zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

 

Котляревський О.В., Оніщенко В.В.

Україна, м.Суми, ДВНЗ «УАБС НБУ»

 

Обґрунтовано необхідність трансфертних цін в діяльності комерційного банку як основи для визначення результатів діяльності кожного його структурного підрозділу та бази для забезпечення ефективності внутрішніх операцій банку. Визначено мінімальні вимоги до методу трансфертного ціноутворення  комерційним банком, наведений перелік основних підходів до визначення трансфертної ціни та вказано головні особливості банківського сектору України, які повинні бути враховані при виборі найбільш прийнятного методу для вітчизняних банків.

 

Сучасний комерційний банк представляє собою розгалужену філійну структуру. Ефективність діяльності кожної структурної одиниці в сукупності визначає в результаті ефективність діяльності банку в цілому. Розглядаючи структуру банку, можна виділити дві основні її складові, центри залучення ресурсів та центри їхнього розміщення. Для необхідної оцінки результатів діяльності таких центрів доцільно застосовувати механізм трансфертного ціноутворення. Таким чином, трансфертне ціноутворення – це ключовий елемент системи прийняття рішень керівництвом комерційного банку, а отже дане питання дуже актуальним та важливим.

Історично трансфертне ціноутворення було впроваджено західними банками коли, стала очевидною необхідність впровадження бюджетування, і, зокрема, такого його технічного параметру як трансфертне ціноутворення. Основною метою трансфертного ціноутворення є можливість визначення результатів діяльності окремого структурного підрозділу  банку та, в такий спосіб, підвищення ефективності контролю за діяльністю такого підрозділу, що в результаті дозволяє скоротити неконтрольовані витрати банку.

Структуризація банку на центри залучення ресурсів та центри їхнього розміщення обумовлює наявність внутрішнього банківського обороту грошових засобів, коли фінансові ресурси передаються від перших до других за внутрішньою трансфертною ціною.

Роль трансфертного ціноутворення у діяльності будь-якого комерційного банку полягає в тому, що воно є інструментом управління ліквідністю, оскільки трансфертна ціна визначає оптимальне переміщенню ресурсів між підрозділами банку. З іншою сторони воно є елементом системи управління банківськими ризиками, бо із розподілом ресурсів між підрозділами банку відбувається перерозподіл його фінансових ризиків. Крім того трансфертне ціноутворення є основою для зовнішнього ціноутворення на банківські продукти, така як за його допомоги розподіляється маржинальний доход між центром-покупцем і центром- продавцем ресурсів.

Трансфертне ціноутворення є найбільш суперечливим моментом у всьому процесі внутрішнього управління ресурсами банку. В його процесі керівництво банку разом з аналітиками повинно визначити оперативні завдання банку на найближчу перспективу, та визначити механізми впливу на заплановані результати виходячи з встановлених завдань.

При розрахунку рівня трансфертних цін аналітики повинні об'єктивно оцінювати, яким чином зміна цін може вплинути на ефективність діяльності підрозділів, моделюючи майбутню ситуацію. Треба приділяти особливу увагу проблемі ймовірного виникнення конфлікту між інтересами різних підрозділів, який може виникнути при розподілі прибутку банку. Керівництво банку повинно розуміти, що вводячи дану систему, воно намагається добитися преміювання за результатами роботи кожного підрозділу. Отже трансфертна ціна повинна бути збалансованою, щоб забезпечувати компроміс між інтересами активного і пасивного підрозділів.

Проблема впровадження ефективного трансфертного ціноутворення в комерційних банках України на сьогоднішній день є актуальною. Центральною проблемою в даному аспекті є вибір адекватного методу трансфертного ціноутворення, який повинен:

1.      Мотивувати керівників підрозділу приймати ефективні рішення, та слугувати інформаційною базою в процесі прийняття таких рішень.

2.      Не знижувати рівень автономності кожного структурного підрозділу банку;

3.      Слугувати інформаційною базою для визначення впливу діяльності кожного підрозділу на загальний результат банку.

На сьогодні у світовій банківській практиці застосовується декілька груп методів трансфертного ціноутворення на ресурси. Більшість дослідників виділяють три основні методи трансфертного ціноутворення: на ринковій основі, на основі витрат та договірні ціни.

Встановлення трансфертних цін на основі ринкових вважається найбільш ефективним методом визначення реального економічного внеску підрозділу в загальний результат комерційного банку. Використання даного методу дає можливість оцінити підрозділи банку як незалежні господарюючі суб’єкти та підтримувати ефективність надання послуг усіма структурними підрозділами банку не нижче ніж у банків конкурентів.

Часто ринкову ціну неможливо використовувати в якості орієнтира на для внутрішніх розрахунків. Дуже часто саме внутрішні витрати використовуються для розрахунку трансфертної ціни. Використання фактичної собівартості в рамках даного підходу дає можливість підрозділу-постачальнику отримувати додаткові доходи при зростанні собівартості ресурсів, які він передає. В даному випадку з метою стимулювання економії витрат доцільно застосовувати стандартну або планову собівартість, розраховану на основі нормативів. Головним недоліком даного методу є  його орієнтованість на інтереси лише окремого підрозділу, а не комерційного банку в цілому. Перевага даного методу – це його зрозумілість та простота розрахунку.

Врівноваження цілей окремого підрозділу та банку в цілому в рамках даного підходу можливе лише за умов розрахунку трансфертних цін на основі стандартних змінних витрат на одиницю продукту. До даних витрат додається частка постійних витраті плановий прибуток. При розподілі маржинального доходу необхідною умовою є впевненість у достовірності інформації щодо змінних витрат підрозділів.

Альтернативою даним підходам є договірне трансфертне ціноутворення. Даний метод доцільно застосовувати за умови відсутності можливості використання попередніх двох. За наявності неконкурентних умов на ринку керівник підрозділу повинен мати можливість вибору щодо  купівлі або продажу продукту на зовнішніх ринках, що у свою чергу передбачає можливість встановлення цін у процесі торгів між підрозділами одного банку  на договірній основі. Даний підхід може ефективно запроваджуватися лише за умови високої професійної кваліфікації керівників структурних підрозділів банку. В даному випадку прибутковість філії може залежати від уміння її керівника проводити переговори з керівником філії-постачальника.

Таким чином, існують різні методи визначення трансфертних цін. Кожен з них характеризується наявністю певних переваг і недоліків. Тому деякі науковці притримуються думки, що найкращим варіантом при визначенні трансфертних цін є використання комбінованих підходів. Наприклад нижню межу ціни визначають методом затратного трансфертного ціноутворення, а верхню – ринковим методом. В результаті отримують певний діапазон можливих значень трансфертних цін, в межах якого вони можуть варіюватися. Проте, цей насправді найбільш прийнятний варіант в реальній практиці майже не застосовується оскільки він є дуже трудомістким.

Для українських банків вибір методу трансфертного ціноутворення повинен враховувати особливості вітчизняного банківського сектору, до яких відноситься слабка капіталізація банків, незадовільна якість кредитів, нерозвиненість фінансових інститутів тощо. Наразі в найкращій ситуації знаходяться великі банки (державні, структури закордонних банків та банки, що належать великим корпораціям), так як завдяки ефекту масштабу та синергізму можуть брати активну участь у конкурентній боротьбі. Середні та малі банки змушені продовжувати свою діяльність за рахунок посилення вузької спеціалізації, пошуку власної ринкової ніші, індивідуального підходу до обслуговування клієнтів, диверсифікації джерел отриманого доходу, зменшення витрат та підвищення ефективності своєї діяльності.

Врахування всіх особливостей банківської системи України при виборі оптимального методу трансфертного ціноутворення дасть змогу вітчизняним банкам наблизитись до досвіду управління комерційним банками в західних розвинутих країнах та посилити власні конкурентні позиції на ринку банківських послуг.  Застосування оптимально підходу в трансфертному ціноутворенні налаштує роботу багатофілійних банків України на досягнення загальної цілі максимізації прибутку банку взагалі, не ігноруючи цілі кожного окремо взятого його підрозділу.

 

Література:

 

1.      Жидко К. Теоретичні основи побудови системи трансфертного ціноутворення у банку // Вісник Національного банку Укарїни. – 2005. – №1. – С. 52-56.

2.      Макаренко М.І., Савченко Т. Г.Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках: монографія. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 238 с.

3.      Терещенко О.О. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу // Фінанси України. – 2007. - № 5. – С. 127-136.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet