zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СИСТЕМА ЗАХОДІВ ПО УПРАВЛІННЮ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВ

 

Мартюшева Л.С., Давидов М.М

Україна, м.Черкаси,

Черкаський інститут банківської справи

 

В роботі представлено та обґрунтовано систему заходів по управлінню фінансовими ризиками банків з урахування загроз внутрішнього та зовнішнього середовищ.

 

У широкому розумінні ризиком називають невизначеність щодо здійснення тієї або іншої події в майбутньому. У банківській справі, як і в інших видах бізнесу, ризик пов'язують, насамперед, з фінансовими втратами, що виникають у випадку реалізації визначених ризиків [1].

Найбільшу групу банківських ризиків складають фінансові ризики, що визначаються імовірністю грошових втрат і пов'язані з непередбаченими змінами в обсягах, прибутковості, вартості і структурі активів і пасивів. До таких фінансових ризиків відносяться наступні ризики: пов'язані з активами банку - кредитні, валютні, ринкові, розрахункові, лізингові, факторингові, касові тощо; пов'язані з пасивами банку - ризики по депозитних операціях, по залучених міжбанківських кредитах; пов'язані з якістю управління банком своїми активами і пасивами (відсотковий ризик, ризик незбалансованої ліквідності); пов'язані з процесом реалізації фінансових послуг (операційні ризики, технологічні ризики, кадрові ризики) [2].

Особливе місце серед фінансових ризиків займає група цінових ризиків, що пов'язані з можливістю втрати прибутковості банківських операцій чи втрати вартості активів банку та підвищення вартості його зобов’язань. Трьома основними банківськими ризиками, що відносяться до даної групи, є відсотковий, валютний і ринковий ризики.

Крім фінансових ризиків на діяльність банків значно впливають функціональні ризики, що виникають внаслідок неможливості здійснення своєчасного і повного контролю за фінансово-господарським процесом. До функціональних ризиків належать технологічний ризик, ризик зловживань, документарний ризик, ризик трансакції, операційний ризик, стратегічний ризик, ризик впровадження нових банківських продуктів та ризик втрати репутації. Це вимагає створення дієвої системи управління ризиками, які конкретизуються у системі заходів по їх запобіганню.

У табл. 1 представлено основні заходи, які слід, на думку автора, покласти я кості першочергових заходів для створення системи управління трьома основними видами ризиків. Такі заходив слід впроваджувати у певній послідовності у залежності від результатів оцінювання системи загроз, які мають місце у внутрішньому та зовнішньому середовищі банку.

Таблиця 1.

 

Систематизація фінансових ризиків та заходи щодо їх запобігання

 

Ризики

Заходи щодо їх запобігання

1

2

Кредитний ризик

- розробка положення про кредитний комітет з визначенням прав та обов’язків і відповідальності кожного із його члена;

- встановлення та дотримання лімітів кредитування контрагентів на одного позичальника та лімітів за галузями і регіонами;

- проведення комплексного аналізу заявок на кредит з виїздом на об’єкт, якщо він є предметом застави;

- оцінка фінансової стійкості позичальника в ретро- та у перспективі;

- оприлюднення системи штрафів за невчасне погашення позики чи порушенні інших умов договору;

- запобігання недопущенню списання безнадійних кредитів із суми резервів банку

- формування довіри до банку шляхом реалізації РR-технологій;

 

Відсотковий ризик

- активізація прогнозування з поведінки ринків шляхом впровадження системи моніторингу;

- узгодження та своєчасний перегляд відсоткових ставок залучення і розміщення грошових коштів клієнтів;

- диверсифікація позичальників з метою оптимального розподілу ризику між позичальником і банком

Валютний ризик

- моніторинг та прогнозування динаміки валютного курсу;

- диверсифікація валютного портфелю;

- розподіл валютного ризику шляхом використання деривативів (укладання угод типу форвард, своп, опціон);

- моніторинг міжнародних валютних ризиків

 

Щодо подолання внутрішніх загроз, то слід визначитись із їх причинами, до яких слід віднести насамперед такі: нечітке регламентування прав та обов’язків співробітників, низький рівень їх кваліфікації, недостатність інформаційного забезпечення працівників та клієнтів банку, невмотивованість праці співробітників. Ці недоліки слід усувати шляхом впровадження:

1.      Гнучкої системи оплати праці, що активізує співробітників підвищувати систему самовідповідальності та стає стимулом до підвищення їх практичної кваліфікації ;

2.      Удосконалення організаційної структури управління банком з метою впровадження процесного підходу до обробки інформації, що, у свою чергу, дозволить усунути подвійний паперового облік операцій та забезпечить прискорення документообігу;

3.      Системи тематичних програм підвищення кваліфікацій співробітників банківських філій та відділень в головному банку та у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, що стане стимулом підвищення якості виконання своїх функціональних обов’язків;

4.      Активізація та заохочення передачі знань та умінь наставниками з використання технологій коучингу, що дозволить не тільки приймати рішення співробітниками у складних ситуаціях, опираючись на досвід, здобутий висококваліфікованими співробітниками в результаті їх поточної діяльності, а й приймати власні рішення з використанням нетрадиційних методів та інструментів;

5.      Впровадження гнучкої системи делегування повноважень підлеглим з їх наступним контролем та обговорення складних ситуаційних наслідків;

6.      Мотивація співробітників до активізації творчості та гнучкості в прийняті ними відповідальних рішень, які підвищують ефективність діяльності банку.

Що стосується зовнішніх загроз, то вони, як прийнято класично рахувати, провокуються політичною ситуацією, правовою системою держави, її соціальним станом, впливаючи безпосередньо на загальноекономічний рівень макро- мезо систем і, як наслідок на фінансову стійкість суб’єктів господарювання, до яких належать і банки, тобто на мікрорівень.

Оскільки вказані загрози виникають часто спонтанно, то система управління організацією повинна створювати банк рішень, які б підтримували її оптимально можливий фінансовий стан. Це вимагає визначення типу загрози за такими дуальними ознаками: явні чи неявні( латентні), реальні чи віртуальні, об’єктивні чи суб’єктивні, одноаспектні (прості) чи багатоаспектні (складні), тимчасові чи постійні, (тобто коротко- чи довгострокового періоду дії), які можна використати для досягнення стратегічної мети, чи такі, що потребують зміни стратегії.

Теорія і практика при наявності жорстких зовнішніх загроз рекомендує використовувати одну із трьох моделей організаційного проектування системи управління: механістичну, органічну чи змішану. Перша модель передбачає використання бюрократичної структури управління, ієрархічної системи внутрішніх зв’язків між підрозділами, високого ступеню їх спеціалізації. Друга модель проектування системи управління в організації вимагає швидкої адаптивності до ситуації в зовнішньому середовищі, гнучкого пристосування до розвитку подій, використання творчого підходу фахівців і їх відповідальності за прийняті рішення. Тут особливу роль для зниження ризиків організації відіграє фактор часу.

Основною характеристикою третьої моделі є те, що вона враховує стан поточної негативної ситуації, в якій має місце високий рівень вірогідності. Така модель і потребує формування двох банків стратегій. Перший банк повинен враховувати та визначати цільові пріоритети та формувати коротко- чи середньострокову політику організації для утримання та розширення свого життєвого простору. Другий банк стратегій повинен мати комплекс методів, заходів та інструментів для визначення поведінки контрагентів (держави, клієнтів), наміри та діяльність яких можуть стримувати діяльність та розвиток організації.

 

Література

 

1.      Васюренко О. В. Сучасні методи управління банківськими ресурсами. – Харків: ХНЕУ, Гриф, 2007. – 419 с.

2.      Вітлінський В., Наконечній Я. Концепція стратегії кредитного ризику|. // Банківська справа. – 2006. - №1. – с. 13-17Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet