zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДО ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

 

Матвієнко Є.П.

Україна, м.Івано-Франківськ,

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

 

The structure of the system of the pension providing, which consists of three levels, is considered in the article. It must decide the major tasks of the state is the material providing of citizens in a head, in the case of complete or partial loss of capacity, loss of bread-winner and another cases of foreseen by a law.

 

Конституція України у статті 46 визначає, що громадяни мають право на соціальний захист, складовою якої є право на забезпечення у разі втрати працездатності, безробіття та інших випадках. Право на соціальний захист гарантується системою соціального страхування та соціального забезпечення. Одним з видів соціального забезпечення є виплата пенсій, які повинні забезпечувати рівень життя людей не нижчий ніж прожитковий мінімум для даної категорії громадян.

На сьогоднішній день питання пенсійного забезпечення відноситься до найбільш важливих і складних проблем у світі. Підтвердженням цього є те, що за останні роки збільшилась кількість країн, в яких проводяться пенсійні реформи. Причинами їх стали: кризовий стан економіки; демографічна ситуація – зменшування народжуваності; збільшення кількості пенсіонерів відносно працюючих людей. Все це призводить до збільшення фінансових витрат і виникнення проблеми накопичення коштів у пенсійних фондах.

Тому проблема системи пенсійного забезпечення є актуальної для всіх країн і України зокрема. Тому проблема є глобальною і привертає увагу сучасних науковців, серед яких: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, М.М Папієв, П.Д. Пилипенко, C.М. Прилипко, С.М. Сивак, І.М. Сирота, Б.І. Сташків, Б.С. Стичинський, І.С. Ярошенко та інші.

В Україні нараховується понад 13,5 мільйонів пенсіонерів. До них належать різні категорії громадян, зокрема ті, які досягли пенсійного віку, інваліди, особи, що втратили годувальника, які отримують пенсію за вислугою років, наукові (науково-педагогічні) працівники, державні службовці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, військовослужбовці тощо.

Правове регулювання системи пенсійного забезпечення базується на положеннях Конституції України, складається з Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення» [2, 3]. Крім того, до нього входять: такі закони, які визначають умови реалізації даного права, які відрізняються від передбачених загальнообов’язковим державним й недержавним пенсійним старахуванням; міжнародні договори щодо питання пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; інші закони та нормативно-правові акти, які були прийняті відповідно до вищезазначених законів про пенсійне забезпечення [1, c. 59].

В нашій країні право на пенсійне забезпечення здійснюється за допомогою державної системи соціального забезпечення. Відповідно до цієї системи всі пенсії виплачуються органами Пенсійного фонду України, кошти на виплату яких формуються за рахунок страхових внесків працюючих людей і частково Державного бюджету України.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який вступив в дію з 1 січня 2004 року [2] визначає структуру системи пенсійного забезпечення, а саме те, що вона є трирівневою. Ця система гарантує на всій території країни рівні умови та норми, однакові можливості реалізації громадянами України одного з найважливіших соціальних прав.

Отже, система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

Перший рівень солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом [2].

Цей рівень пенсійної системи ще довго буде єдиним солідарним рівнем – пенсіонери отримуватимуть пенсії за рахунок внесків працюючого населення. Солідарна система передбачає запровадження нової формули для визначення заробітньої плати для обчислення пенсій, що розширює період врахування заробітку при визначенні розмірів пенсій (на підставі даних системи персоніфікованого обліку внесків), зарахування до страхового стажу періодів, за які сплачено страхові внески. Отже, вона ставить майбутній розмір пенсії у залежності від величини заробітку, з якого сплачувались пенсійні внески, та страхового стажу [4, c. 46].

Другий рівень накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних

пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом [2].

Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи відкладатиметься у єдиному Накопичувальному фонді і буде знаходитись на індивідуальних пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти будуть інвестуватися в різні сфери економіки країни з метою отримання доходу і захисту їх від інфляції. Однак цей рівень пенсійної системи в Україні ще не діє.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення [2].

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. відкриває можливості накопичення грошей на старість шляхом сплати внесків в різні недержавні пенсійні фонди. На сьогоднішній день ця система працює частково.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять  систему  загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Другий та третій рівні — систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Отже, система пенсійного забезпечення, побудована на солідарності поколінь, перерозподілу коштів від працюючого до непрацездатного, є основним джерелом і однією з форм матеріального забезпечення громадян на випадок хвороби, нещасного випадку на виробництві, старості, втрати годувальника тощо. Дана система безпосередньо пов’язана з трудовою діяльністю людини, величиною її заробітньої плати.

Але слід зазначити, що в умовах кризового стану економіки (дефіциту бюджетних коштів), безробіття, старіння населення країни – на 9 пенсіонерів припадає 10 працюючих людей, внески яких не можуть покрити витрати на виплату пенсій, держава зобов’язана шукати нові джерела надходження коштів до пенсійних фондів. Взагалі чинна пенсійна система України у правовому, організаційному, економічному та соціальному відношеннях потребує принципових змін, які адатпували б її до умов перехідного періоду та соціально-орієнтованої ринкової економіки. Тому, враховуючи перспективи на майбутнє, розвиток ринку недержавних пенсійних фондів в Україні має стати одним із стратегічних інвестиційних джерел, спрямованих на підтримку економічного зростання загалом по Україні.

 

Список джерел і літератури

 

1.      Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист в Україні / Н.Б. Болотіна — К.: Знання, 2010. — 108 с.

2.      Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49-51. — Ст.376.

1.      Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р.// Відомості Верховної Ради України. 2003.№ 47-48. Ст.372.

2.      Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины: Науч.-практ. коммент. и сб. нормат. актов / И.М. Сирота – Х.: Одиссей. 2009. — 816 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet