливість відіграє вагому роль в активізації інвестиційних процесів. В умовах обмеженості ресурсів і гострої конкуренції між підприємствами за одержання більш якісних і дешевих ресурсів, у тому числі і фінансових, на перший план виходить питання про створення в інвесторів уявлення про підприємство, як привабливий об'єкт інвестування - формуванні інвестиційної привабливості [4].

 

Література

 

1.      Аналіз інвестиційної привабливості підприємства: огляд методик/ О.І. Пилипенко// Міжнародний збірник наукових праць. - 2009.- № 1(13).-с.8-9

2.      Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання/ І.М. Боярко // Актуальні проблеми економіки.-2008.-№7.-с.90-98

3.      Інвестиційний менеджмент та інвестиційна привабливість в Україні / О.В. Гаврилюк // Фінанси України.-2008.-№2.-с.68-81  

4.      Удосконалення методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства / К.В. Орєхова// Вісник Університету банківської справи НБУ.-2008.-№1.-с.68-72Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet