zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СПАДЩИНІ А.С.МАКАРЕНКА

 

Житомирський Д.В.

Україна, м.Харків,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

В статье проанализированы взгляды А.Макаренко на роль учителя в организации деятельности органов школьного самоуправления. Обращено внимание на необходимость творческого использования рекомендаций педагога об организации педагогических практикумов по разным вопросам воспитательной работы в школе, изучения особенностей формирования ученического коллектива, активизации органов школьного самоуправления, сознательного освоения педагогической техники.

 

Одним з пріоритетів реформування педагогічної освіти в Україні виступає завдання підвищення статусу вчителя як суб’єкта педагогічної праці. Це вимагає поряд із засвоєнням майбутніми вчителями традиційної системи знань, умінь, навичок, нормативів професійно-педагогічної культури формування їх самодіяльної професійної позиції, педагогічного кредо, готовності до активної творчої праці на рефлексивній основі, оволодіння сутнісними цінностями професії, прагнення до самовдосконалення.

Специфіка підготовки вчителя полягає в антропологічній природі педагогічної освіти, що обумовлює необхідність оволодіння майбутніми вчителями широкими знаннями про суб’єктів педагогічного процесу – вчителя і учнів. Шляхи оновлення змісту професійної освіти на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки досліджували вчені Є.Бєлозерцев, В.Болотов, В.Новичков, В.Лазарев, О.Пєхота, В.Семиченко та ін. Значущості набувають детальні наукові узагальнення репрезентативних поглядів щодо організації професійної підготовки вчительських кадрів персоналій, які є носіями національної педагогічної думки, виразниками наукової ідеології.

Серед сучасних українських (І.Зязюн, Л.Крамущенко, М.Окса, Л.Пашко, М.Ярмаченко та ін.) і російських (Л.Гриценко, Л.Гордін, В.Малінін, С.Нєвська, А.Фролов та ін.) дослідників творчо-педагогічного доробку А.Макаренка спостерігається прагнення об’єктивно оцінити концептуальні положення педагога-новатора, у новій проекції розглянути цілі та зміст педагогічного процесу в цілому, що сприятиме подальшому розвитку педагогічної науки і практики, системи професійної освіти.

У колі нашого наукового пошуку визначено проблему розробки А.Макаренком питань професійної підготовки вчителів до організації шкільного самоврядування. Своє бачення оновлення системи педагогічної освіти вчений виклав у статті „Некоторые соображения о наших детях” (1935), лекції „Педагогіка індивідуальної дії”, доповіді „Мої педагогічні погляди” на літературно-педагогічній зустрічі у Харківському педагогічному інституті (березень 1939р.). А.Макаренко формував оригінальну педагогічну систему, мета виховання й педагогічного процесу в цілому передбачала вироблення „програми людської особи, програми людського характеру” [1, 96].

У ході свого виховного експерименту педагог розкрив вплив соціальних чинників (середовища, соціальних виховних інституцій, сім’ї) на формування особистості, конкретизував сутність педагогічної логіки, показав алгоритм формування самоврядних органів у навчальному закладі, розробляв методичні поради щодо професійної підготовки вчителів до організації роботи органів шкільного самоврядування. Спираючись на власний досвід, він довів, зокрема, у творах „Методика організації виховного колективу” (1935), „Проблеми шкільного радянського виховання” (1938), що жоден виховний засіб не є універсальним, а успіх можливий лише за умови створення цілісної системи взаємопов’язаних педагогічних засобів, які ґрунтуються на спільній ідеї, котра визначає стратегію і тактику вихователя й педагогічного колективу в роботі органів шкільногго самоврядування.

Пильну увагу в практичній діяльності та в теоретичних узагальненнях А.Макаренко приділяв координуючій ролі вчителя. За твердженням педагога, вихователь повинен мати право на творчий ризик в імя щастя юної особистості, мати можливість проявити самодіяльність у професії.

Щодо рекомендацій розробки змісту професійної підготовки вчительських кадрів педагог-новатор виділяв аспекти:

а) програма загальної підготовки вчителів змістовно має відповідати „духу часу” і відтворювати новітні досягнення науки, техніки і культури. Майбутні педагоги мають набути системи знань про різні способи організації шкільного самоврядування в історії світової педагогічної думки;

б) фахова освіта і відповідно до фаху – виховання. Наприклад, загальнокультурний рівень вихованості за А.Макаренком передбачав формування організаторських умінь, вольових якостей, стриманості, обізнаності у галузі літератури, мистецтва, музики, виховання ввічливості, охайності, оволодіння загальною та педагогічною культурою і технікою, розвиток фізичної витривалості, усвідомлення потреби дотримуватися здорового способу життя;

в) вивчення теорії та практики сімейного виховання: знання структури сім’ї, уміння корегувати методику виховних впливів, надавати сім’ї учня консультаційну підтримку.

Виключної уваги А.Макаренко надавав формуванню вчителя-професіонала в педагогічному колективі та у процесі практичної педагогічної діяльності.

Щодо розробки змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах А.Макаренко висловлювався про введення практикумів з різних аспектів виховної роботи, детальне вивчення особливостей формування учнівського колективу, органів шкільного самоврядування, свідоме опанування педагогічною технікою

Педагог, за А.Макаренком, формується у педагогічному колективі, в середовищі продуктивної організації виховного процесу: „Единство педагогического коллектива – совершенно определяющая вещь, и самый молодой, самый неопытный педагог в едином, спаянном коллективе, возглавляемом хорошим мастером-руководителем, больше сделает, чем какой угодно опытный и талантливый педагог, который идет в разрез с педагогическим коллективом. Нет ничего опаснее индивидуализма и склоки в педагогическом коллективе…[2, т. 5, 292].

Якість педагогічного колективу визначається, по-перше, стабільністю та розумним співвідношенням досвідчених і молодих педагогічних кадрів; по-друге, колектив учителів має бути не чисельним; по-третє, оплата праці повинна розраховуватися не лише за проведені навчальні години, а за всю навчально-виховну роботу. Необхідно розробити систему доплат за педагогічний стаж загалом, і в даній школі зокрема, запровадити встановлення персональних звань. Доцільно також передбачувати забезпечення вчителів житлом при школі, що сприятиме поліпшенню організації позашкільної виховної роботи, дозволить в системі проводити свята, вечори-зустрічі та ін. Формування професіоналізму вчителя в такому колективі відбувається, з точки зору А.Макаренка, за умови єдності вимог до особистості вихованця, єдиної ідеології, поглядів, переконань, та виховних впливів усіх педагогів. Отже, можемо припустити, що А.Макаренко однією з умов підготовки вчителів до організації роботи органів шкільного самоврядування було діяльна участь студентів і молодих фахівців-педагогів в самоврядних органах.

 

Список літератури:

 

1.      Даденко М.Р. Життя, діяльність і педагогічні ідеї А.С. Макаренка / М.Р. Даденко. – К. : Радянська школа,1949. – 66 с.

2.      Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8 т. / А.С. Макаренко. – М. : Педагогика, 1983-1986. – Т. 5. – С. 292.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet