zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Формування творчої складової професійної діяльності майбутніх дизайнерів

 

Комашко Н.В.

Україна, м.Черкаси,

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

У статті розглядається проблема формування творчої складової професійної діяльності майбутніх дизайнерів.

 

Теоретичним і методичним основам професійної діяльності майбутніх дизайнерів присвячені праці В.Аронова, О.Гладун, Дж. Джонса, Я.Дітріх, М.Каган й іншими науковцями. Дані автори вважають, що діяльність майбутнього дизайнера робить більш актуальною необхідність виховання молодого покоління, вміє прогнозувати і попереджати наслідки цієї діяльності. Для розуміння суті дизайнерської діяльності, зокрема необхідно розкрити поняття “діяльність”.

Український педагогічний словник поняття “діяльність” розкриває як – спосіб буття людини в світі, здатність її вносити в дійсність зміни [5, с. 98]. В енциклопедії професійної освіти діяльність визначається як “процес, за допомогою якого реалізується те чи інше ставлення людини до навколишнього світу, до інших людей, до завдань, які ставить перед ним життя”. Діяльність виступає як “специфічна форма суспільно-історичного буття людей, цілеспрямоване перетворення ними природної і соціальної дійсності” [6]. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови діяльність визначається як “ застосування своєї праці до чого-небудь; праця, дії людей у якій-небудь галузі” [2, с. 306 ]. Праця є основним видом людської діяльності, яка зіграла вирішальну роль у походженні і розвитку фізичних і духовних властивостей людини. З працею пов’язані й інші види діяльності, такі як навчання, гра, мовне спілкування, мистецтво.

Важливим є те, що діяльність носить циклічний характер – це складний діалектичний процес кількісних і якісних модифікацій в їх прогресивній зміні. Цей процес має закономірний характер. Значимо те, що вона завжди висловлює певне конкретне ставлення людини до дійсності, в якому реально виявляються властивості особистості, пише С.Л. Рубінштейн [3]. Аналогічні судження ми знаходимо у В.А. Бєлікова, Е.Стоунс. На їхню думку, діяльність проявляється через активність особистості. Активне, свідоме ставлення людини до світу – одна з провідних рис діяльності [1].

Отже, діяльність дизайнера – це основа, на якій і завдяки якій відбувається професійний розвиток фахівця. Вона є обопільним процесом, тому що не лише дизайнер впливає на навколишній світ, а й навколишній світ впливає на фахівця з дизайну.

У контексті останнього слід зазначити, що діяльність дизайнера спрямована на перетворення і гармонізацію всього навколишнього світу людини, причому ця діяльність є – проектною. Дизайнерська діяльність в цілому може включати і художню, і творчу, і технічну, а також інші специфічні елементи, які складають її основу.

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняттю “проектувати”, дається така характеристика – складати розробляти проект; конструювати що-небудь [2, с. 1152]. На нашу думку поняття “проектувати” слід розглядати як проекцію ідеального образу майбутнього світу. Розкриваючи поняття “проектна діяльність” В. Рунге і В. Сеньковскій  поділяють її на три підвиди: архітектурне проектування, інженерне проектування та художнє проектування, яке сьогодні ми називаємо дизайнерська діяльність [4].

На нашу думку діяльність дизайнера – це, в першу чергу, проектна діяльність, спрямована на вдосконалення навколишнього людини світу. Тому точніше буде віднести професію дизайнера до класу перетворюючих професій. Спочатку перетворення відбувається в уяві дизайнера, потім реалізується у проекті, який виконується графічними засобами або в макеті. Сьогодні ж більшість графічних проектів представляється замовнику в комп’ютерній обробці.

Структура діяльності дизайнера включає: мету, мотив, спосіб, результат. Мета направляє фахівця на кінцевий результат, який повинен бути отриманий безпосередньо в ході дизайн-діяльності. Мотив дизайн-діяльності являє собою усвідомлену мету, яка змушує майбутнього дизайнера виконувати певні дії у напрямку естетичного вдосконалення .

Спираючись на дослідження сучасної психології та педагогіки, можна встановити рівні навчально-пізнавальної діяльності майбутніх дизайнерів. У психології найчастіше виділяють два рівні: репродуктивний та творчий. Репродуктивний вид діяльності полягає в тому, що студент відтворює або повторює вже створені і освоєні прийоми поведінки чи навчання. Така діяльність не викликає сумнівів і розбіжностей серед науковців, психологів і педагогів. Набагато складніше з творчою діяльністю майбутніх фахівців. Вчені визначають творчість як розумову і практичну роботу людини зі створення нових матеріальних і духовних цінностей. Специфіку творчості розкривають наступні дві його ознаки: перша – перетворення явищ, речей і процесів дійсності або їх наочно-чуттєвих та розумових образів, другий – новизна, оригінальність. Тому можна стверджувати, що творчість оригінальна в головному: вона антипод наслідування, копіювання, діяльності за шаблоном, за готовим зразком або правилом.

Результативним аспектом творчої діяльності майбутніх дизайнерів є новизна, оригінальність та об’єктивна цінність продуктів дизайн-діяльності. Тому суб’єкт дизайн-творчості повинен мати особливі особистісні якості: загальні творчі здібності, художньо-творчі здібності, винахідницькі здібності, креативне мислення, володіння методикою творчого пошуку тощо.

Виходячи в вищезазначеного, ми робимо висновок, що саме творчість головна характеристика професійної діяльності майбутніх дизайнерів.

 

Література:

 

1.      Беликов В.А. Философия образования личности : Деятельностный аспект: монография / В.А. Беликов. М.: Владос, 2004.  357 с

2.      Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. Ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: “Перун”, 2005.  1728 с.

3.      Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С.Л. Рубинштейн. -СПб.: Питер, 2006.  713 с.

4.      Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. Пособие / В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский.  М.: МЗ-Пресс, 2001. – 252 с.

5.      Український педагогічний словник / під ред. С.У. Гончаренка. – К.:Либідь, 1997.  375 c.

6.      Энциклопедия профессионального образования: в 3 т. / под ред. С.Я. Батышева. М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. – 255с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet