zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

 

Сокур Л.А.

Україна, м.Канів,

Канівська загальноосвітня спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов

 

Автором поднят вопрос формирования культурной личности в системе общеобразовательной школы и предложен тематический план факультативного курса "Истории культуры" для учащихся старших классов.

 

Сьогодні наша держава перебуває в досить складному соціокультурному становищі. З одного боку відбулось падіння радянських комуністичних цінностей, на яких виховувалось не одне покоління молоді, а з іншого боку – спостерігається відсутність їх альтернатив. Відповідно, вакуум, що утворився в культурному вимірі заповнюється низькопробним продуктом, який іноді абсолютно не має нічого спільного з культурою. Іноді за еталон беруться зразки та культурні кліше інших народів, які замість позитивного діалогу культур, ведуть до падіння моралі та еталонних уявлень про мистецтво, мораль, естетику та культуру в цілому.

В момент культурних трансформацій в найскладнішому становищі перебуває молодь. За таких умов запровадження в шкільну програму факультативного курсу «Історії культури» просто продиктоване часом, оскільки дозволить учням зясувати своє місце в світі серед інших народів, виробити для себе культурні еталони, опираючись на культурний досвід та загальнолюдські цінності, прищепити любов до прекрасного, до творчого пошуку, проявити свої інтелектуальні здібності тощо.

В переліку історико-культурологічних дисциплін, які вивчаються в загальноосвітній школі факультативний курс «Історія культури» посідає важливе значення. Адже сучасне суспільство вимагає від учня високого рівня особистої культури, розуміння високого елітарного мистецтва, бачення прекрасного у всьому, що його оточує, володіння основами наукового пошуку, але при цьому скорочуючи навчальні години на вивчення дисципліни культурологічного циклу «Художньої культури» до 0,5 год. на тиждень. За таких умов впровадження факультативного курсу «Історії культури» в сучасному навчальному процесі набуває дедалі більшої актуальності.

Даний курс має широкі меж предметні зв'язки, що сприяє закріпленню та поглибленню знань учнів з історії, літератури, художньої культури, народознавства, етики, музики, образотворчого мистецтва, хореографії та інших суміжних дисциплін.

Слід відзначити, що мета даного курсу чітко обумовлена загальною метою шкільної освіти – формування різнобічно розвинутої особистості, створення умов для інтелектуального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку учнів. Виходячи з цього, основною метою курсу «Історії культури» є підготовка культурної особистості, яка володіє грунтовним запасом культурологічних знань і може бути активним учасником будівництва якісно нового інформаційного суспільств, заснованого на культі розуму та знань.

Основні завдання факультативного курсу «Історії культури»:

·         Узагальнити і систематизувати набуті знання про становлення, розвиток, особливості формування культури як діяльнісної сфери людської цивілізації;

·         Ознайомити учнів із закономірностями виникнення та функціонування культури, її історичним буттям і фундаментальними досягненнями, з’ясувати місце й значення української культури в контексті культури загальносвітової;

·         Поглибити знання учнів з теорії розвитку культури, дати характеристику історії культури як науці, визначити її основні функції;

·         Сприяти пізнавальному збагаченню учнів у сфері вивчення особливостей розвитку культур окремих епох та історичних періодів;

·         Підвищити культурний розвиток учнів, формувати бачення і сприйняття культури як сфери творчого вираження людини певної історичної формації.

Таким чином, засвоєння даного курсу дає унікальну можливість вирішити триєдине завдання: 1) сприяти закріпленню знань учнів з історії, літератури, музики, образотворчого мистецтва та інших суміжних дисциплін; 2) надати теоретичні знання з курсу; 3) широко використовувати набуті знання в практичній діяльності.

Вивчення даного курсу має сприяти: розумінню культури як невід'ємної діяльнісної сфери людського буття, усвідомленню завдань та функцій культури в людському суспільстві, критичному осмисленню минулих культурних епох та періодів, прогнозування майбутніх культурних змін, сприйняттю загальнолюдських культурних цінностей та їх застосування в повсякденному житті; осмисленню ролі людини як творця культурного середовища та її відповідальності за власні дії, поведінку, прагненню до збереження вітчизняної культурної спадщини, національної ідентичності тощо.

Програма курсу включає в себе три змістовні розділи. У першому розглядаються загальні теоретичні питання культури, основні терміни та поняття, генезис культури, її завдання, сутність, функції та пріоритети розвитку. Другий розділ включає відомості про розвиток світової культури в його загальних рисах. При цьому в основу викладу покладено принцип історизму, що забезпечив відповідність генезису культури основним історичним періодам світової історії та принцип хронології, що дозволив періодизувати розвиток культури за певними послідовними історико-культурологічними періодами. Третій розділ висвітлює історію культури України, в контексті світової культури, що дозволяє учням чітко зрозуміти та усвідомити місце й роль культури рідного народу в системі міжнародних культурних зв'язків.

 

Структура навчального курсу «Історії культури»:

№ п/п

Зміст

Розділ1. Культура як наука

Тема 1.1.

Вступ. Культура як предмет сучасного наукового дослідження

Тема 1.2.

Закономірності культурно-історичного розвитку

Тема 1.3.

Культура і цивілізація: взаємодія і розбіжність

Тема 1.4.

Типологія культури

Розділ 2. Історичні типи культури

Тема 2.1.

Первісна культура

Тема 2.2.

Культура стародавніх цивілізацій

Тема 2.3.

Антична культура

Тема 2.4.

Культура Середньовіччя

Тема 2.5.

Культура епохи Відродження і Реформації

Тема 2.6.

Культура епохи Просвітництва

Тема 2.7.

Культура Нового часу

Тема 2.8.

Культура ХХ-ХХІ століття

Розділ 3. Історія культури України: національні особливості

Тема 3.1.

Цілісність української культури як історико-культурне явище

Тема 3.2.

Особливості культури України в додержавний період

Тема 3.3.

Культура Київської Русі

Тема 3.4.

Українська культура Литовсько-Польської доби

Тема 3.5.

Культура козацької доби

Тема 3.6.

Українське Просвітництво

Тема 3.7.

Українська культура ХІХ століття

Тема 3.8.

Культура України ХХ – ХХІ століття

Тема 3.9.

Основні тенденції розвитку української культури наприкінці ХХ – початку ХХІ століття

 

Таким чином, впровадження даного курсу дозволить не лише засвоїти загальнолюдські культурні норми, мистецькі зразки та правила поведінки, а й прагнути до збереження своєї національної ідентичності в умовах глобальних інтеграційних процесів та вмілого поєднання національних здобутків з світовими зразками в інтересах суспільства.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet