zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ПЛАСТ»

 

Поп О.І.

Україна, м.Харків,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

В статье раскрыты вопросы организации социального воспитания учащейся молодежи в деятельности общественной организации «Пласт». Акцентировано внимание на актуальном вопросе воспитания межнациональной толерантности через совместную культурно-образовательную деятельность, хоровое пение, организацию творческих объединений: драматического самодеятельного театра, кружков, хоров.

 

В умовах інтеграції національної освіти України у світовий освітній простір соціальна спрямованість навчально-виховного процесу з урахуванням історико-культурного досвіду стає визначальною. Низький рівень морального та патріотичного виховання підлітків на початку ХХІ століття у нашій країні об’єктивно акцентує увагу просвітян, педагогів, громадських діячів на тому, що зміст, форми та методи соціального виховання потребують нагального переосмислення та реформування. Однією з дієвих форм соціального виховання підлітків є їх участь в діяльності дитячих та громадських організацій. Історичний досвід функціонування таких об’єднань на території сучасної України є актуальним джерелом ідей вищевказаного переосмислення.

Ряд дисертацій присвячено узагальненню педагогічної думки на Закарпатті, у змісті яких побіжно розглядається досвід громадських дитячих і молодіжних організацій, зокрема: В.Росул «Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття ХІХ – ХХ ст.», О.Бенца «Проблеми громадянського виховання учнівської молоді в спадщині діячів освіти Закарпаття (1919 – 1939 рр.)», М.Баяновська «Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних і молодіжних об’єднань (на матеріалах Закарпаття)», М.Кухта «Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-их років ХХ століття (на матеріалах української педагогічної преси)». Спираючись на узагальнення авторитетних учених, визначимо особливості цілей, змісту і форм соціального виховання дітей у таких організаціях нам прикладі «Пласту».

Як відомо з історії, українська організація «Пласт», що діяла на території Закарпаття ще з 30-их років ХХ ст. належить до міжнародної молодіжної організації під назвою «Скаут». У широкому розумінні ця організація має на меті виховувати у патріотичному та релігійному дусі молодь усіх національностей. У відносинах між членами цієї організації домінують принципи братерської підтримки та взаємної допомоги.

На Закарпатті у 30-х роках ХХ століття представники цієї організації належали до української, угорської, єврейської та чеської націй, що об’єктивно уводило в діяльність «Пласту» елементи виховання міжнаціональної толерантності, – якості, надзвичайно важливої для сучасних підлітків, з огляду на багатонаціональний склад населення України, полікультурні тенденції виховання у країнах світу. Засновником «Пласту» на Закарпатті уважається А.Дідик. Одним з дієвих осередків була Хустська гімназія, де «Пласт» ще у вересні 1922 року заснував професор Володимир Комарницький. Йому допомагали видатні освітянські та політичні закарпатські діячі – Андрій Дідик, брати Юрій та Євген Шерегії, Степан Пап та інші. Молодь, яка входила до організації, була взірцем моральної поведінки для оточуючих, населення села до неї ставилося з великою повагою [1, с.12].

Проаналізований досвід згаданих просвітників доводить, що громадська організація реалізує в системі соціальне виховання у тому випадку, коли в цілях спрямовує виховні засоби, зміст, методичні впливи на створення умов для самовираження цілісної особистості, активної громадської позиції (яка у дитячому віці обожнюється із соціальною активністю і моральною поведінкою дитини). Специфіка цільового компоненту організації «Пласт» передбачає організацію системоутворюючої діяльності як соціально орієнтованої, тобто, такої, що забезпечує освоєння дитиною норм і правил життя в громаді, неоднорідному суспільному середовищі. Внаслідок цього взаємодія з оточуючим середовищем набуває соціально перетворюючого характеру, коли дитина змінює свою поведінку в соціумі, тим самим, певною мірою змінює і саме соціальне середовище. Керівництво процесом становлення, функціонування і розвитку організації «Пласт» передбачало організацію адекватної, цікавої для дітей життєдіяльності, корекцію виникаючих у дитячому колективі відносин, створення сприятливих умов для особистісного зростання. Ядром соціального виховання в указаній організації уважаємо різновіковий колектив, що розглядається як мікромодель суспільства.

Наприклад, у селі Бурштино завдяки ініціативі членів «Пласту» працювали драматичний гурток і народний хор. Зусиллями пластунів організувалися святкові заходи, пластові з'їзди, спортивні масові змагання, зокрема футбольні матчі, робота танцювальних студій, трудових загонів, спортивних клубів і секцій, гуртків [2, с. 452]. Але такі форми роботи можуть ефективно реалізовувати програму соціального виховання тільки у тому випадку, якщо спрямовані на поєднання особистісних і громадських інтересів.

На жаль, нинішня молода генерація мало знає про діяльність «Пласту» на Закарпатті, зокрема спрямовану на збереження і продовження традицій формування високої християнської моралі та патріотизму. Уже саме привітання пластунів трьома пальцями піднесеної правої руки свідчить про засади «Пласту». Перший палець означає вірність Богові, державі й народу, другий - допомога ближньому, а третій - дотримання пластових законів. В основі цих законів були закладені ціннісні орієнтири, які залишаються актуальними і в наш час: берегти і шанувати традиції свого народу, рідну мову; боронити слабшого від усякої кривди; розвивати культуру; бути чесним, шанувати старших; намагатися щодня зробити хоча б одну добру справу; берегти природу, шанувати чужу працю; терпляче ставитися до проявів культури інших націй. А слово «скоб», яке вимовлялося як привітання, означало: скоро, красно, обережно, швидко. Соціальне виховання через діяльне залучення дітей та молоді до громадської організації «Пласт» першочергово було спрямоване й на попередження і профілактику шкідливих звичок, бо осмислення дитиною себе як майбутнього громадянина держави повинно бути нерозривним з самоосмисленням себе морально і фізично здоровим громадянином успішної держави, процвітання якої залежить від кожного громадянина окремо та громадянського суспільства загалом, побудованого на усвідомленому почутті патріотизму, взаємоповаги, дотримання прав та обов’язків, поваги до правопорядку.

Бути членом «Пласту» означало прийняти його закони як власні моральні переконання, вірити у них та суворо дотримуватись. Учасники організації понад усе цінували своє членство, тому порушення засад майже не зустрічались.

Аналіз досвіду соціального виховання дітей через участь в діяльності громадської організації «Пласт» доводить цінність того, що у цілях, змісті, різноманітних формах діти отримували можливість реалізувати свої індивідуальні культурні потреби, проявити соціальну ініціативу і творчість, змістовно підготувати себе до самостійної, активної громадської роботи на засадах толерантного ставлення до інших. І хоч у 30-і роки ХХ ст. на діяльність громадських організацій негативно впливали процеси ідеологізації і авторитарного управління, «Пласт» залишалось демократичним, автономним формуванням, де повною мірою відбувалося дитяче самоврядування, заохочувалися соціальні ініціативи і творчість, шанувалися християнські чесноти.

 

Список літератури:

 

1.      Баяновська М. Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних дитячих і молодіжних об'єднань (на матеріалах Закарпаття) : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05; 13.00.01 / Марія Романівна Баяновська / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996. — 23 с.

2.      Сірополко С. Історія освіти в Україні. Підготував Ю. Вільчинський. / Сірополко С. / 2-ге вид. – Львів: Афіша, 2001. – С. 452 – 454.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet