zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФІНАНСОВИЙ ТА ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ: КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ

 

Уразова С.В.

Україна, м.Київ,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Несмотря на многочисленные исследования лизинговой деятельности, вопрос четкого определения оперативного и финансового лизинга, их характерных особенностей остается нерешенным как в законодательной базе, так и в научных исследованиях. В данной статье проводится анализ критериев разделения оперативного и финансового лизинга.

 

Незважаючи на значний обсяг досліджень щодо лізингових операцій, питання визначення оперативного і фінансового лізингу залишається недостатньо розкритим. Не визначено єдиних критеріїв їх розмежування ні в законодавстві, ні в дослідженнях науковців. Між тим проблема чіткого визначення цих форм лізингу має не лише теоретичне, а й важливе практичне значення, оскільки зачіпає питання їх обліку, оподаткування, а також визначення ефективності вибору тієї чи іншої форми.

Проблема доцільності вибору між оперативним та фінансовим лізингом в процесі матеріального забезпечення господарства майже не розкрита науковцями. Найбільш детально її розглянув Газман В.Д. [7, с.43] Він зазначає, що використання вузькоспеціалізованих механізмів на умовах фінансового лізингу є неефективним, оскільки більшість часу вони простоюють, але потребують значних витрат створення ремонтних баз по його обслуговуванню.

Лізингові платежі при фінансовому лізингу сплачуються незалежно від того використовується чи не використовується об’єкт фінансового лізингу, а отже це додаткові невиправдані витрати. А взяте у фінансовий лізинг обладнання повинно виробити такий обсяг продукції, щоб окупити лізингові платежі і забезпечити певний прибуток.

Міщенко В.І., Луб'яницький О.Г., Слав'янська Н.Г. також вказують на використання оперативного лізингу, внаслідок його особливостей, в таких галузях, як сільське господарство, транспорт, будівництво, гірничодобувна промисловість, електрона обробка інформації [8, с.27].

Тому доцільним є дослідження лізингових операцій в таких напрямках:

1)        Встановлення чітких критеріїв визначення оперативного та фінансового лізингу з метою правильного оподаткування та визначення їх ефективності

2)        Порівняння витрат оперативного і фінансового лізингу і виведення критерію доцільності застосування кожного з них в тих чи інших умовах.

Одним з головних критеріїв, що відмежовує оперативний лізинг від фінансового є термін лізингової угоди. Різні законодавчі акти по-різному визначають термін фінансового лізингу. Так, Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» і Закон України «Про лізинг» термін угоди фінансового лізингу прив’язують до строку амортизації лізингового обладнання. Перший визначає його як строк, протягом якого амортизується не менше 75% його первісної вартості [3], другий не менше 60% амортизації вартості об’єкта лізингу [1]. П(с)БО 14 «Оренда» вважає, що строк фінансової оренди має становити більшу частину строку корисного використання об’єкта оренди, що має розпливчате формулювання [4]. Закон України «Про фінансовий лізинг» встановлює строк не менше одного року [2].

На нашу думку, сутність фінансового лізингу і його відмінність від оперативного полягає в тому, що обладнання у фінансовому лізингу береться не для здійснення одноразової операції, виконання певних ситуативних робіт, а з метою його постійного використання. Тому термін «не менше одного року» є невиправданим. Наприклад, будівельна організація певну техніку хоче взяти на умовах оперативного лізингу, виконати ряд робіт по будівництву і повернути її. Проте внаслідок великого масштабу робіт вона цю техніку може використовувати більше року, а отже термін перевищує зазначений критерій і відносить дану операцію до фінансового лізингу. Крім того термін «не менше одного року» означає, що фінансовим буде вважатися угода лізингу, що має строк «1 рік + 1 день». В такому випадку при наданні державою значних пільг фінансовому лізингу, під такі операції будуть маскуватися операції купівлі-продажу обладнання з метою отримання пільг. Так, на рік укладається угода фінансового лізингу, отримуються пільги, а потім обладнання викуповується за залишковою вартістю. Це дозволить ухилятися від сплати податків і не матиме стимулюючого впливу саме на розвиток фінансового лізингу.

З іншого боку, терміни амортизації «не менше 75% його первісної вартості», «не менше 60% вартості об’єкта лізингу» ставлять в певну залежність лізингоодержувача і збільшують його витрати. Адже суть лізингу і його перевага полягає в тому, що підприємець, який не в змозі купити потрібне йому обладнання, має можливість взяти його в лізинг, почати виробляти на ньому продукцію, за рахунок прибутку і амортизаційного фонду накопичити потрібну йому суму і викупити обладнання за залишковою вартістю. На нашу думку, потрібна сума накопичується в першій половині терміну корисного використання об’єкта. Відповідно лізингоодержувача міг би викупити обладнання, а натомість має виплатити не менше 60-75% його вартості і весь цей час сплачувати додаткові лізингові платежі, що призводить до збільшення його витрат. Крім того, коли вже обладнання зношене на 60-75% доцільність його викупу за залишковою вартістю є сумнівною, адже скоро майно стане непридатним для використання. Краще заключити новий договір оперативного чи фінансового лізингу.

Зважаючи на все вищесказане, доцільно було б встановити граничний термін фінансового лізингу як термін протягом якого амортизується не менше 50% первісної вартості об’єкта лізингу. З одного боку, це штучно б не занижувало терміни використання обладнання у фінансовому лізингу і не давало можливості видавати оренду за фінансовий лізинг з метою використання пільг, з іншого боку давало б можливість виробникам викупати обладнання не у зношеному стані і не сплачувати додаткові лізингові платежі.

Іншою важливою особливістю фінансового лізингу є набуття права власності об’єкта лізингу після за скінчення терміну лізингової угоди. В різних законодавчих актах даний критерій фінансового лізингу визначається по-різному. В законі України «Про оподаткування прибутку підприємств», законі України «Про лізинг» та П(с)БО 14 «Оренда» за лізингоодержувачем закріплюється право і навіть обов’язок придбати об’єкт лізингу у власність після закінчення строку лізингового договору [3;1;4]. В Законі України «Про фінансовий лізинг» навпаки зазначено про обов’язок лізингоодержувача повернути предмет лізингу [2]. В Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг викуп об’єкта лізингу по закінченні угоди не вважається ознакою фінансового лізингу, оскільки зазначено, що дана Конвенція застосовується незалежно від того придбає лізингоодержувача в подальшому обладнання чи буде орендувати його й надалі [5].

На нашу думку умова викупу обладнання по закінченні договору повинна бути однією з головних ознак фінансового лізингу, що відрізнятиме його від оренди та оперативного лізингу.

Наступною ознакою фінансового лізингу є величина відшкодування вартості об’єкта лізингу. Більшість законодавчих актів передбачають відшкодування більшої частини вартості обладнання. Виходячи з наших пропозицій щодо терміну дії лізингового договору, ми пропонуємо ознакою фінансового лізингу вважати відшкодування вартості обладнання в складі лізингових платежів в розмірі не менше 50% первісної вартості об’єкта лізингу за встановленими нормами амортизації. Таким чином будуть взаємопов’язані і не викликатимуть суперечностей термін лізингової угоди та частина відшкодування вартості об’єкта лізингу.

В багатьох країнах світу розподіл лізингу на фінансовий та оперативний здійснюється за критеріями, закріпленими в Міжнародному бухгалтерському стандарті ІАS 17. В даному стандарті підкреслюється, що визначати лізинг як фінансовий чи оперативний слід в залежності від змісту операцій, а не від форми контракту. В якості критеріїв наводяться: перехід до орендатора права володіння активом по закінченні строку оренди; можливість для орендатора придбати актив за ціною значно нижчою його справедливої вартості на дату покупки; термін оренди повинен становити більшу частину строку економічного використання активу; на початку строку оренди дисконтова на вартість мінімальних орендних платежів повинна становити всю справедливу вартість активу; орендовані активи носять спеціальний характер і орендатор може користуватися ними без значних модифікацій.

Причому, за даним стандартом достатньо лише одного з названих критеріїв, щоб ідентифікувати лізинг як фінансовий. І лише при відповіді «ні» на всі зазначені критерії лізинг відносять до оперативного. На нашу думку, неправильно застосовувати підхід, при якому лише один окремо взятий критерій може слугувати ознакою фінансового лізингу. Наприклад, можливість придбання орендатором активу за ціною, нижчою за його справедливу вартість або спеціальний характер активу, що дозволяє ним користуватися без значних модифікацій, можуть бути використані і в оперативному лізингу. Тому доцільніше, щоб використовувалися декілька з наведених критеріїв.

 

Література:

 

1.      Закон України «Про лізинг» від 16.12.97 р. № 723/97-ВР

2.      Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 року № 1381-ІV

3.      Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94-ВР від 28 грудня 1994 р.

4.      Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 р. за № 487/4708

5.      Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг

6.      Міжнародний бухгалтерський стандарт ІАS 17

7.      Газман В.Д. Финансовый лизинг: Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 392 с. – (Учебники высшей школы экономики).

8.      Міщенко В.І., Луб'яницький О. Г., Слав'янська Н. Г. Основи лізингу: Навч. посібник. — К. : Знання, 1997. — 137с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet