zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

 

Зачосова Н.В.

Україна, м.Черкаси,

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

 

The concept of information security financial intermediary is given, the role of information security subsystems in the process of maximizing the level of economic security of financial intermediaries is discussed, the sources and ways of getting information for financial institutions and organizations are summarized and participants of the procedure of proper information and analytical support of financial intermediaries in Ukraine and their tasks are systemized.

 

Катастрофічні наслідки глобальної фінансової кризи, які нині відчувають фінансові посередники в Україні, багато у чому пояснюються відсутністю або недосконалістю систем їх економічної безпеки, що не змогли забезпечити надійний захист корпоративних ресурсів суб’єктів господарювання від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз.

В організації ефективної комплексної системи економічної безпеки не останнє місце займає її інформаційна підсистема, метою якої є формування достатньої сукупності матеріалів та відомостей щодо середовища функціонування установи або організації та їх якісна аналітична обробка та захист від пошкодження, викрадення, деформації, втрати з метою отримання достовірних даних, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень.

Загалом, інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва – це вид інформаційно-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності шляхом добування, обробки і надання керівництву необхідної інформації.

Головна метаінформаційно-аналітичного забезпечення безпеки підприємництва – це своєчасне викриття на ранній стадії заходів безпосередньої підготовки певних сил для нанесення економічних збитків підприємству, установі або організації та забезпечення відповідних їм дій, а також добування необхідної інформації для планування, підготовки і проведення заходів з метою недопущення можливих дій [1].

Інформаційно-аналітична робота в організації виконується з метою виявлення схем недобросовісної конкуренції, шахрайства, обману у сфері бізнесу, задля використання їх для виключення потрапляння власної організації у ситуації некерованого ризику [2].

Інформаційно-аналітичне забезпечення є підґрунтям для формування інформаційної безпеки фінансового посередника.

Таким чином, приходимо до висновку, що інформаційно-аналітичне забезпечення є необхідною ланкою у механізмі формування ефективної системи економічної безпеки суб’єкта господарювання.

Нині не існує наукового визначення поняття інформаційної безпеки фінансового посередника. Дамо авторську характеристику даного терміну, узявши за основу категорію інформаційної безпеки на макрорівні.

Інформаційна безпека – це такий стан захищеності життєво важливихінтересів особи, суспільства і держави, при якому зводиться до мінімумузаподіяння шкоди через неповноту, несвоєчасність і недостовірність інформації,через негативний інформаційний вплив, негативні наслідки функціонуванняінформаційних технологій, а також через несанкціоноване поширенняінформації [3]. Таким чином, інформаційна безпека фінансового посередника може бути визначена як такий стан його інформаційно-аналітичного забезпечення, що здатний мінімізувати вплив зовнішніх та внутрішніх загроз на результати діяльності установи або організації, нівелювати ризик втрати фінансовими посередниками господарської стабільності та створити умови для їх сталого розвитку.

Проблеми інформаційної безпеки можна поділити на два класи: захист інформації (запобігання загроз інформації); захист від інформації (запобігання інформаційним загрозам) [4].

На нормальний стан інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вітчизняних фінансових посередників, можуть мати вплив:

·         дезінформація;

·         знищення інформації;

·         перекручення інформації;

·         підміна інформації;

·         підробка інформації;

·         блокування інформації;

·         копіювання інформації;

·         несанкціонований витік інформації;

·         несанкціонований доступ до інформації;

·         порушення встановленого порядку маршрутизації інформації;

·         викрадення інформації;

·         модифікація інформації;

·         невірне трактування інформації;

·         недостовірність інформації;

·         недостатність інформації.

Таким чином, справедливим буде визначення інформаційної безпеки як здатності системи протягом заданого періоду часу протистояти несанкціонованому зняттю і модифікації інформації (під несанкціонованим зняттям розуміємо отримання інформації, до якої абонент не має доступу, тобто порушення правил доступу, а під несанкціонованою модифікацією – зміну інформації, котра призводить до порушення її цілісності, яка у даному випадку розуміється не лише як отримана інформація, але й як її повнота) [5].

Надходження та використання інформації у процесі діяльності фінансового посередника відбувається за наступним алгоритмом: від джерела інформації, що може мати внутрішню або зовнішню природу походження, інформація потрапляє до суб’єкта передачі інформації, який направляє її до суб’єкта отримання інформації (у даному випадку фінансового аналітика), завданням якого є інтерпретація інформації, її аналіз та формування із розрізнених відомостей достовірних даних та передача їх докінцевого користувача, що на основі одержаних даних прийматиме рішення щодо відповідного аспекту діяльності фінансового посередника. Саме на етапі аналітичної обробки інформації існує найбільший ризик її викривлення та спотворення, оскільки технічні засоби, за допомогою яких проводитиметься обробка матеріалів, можуть спрацювати некоректно, а особа, що займатиметься їх діагностикою, здатна надавати суб’єктивне трактування об’єктивної суті інформації, демонструвати особисте ставлення до неї, що неминуче призведе до небезпеки її помилкової інтерпретації. Відповідно, виникає загроза прийняття кінцевим користувачем (адресатом) неправильного господарського рішення, що матиме негативний вплив на рівень економічної безпеки фінансового посередника.

Джерелами інформації, збір і аналіз якої необхідні для забезпеченняінформаційної безпеки підприємства, можуть бути:

·         різні офіційні джерела (офіційні видання, звіти та документи державнихчи інших органів і організацій), що містять відкриту офіційну інформацію;

·         неофіційні джерела, що містять більш-менш достовірну усну чи іншунетаємну інформацію, що одержується з неформальних контактів із носіямиданої інформації;

·         конфіденційна інформація, що отримується співробітниками шляхом несанкціонованого доступу до цієї інформації;

·         внутрішня інформація, що стосується всіх аспектів діяльності[3].

Шляхи отримання інформації у сфері діяльності фінансових посередників можуть бути наступними:

·         збір інформації, що міститься в засобах масової інформації, включаючи офіційні документи, наприклад, судові звіти;

·         використання відомостей, поширюваних службовцями конкуруючих фірм;

·         біржові документи і звіти консультантів;

·         фінансові звіти і документи, що знаходяться у розпорядженні аналітиків;

·         виставкові експонати і проспекти, брошури конкуруючих фінансових посередників;

·         звіти власних фінансових аналітиків;

·         вивчення асортименту послуг конкуруючих фінансових посередників;

·         використання даних, отриманих під час бесід із службовцями конкуруючих організацій (без порушення законів);

·         замасковані опитування і «виуджування» інформації у працівників конкуруючих організацій на науково-технічних конгресах (конференціях, симпозіумах);

·         бесіди про найом на роботу із працівниками конкуруючих суб’єктів (хоча інтерв’юер зовсім не має наміру брати даної людини до штату своєї організації);

·         найм на роботу працівника конкуруючої організації для отримання необхідної інформації [1];

·         співробітництво з інформаційними агентствамиз метою одержання інформації;

·         використання мережі Internet;

·         офіційні зв’язки з органами державного керування всіх рівнів;

·         використання бази даних наукових організацій, фондів, бібліотек, архівів;

·         одержання відкритої і закритої інформації за допомогою контактів співробітників фінансового посередника з представниками різних державних і комерційнихорганізацій та інших компетентних осіб [3].

З метою комплексного забезпечення належного рівня економічної безпеки фінансового посередника у умовах подолання наслідків глобальної фінансово-економічної кризи, необхідно гарантувати повне, вчасне та достовірне інформаційно-аналітичне забезпечення. Таким чином, задачі аналітика у процесі обробки розрізнених даних та перетворення їх на достовірну інформацію зводяться до наступного:

1)      оцінки інформації (визначення міри її вірогідності);

2)      обробки інформації («очищення» інформації від «шуму» (неупорядкованих, незрозумілих або зайвих відомостей [1]);

3)      створення на основі наявної інформації прогнозу розвитку ситуації (на яку дана інформація має або матиме вплив).

Належним чином проаналізована інформація та отриманий аналітиком прогноз направляються до адресата (одразу до керівника або спочатку до начальника служби економічної безпеки, а уже потім до керівника), який:

1)      дає оцінку проекту розвитку ситуації;

2)      здійснює пошук альтернатив;

3)      приймає остаточне рішення щодо напряму використання інформації у процесі діяльності фінансового посередника та вчинення або не вчинення ним на з її врахуванням певних дій.

Належне виконання аналітиками зазначених функцій, зважене прийняття керівництвом установ та організацій управлінських рішень на основі ефективно функціонуючої системи інформаційної безпеки, дозволить забезпечити належний рівень економічної безпеки фінансових посередників.

 

Список використаної літератури

 

1.      Чергенець Е.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації) [Електронний ресурс] / Е.В.Чергенець, А.В.Зайцев, Є.В. Позднишев // Навчальний посібник. Книга 2 /Під заг. ред. Є.В.Позднишева. - К., Видавець Позднишев - 2007. - 74 с. – Режим доступу до матеріалу: http://www.is.svitonline.com/leon2003/book8.html.

2.      Информационно-аналитическое обеспечение безопасности негосударственных субъектов экономики: информационно-аналитическая работа в организации[Электронный ресурс] // Информационно-аналитическое обеспечение информации. – Режим доступа к материалу :http://sir35.ru/safety/inob_4.htm

3.      Захаров О.І. Інформація в управлінні системою економічної безпекипідприємства / О.І. Захаров // Вчені записки Університету «Крок». – 2009. – №19. – С.177-186.

4.      Копєлєв І.Ю. Інформаційні загрози: суть і проблеми / І.Ю.Копєлєв, М.О. Живко //Системи обробки інформації. – 2010. - Випуск 3 (84). Інформаційна та економічна безпека. Тези доповідей ІІІ міжнародної НПК «Інформаційна та економічна безпека» (INFECO – 2010). – C.130-131.

5.      Певнев В.Я.Математическая модель информационной безопасности / В.Я. Певнев, М.В. Цуранов// Системиобробкиінформації. – 2010. - Випуск 3 (84).Інформаційна та економічнабезпека.– C.62-64.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet