zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

 

Кучерявенко О.П.

Україна, м.Бобровиця,

ВП НУБіП України „Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім.О.Майнової

 

Завданням вищої школи в сучасних умовах є підготовка всебічно розвинених, здатних безперервно вчитись, поповнювати і поглиблювати свої знання фахівців. Сутність освіти - навчати думати, самостійно вчитись, адаптуватись до суспільства, яке змінюється, підвищувати свій теоретичний та професійний рівень.

 

Сьогодні господар землі починається з ринку, де формується попит на продукцію, ціни, де можна знайти партнерів, придбати засоби виробництва тощо. Перехід до нових форм економічного життя, вимоги науково-технічного і загальнокультурного прогресу, вдосконалення технологій зумовлюють пошук досконалих концепцій системи підготовки кадрів, зокрема підготовки молодих спеціалістів для ефективної діяльності в сучасних умовах. [1].

Ринок вимагає від фахівця бачення проблеми в цілому, бути не простим організатором виконання технологічних процесів, а новатором, який в постійно змінюваних соціальних, економічних умовах спроможний спрямувати формування високих врожаїв якісної продукції, тобто бути творцем, а не виконавцем. Завтрашній день вимагатиме від спеціаліста високого рівня знань та професіоналізму.

Основним завданням вищої школи в сучасних умовах є підготовка всебічно розвинених, здатних безперервно вчитись, поповнювати і поглиблювати свої знання фахівців [3]. Сутність освіти - навчати думати, самостійно вчитись, адаптуватись до суспільства, яке змінюється, підвищувати свій теоретичний та професійний рівень [2].

Лише ті суб’єкти, які засвоюють знання найбільш швидко, здатні виживати, перегравати своїх конкурентів, іншими словами мають стати „інтелектуальними”, розвивати свої здібності, які базуються на знаннях довготривалих та адекватних зовнішнім змінам. Вирішенню цих завдань має сприяти вища школа шляхом інтеграції науки, освіти, виробництва, оперативно і гнучко змінювати зміст навчального матеріалу, поєднувати цілі і напрями навчальної, наукової і виховної роботи, забезпечувати тісний зв’язок усіх форм і методів наукової роботи студентів, що реалізується як у процесі навчання, так і поза навчальним процесом. Тому одним із напрямів діяльності нашого коледжу є організація системи науково-дослідної роботи як однієї з складових частин підготовки фахівців. В Бобровицькому коледжі економіки та менеджменту ім.О.Майнової викладачі разом з гуртківцями в умовах базових господарств та колекційно-дослідного поля проводять дослідницьку роботу. Основним завданням викладачів технологічного відділення коледжу є розвиток навичок самостійної роботи, заохочення студентів до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку нашої країни.

 Практика останніх років свідчить, що сьогодні на перший план висуваються такі перспективні стимули, як можливість після закінчення навчального закладу зайняти гідне місце в житті, реалізувати свої здібності. Думка про те, що розвиток творчості буде цьому сприяти, змушує студентів змінити ставлення до дослідної роботи [1].

Головні мотиви участі студентів у науково-дослідній роботі полягають у тому, що ця діяльність є одним з напрямів особистісно-зорієнтованого навчання, яка спрямована на розвиток аналітичних здібностей, інтелекту, пам’яті, мови, поліпшення засвоєння студентами навчального матеріалу згідно державними освітніми стандартами [4].

Проведення дослідницької роботи забезпечує у студентів формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукових досліджень, розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань, розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання в практичній роботі, спонукає студентів акцентувати свої знання на умінні впровадження новітніх технологій в сучасне сільськогосподарське виробництво. Безпосередня участь студентів в проведенні дослідницької роботи дає можливість забезпечити ефективне використання навчальної бази, органічну потребу в постійному оновленні та вдосконаленні знань, формувати вміння оперативно відгукуватись на перспективні вимоги прогресу, науки та виробництва, повніше розкривати свій потенціал.

Тематику та методику дослідницьких робіт розробляють викладачі, керівники гуртків та затверджують на засіданні циклових комісій агрономічних та технологічних дисциплін. Підведення підсумків дослідної роботи проводять на засіданнях гуртків. По результатах дослідної роботи студенти готують доповіді з якими виступають на науково - теоретичній конференції під час проведення тижнів спеціальностей технологічного відділення.

Досвід роботи дозволяє зробити висновок, що впровадження дослідної роботи в навчальний процес оправдано і дає відчутний ефект у питаннях підготовки спеціалістів сучасного рівня і повинно розглядатись як важливий елемент технології активного навчання. Результати виконаної роботи свідчать про відповідні досягнення: стали різноманітнішими форми взаємодії „викладач – студент”, зміцнились зв’язки з конкретними підприємствами, зроблено крок у формуванні професійної компетентності студентів, майбутніх фахівців.

 

Література:

 

1.      Дзюба Н.Ф. Організація і проведення пошукової та науково - дослідної роботи// Організація навчально виховного процесу (досвід роботи вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації).-2004.-№2.-с284-285.

2.      Дудар Алла. Методи активного навчання//Організація навчально виховного процесу (досвід роботи вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації).-2007.-№9.-с 40.

3.      Лузан П.Г, Решітник П.М., Журавська Н.С. Теорія професійної підготовки спеціалістів (загальна методика). К.:Вид-во НАУ 2003.

4.      Стецюк Н.А. Структура та зміст особистісно- зорієнтованого заняття// Організація навчально виховного процесу (досвід роботи вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації).-2007.-№9.-с 153.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet