zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Система диференційованого підходу до навчання студентів з різним рівнем підготовки

 

Філатова В.Л.

Україна, м.Бобровиця,

ВП НУБіП України „Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім.О.Майнової

 

Підвищити ефективність навчання можливо, застосовуючи продуктивні, освітні технології. Для активізації творчої пізнавальної діяльності студентів-технологів використовуються інтерактивні технології, при яких студент самостійно визначає мету діяльності.

 

Якість освіти характеризує багато складових різної природи та ваги. Коли йдеться про вищу освіту, то однією зі складових є індивідуальна освітня траєкторія студента. Припускаємо, що фаховий напрям студент вибрав добровільно і, взагалі кажучи, сам, збалансовуючи свої здібності, нахили, бажання, а також поради батьків та інших близьких йому осіб з урахуванням потреб ринку праці, припускаємо і те, що він найбільше хоче здобувати саме цей фах, а не інший. Вступивши на перший курс з мріями навчатися «своєї» професії, студент несподівано опиняється перед навантаженням побічними, на його погляд, непотрібними, курсами, що відбирають багато часу і часто викликають внутрішній спротив або й бунт, який виливається на зовні мало не в агресивне ставлення і до «не потрібної» науки, і до викладача як її носія. Студентові першого курсу вже на перед точно відомо, що йому будуть читати, наприклад, у весняному семестрі третього курсу, а від старшокурсників він уже знає, які щорічні «дотепні» жарти буде говорити «офолькльорений» викладач у тому чи іншому моменті на своїх лекціях...

Підвищити ефективність навчання можливо, застосовуючи продуктивні, освітні технології. Характерними особливостями для даних технологій є:

·         заохочення відвертості;

·         виховання взаємоповаги і взаєморозуміння;

·         розвиток індивідуальної особистості студента;

·         забезпечення на різних етапах навчання рівневої та профільної диференціації;

·         організація навчання загальними зусиллями студентів і викладачів;

·         навчання вмінь і навичок самоосвіти.

Найчастіше для активізації творчої пізнавальної діяльності студентів-технологів використовуються інтерактивні технології, при яких студент самостійно визначає мету діяльності, а викладач допомагає йому в цьому; студент відкриває нові знання а викладач рекомендує йому джерела знань, студент проявляє активність, а викладач забезпечує умови для прояву активності. Інтерактивна технологія ставить за мету організацію комфортних умов навчання, при яких всі студенти активно взаємодіють між собою. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання ролевих ігор, загальне вирішення питань на підставі аналізу обставин і ситуації. Зрозуміло, що структура інтерактивного заняття відрізняється від структури звичайного заняття, це також вимагає лише елементи інтерактивної моделі навчання - інтерактивні технологи, тобто конкретні прийоми і методи, що дозволяють зробити заняття незвичайним і більш насиченим та цікавим. Завдання викладача в інтерактивній технології є фасилітация (підтримка, полегшення) -направлення і допомога процесу обміну інформацією, яка проявляється у:

·         виявлення різноманіття точок зору;

·         звернення до особистого досвіду учасників;

·         підтримці активності учасників;

·         поєднанні теорії і практики;

·         взаємозбагаченні досвіду учасників;

·         полегшенні сприйняття, засвоєння матеріалу.

Одним з часто використовуваних інтерактивних способів навчання є метод проектів. Здобуття позитивного результату може бути досягнуте за рахунок проектування процесу освіти. Освітня програма, яка використовує педагогічні технології, представляє не перелік тем занять, а сценарій процесу освіти, де дія підпорядкована прагненню до мети даної освітньої області, але а той же час, гнучка, варіативна, застосована на щонайширшому спектрі прийомів і методів, розрахованих на різні стилі пізнання і творчості, канали засвоєння інформації студентами. При цьому знання мають бути придбані, «вкриті» самими студентами, тоді вони стануть для них значимими. Таке завдання можна вирішити лише зацікавивши студентів. Мотивація має бути одним з перших кроків викладача на початку роботи з студентами - при вивчення нової теми, при підготовці до екскурсій, науково-дослідницької роботи, екологічної акції. Поступово в процесі освіти мотивація може стати чинником, здатним зробити екологічні проблеми особо значимими для студентів.

При створенні проектної моделі по формуванню розвиваючого середовища для студентів, саме викладачем задаються форми і умови дослідницької діяльності. Основою методів проектів є його практична спрямованість на результат, який обов'язково має бути таким, щоб його можна було побачити, осмислити, реально застосувати в практичній діяльності. Для досягнення такого результату студенти повинні:

·         усвідомити проблему;

·         самостійно зробити варіанти рішення, залучаючи різносторонні знання;

·         прогнозувати результат;

·         корегувати план свої дій залежно від ситуації.

Метод проектів передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів. У той же час метод проектів, як педагогічна технологія включає сукупність проблемних методів:

·         дослідницьких;

·         пошукових;

·         творчих.

Кожен проект або дослідження забезпечуються всім необхідним:

·         матеріально-технічним і навчально-методичним оснащенням;

·         кадровим забезпеченням (учасники, які додатково залучаються, фахівці);

·         інформаційним та інформаційно-технологічними ресурсами (комп'ютери та інша техніка з програмним забезпеченням, фонди і каталоги, бібліотеки, Інтернет, аудіо і відео матеріали і тд.);

·         організаційним забезпеченням ( спеціальний розклад занять, аудиторій, роботи бібліотеки, виходу в Інтернет).

Важливим функціональним зв'язком, який враховують викладачі технологічних дисциплін при розвитку дослідницької діяльності студентів, є зв'язок студентів і викладачів-керівників гуртків з спеціальних дисциплін. Мета організації науково-дослідної роботи студентів - виховання освіченої, гармонійно розвиненої, творчої особи; виявлення і підтримка обдарованих студентів. Організація досліджень студентів націлена на розвиток їх авторської позиції, навиків аналітичного мислення. Щоб не перетворити дослідження на послідовність стандартних навчальних етапів , звичайних для репродуктивної системи навчання, на кожному етапі досліджень надається максимальна свобода в роботі. При цьому консультаційна робота керівника буде незримим «двигуном» діяльності студентів.

Досить ефективною формою роботи, яку також використовують викладачі циклової комісії технологічних дисциплін, є технологія мозкового штурму. Метод «мозкового штурму» - це метод групового розв'язання творчої проблеми або метод комунікативної атаки. Основне завдання методу - збирання щонайбільшого числа ідей за результатами звільнення учасників обговорення від інерції мислення та стереотипів.

У роботі із студентами-технологами з різним рівнем підготовки викладачам допомагає технологія різнорівневого навчання. Щоб навчання можна було вважати особистісно-орієнтованим і, за нашим переконанням, найбільш ефективним, воно повиннеб базуватись на:

·         врахуванні рівня знань в даній області та рівня загального розвитку, культури;

·         особливостях психічного розвитку особистості;

·         особливостях характеру, темпераменту студентів.

Отже, навчання має бути по суті диференційованим. Саме впровадження різнорівневого навчання із застосуванням нових педагогічних технологій значною мірою може просунути вирішення проблеми індивідуального підходу до кожного студента як до особи. У нашому розумінні різнорівневе навчання означає комфортність перебування студента в певній рівневій групі. В першу чергу, мається на увазі самореалізація студента в плані його інтелектуальних можливостей.

 

Література:

 

1.      Помету О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.- метод. Посібник. – Видавництво А.С.К., 2004.-192 с.

2.      Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання.- Харків: ВГ «Основа», 2003.

3.      Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики.- К.: Вид-во «К.І.С.», 2003.- с.25-26.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet