zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МІСЦЕ КЛАСИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВУЗІ

 

Левенець Л.Г.

Україна, м.Донецьк, ДонНТУ

Левенець Н.Г.

 Україна, м.Донецьк, ДонНМУ

 

The paper touches upon the problem of incorporating elements of classical languages into foreign languages teaching in non-specialized educational institutions. It considers the principles of classical languages phraseological units perception by modern languages and their usage in special contexts.

 

Зміни в національній економіці та суспільному житті зумовили і зміни в системі навчання та підготовки спеціалістів для різних галузей економіки. Змінився не тільки зміст багатьох предметів, але й були введені нові, нетрадиційні для нашої системи навчання курси. Все це потребує нових підходів до викладання іноземних мов у вузі і особливо іноземної мови ділового спілкування.

Рамки вузівської програми, безумовно, не можуть охопити повний обсяг знань з іноземних мов, необхідний для всіх економічних, технічних та інших спеціальностей. Необхідно відібрати певну кількість термінологічних лексичних одиниць, що пов’язують різні спеціальності, та загальномовної лексики, що вживається як у діловому, так і у повсякденному спілкуванні. При цьому необхідно брати до уваги частотність вживання лексики перед усім у літературі, з якою студенти працюють зі своєї спеціальності. Мова технічної, економічної, юридичної літератури не обмежується тільки спеціальною термінологічною лексикою. Досвід роботи з такою літературою доводить, що ця мова часто виявляється досить ідіоматичною та вживає не тільки ідіоми та фразеологічні словосполучення відповідної іноземної мови, але й латинську ідіоматику, яка стала універсальною для різних галузей науки та економіки.

Невід’ємну частину сучасної економічної освіти складає юридична обізнаність. Вся сучасна юридична наука побудована на римському праві, а це означає, що розуміння цього права та міжнародної юридичної термінології неможливе без знання основ міжнародної термінології, що склалася на теренах класичних мов – латинської та давньогрецької.

Сучасна англійська мова набуває в міжнародному аспекті тих же рис, що і класичні мови (переважно латинська), беручи на себе функції мови міжнародного ділового спілкування. Можливо цією функціональною схожістю і обумовлюється те, що сучасна ділова англійська мова надзвичайно легко сприймає та розвиває традиції міжнародного наукового спілкування за допомогою термінів та фразеологічних висловів класичних мов.

Класична ідіоматика через свою універсальність набуває термінологічного характеру і тому вживається в сучасній науковій літературі та періодиці тільки в латинській транскрипції і ніколи не перекладається на англійську або інші сучасні європейські мови.

Звичайно, можна навести безліч прикладів вживання такої лексики в спеціальній літературі з різних галузей. Щоб не бути голослівними, наведемо декілька прикладів з економічної та юридичної літератури.

Any leader who challenges the status quo will be resisted by entrenched interests.

It appeared that de facto control of a company by the wrongdoers and their allies was not sufficient.

Asian Development Bank seeks specialists in government budget formulation, including inter alia the integration of budgeting in a medium-term perspective.

New rules: Judicial Fairness Control versus Intracorporate Procedures.

The rules of equity which insist on those, who by use of a fiduciary position, make a profit, being liable to account for that profit, in no way depends on fraud, or absence of bona fides.

Going beyond such an ad hoc coordination, Nader et al., conceive a systematic coordination of the firm with outside interests such as consumers, taxpayers and the neighboring community.

However the 1.2 percent ad valorem tax payable in connection with a merger is only due in special circumstances.

Provision is also made for the proceedings to extend to principal company’s subsidiaries, as well as for “pro rata” recovery in appropriate cases.

За граматичною структурою латинські фразеологічні одиниці, що вживаються в науково-технічній, економічній, юридичній літературі, різні. Найчастіше це окремі самостійні іменники – colloquium, curriculum, phenomenon, criterion, locus та інші, а також сполучення прийменник + іменник/займенник – per se, ad hoc, ad valorem, pro forma, de facto та інші. Необхідно зазначити, що множина таких іменників у англійському контексті утворюється за правилами латинської мови з закінченнями –а та –і для іменників середнього та чоловічого роду відповідно – criteria, loci, curricula, phenomena. Досить часто зустрічається прислівникове сполучення quantum satis.

Hopefully this will serve also as a first basis for Part V of this colloquium.

Transitional capital accumulation is by no means a modern phenomenon.

Such approval is only required in respect of substantial property transaction, assessed according to specific financial criteria.

She realized she was now part of the inner sanctum.

No far-reaching new provisions have introduced objective liability in this field, and the activity of a board member does not normally come within the areas in which the growing strictness in assessing culpa has made itself felt.

The Norwegian government pointed out that the violation of the Companies Act or the articles of association would not always per se lead to liability.

It failed to give any clear guidance on the substantive aspect of “fraud on a minority” and realistic approach to “de facto” control in public listed companies.

This “action sociale a titre individuel” is equivalent to pro rata in American law.

Інші структури, досить широко вживані в науковій літературі, це іменник + іменник та іменник + прикметник. Остання у фразеологічних сполученнях частіше приймає форму прикметник + іменник, що відповідає структурі сучасного англійського словосполучення. Вірогідно, що у фразеологічних словосполученнях такий порядок слів, всупереч правилам, допускається з емфатичною метою.

There is no iustum pretium as though by medieval philosophy, neither for goods nor for services.

It is not possible to give precise description of a “bonus socius”.

The 1972 amendment can hardly have meant to introduce a general liability of culpa, even culpa levis, in this area.

What the plaintiff must show is that the wrongful conduct complained of had a “fraudulent character” or was ultra vires in the sense of being beyond the powers of the company.

Vacationus interruptus is no fun. As I look back on those early exits, I conclude that they weren’t all that necessary.

Further, the applicant must be in good faith and prima facie it is the interest of the company to bring the action or defend it.

However, in normal circumstances, the plaintiff, as dominus litis until judgment, can discontinue or settle a derivative action.

Можливі також словосполучення іменник + дієслівна форма.

As the writer of this paper has argued elsewhere the derivative action in English law remains, in its procedural form as well as on the issue of locus standi, which governs its use, at an undeveloped stage.

Досить часто у загальнонауковій літературі зустрічаються латинські фразеологічні вислови, що набули змісту прислів’їв.

Unison is to have three general secretaries, though Alan Jinkinson of NALCO is to be primus inter pares.

Such schemes are not “the deus ex machina that will solve the European unemployment problems”, concludes a Swedish labour economist.

Вони не тільки пожвавлюють науково-технічний та інформаційний контекст, але й дозволяють найбільш стисло сформулювати необхідну думку. Втім, це стосується і всіх інших типів фразеологічних словосполучень.

Як було зазначено вище, сучасна англійська мова легко сприймає традиції міжнародного наукового спілкування за допомогою латинських термінів та латинської фразеолгії. Це стосується і англійського словотворення. По аналогії з латинськими у сучасній англійській мові ділового спілкування утворюються терміни, що складаються з латинських елементів та англійських слів. Так, фраза ex officio має багато аналогій у сучасній англійській мові, які вживаються як економічні, комерційні або технічні терміни – ex-doc, ex-works, ex-spies та інші.

In essence, a Scots partnership, in terms of status, lies between the English firm and a corporate body; it is a quasi-corporation possessing many, but not all, the privileges which the law confers upon a duly continued corporation.

Parvus, the consultancy that employs a number of ex-spies.

There will be fewer dealers with larger territories and higher sales per dealer.

They discovered the pros and cons of the underwater habitat.

The general rule of culpa, however, is a flexible rule and the rule is just as flexible in the two Acts as it is in areas not regulated by statute.

Поряд зі сталими фразеологічними словосполученнями та прислів’ями в періодиці, навчальній, методичній та науковій літературі досить часто вживаються універсальні латинські абревіатури – CV, etc., V/VS, i.e., e.g., v.v. та інші.

Taking advantage e.g. of every loophole in the tax laws, of every weakness in the legislation protecting workers and environment etc. may bring the company immediate gains but does not always serve its long-term interests.

Apparently the Supreme Court considered the auditor’s liability as s liability in tort and therefore assessed the damages as the value of goods lost (i.e. the goods delivered) under general rules on damages in the law of tort.

The English case Daniels v. Daniels involved also the sale of property of the company to the wife of a director.

Multiple loyalty and constituency problems of this colloquium are treated extensively by other reporters (for labour cf. Kubler intra this volume pp.432 et seq.). 

But in current research there have been some attempts at conceptualizing and testing critical perspectives as a whole (Moran 1978; Duvall et al. 1981) and with special regards to TNCs.

The plaintiff, before proceeding with his action, ought at least to be required to establish a prima facie case that the company is entitled to the relief claimed and that the action falls within the proper boundaries of the exception to the rule in Foss v. Harbottle.

Висока частотність вживання класичної фразеології у сучасній науковій літературі та науково-технічній періодиці потребує знання студентами найчастіше вживаного мінімуму таких лексичних одиниць. Тому необхідно в контексті конкретного заняття звертати на це увагу студентів та пояснювати їм особливості формування та вживання класичної лексики у сучасних мовах. Бажано з самого початку академічного курсу привертати увагу студентів до класичної фразеології з тим, щоб у процесі навчання вони набували необхідного мінімуму сталих висловів, що може значно полегшити їм роботу з науковими джерелами при підготовці курсових та дипломних проектів.

Таким чином, ми бачимо, що наукова традиція вживання латинізмів у сучасних мовах має своє продовження. Латинська мова залишається, як і раніше, джерелом для формування міжнародної наукової та технічної термінології і засобом точного та лаконічного оформлення ідей. Саме завдяки чіткій системі словотворення та семантичній відточеності лексики, яка зводить до мінімуму її багатозначність, латинська мова і стала мовою міжнародної наукової термінології. Тільки спеціаліст, який має у своєму арсеналі достатню кількість універсальних загальномовних та термінологічних слів та фразеологічних одиниць, може логічно обгрунтувати свою думку, аргументувати її правильність і, безперечно, набуває професійної майстерності та репутації серед ділових партнерів.

 

Література:

 

1.      Ashley S. Job Application. Utrecht, 1995.

2.      Brass C. et al. Reporting. Utrecht, 1991.

3.      Richard H. Langan. Comparative company law. Budapest: Central European University. Hungary, 1995.

4.      “Economist”, UK, 1995-1999.

5.      “Fortune”, USA, 1996-1998.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet