zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Куций О.Ю.

Україна, м.Київ,

Міжнародний науково-технічний університет ім.ак. Ю.Бугая

 

В данной статье раскрывается значение стратегического управления в деятельности предприятий, проблемы его реализации как на макро-, так и на микроуровне. Раскрывается значение стратегического управления прибылью и персоналом предприятия, поскольку от этого зависит эффективность всей хозяйственной деятельности каждого предприятия.

 

В умовах переходу України до ринкової економіки, помітні позитивні зрушення в напрямку перетворення економічних процесів на підприємствах. Саме становленням постіндустріального суспільства пояснюється жорстка боротьба підприємств за кращі умови виробництва та реалізації своїх товарів і послуг на ринку. На перший план виходить поінформованість суб'єктів економічних відносин та різноманітність нетрадиційних методів ведення господарства.

Господарська діяльність не може ефективно здійснюватись, не взаємодіючи із зовнішнім середовищем, до якого входять держава, інституції, споживачі та конкуренти. Адже саме стратегічне управління може забезпечити адаптування підприємства до постійно змінюваних умов зовнішнього середовища.

Таким чином, виникає питання сутності стратегічного управління. Необхідно зазначити, що воно не являє собою таку ж функцію бізнесу, як виробництво, маркетинг, фінанси, управління персоналом. Це – поліфункціональна діяльність менеджменту організації, ознакою якої є невизначеність у вирішенні конкретних проблем. В загальному розумінні стратегічне управління – це багатоплановий процес поведінки, спрямований на розробку та реалізацію стратегії фірми з врахуванням змін, які відбуваються в зовнішньому середовищі.

Проблеми втілення у життя стратегічного управління можна розглядати як на макро-, так і на мікрорівнях через їх істотну відмінність. На макрорівні проблеми його впровадження пов'язані з недосконалістю банківської, фондової, законодавчої, податкової систем, які не визначають конкретних прав і обов'язків у певних ситуаціях, що неодмінно виникають при веденні господарської діяльності. Водночас ці системи спричинили відсутність сформованого діючого середовища, у якому на високому рівні забезпечувалась би легальна конкуренція. На мікрорівні виступають проблемами: цілковита відсутність чи недоступність потрібної інформації, низько кваліфіковані кадри та орієнтація керівників на інтуїтивні, а не наперед обґрунтовані рішення. Така орієнтація сприяє плануванню діяльності, виходячи зі сталості зовнішніх умов та обмеженого аналізу внутрішніх можливостей і потенціалу підприємства. Не враховуючи зміну у внутрішньому і зовнішньому середовищах підприємствам часто не під силу доводити свої плани до кінця.

Саме з метою адаптування підприємства і покращення його становища на ринку, потрібно запровадити стратегічне планування, що включатиме комп'ютерну систему, яка простежувала б усі зміни, здатні вплинути на підприємство, створення спеціального відділу, який проводитиме стратегічний аналіз та розроблятиме цілі і стратегії на основі ситуаційного підходу.

Оскільки основною метою створення та існування підприємства є одержання прибутку, то проблема управління прибутком підприємства набуває усе більшого значення, адже саме в ньому концентрується ефективність усієї господарської діяльності кожного підприємства. Крім того, прибуток є основним власним фінансовим джерелом, що забезпечує розвиток підприємства на принципах самофінансування. Планування прибутку являє собою процес розроблення системи заходів щодо забезпечення її формування в необхідному обсязі й ефективне використання відповідно до задач розвитку підприємства в майбутньому періоді.

Тактика стратегічного управління прибутком має враховувати джерела формування прибутку, його можливий показник. Вона має включати альтернативні шляхи його доцільного використання. Зазначимо, що особливу увагу треба приділити так званому внутрішньому плануванню, яке відповідає принципу гнучкості, що дасть змогу навіть при негативних впливах зберегти свою чи зайняти іншу економічну нішу, не зазнавши при цьому великих, чи непоправних втрат.

Не менш важливим є питання стратегічного управління персоналом, адже успішне управління підприємством забезпечується саме правильними і вчасними рішеннями. На жаль, в Україні ще дуже повільно впроваджується концепція маркетингу як основний підхід в управлінні персоналом. Тут потрібно виокремити дослідження О. Воробйової щодо даної проблеми на підприємствах Донецька, де 95 % опитаних керівників підприємств розробляють плани з трудових ресурсів на термін від 1 до 3 місяців і тільки 5 % планують роботу з персоналом на рік та проводять оцінку ступеня забезпеченості трудовими ресурсами. 35% респондентів проводять на своїх підприємствах роботу з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, а оцінку стратегічного потенціалу підприємства персоналу керівники не проводять взагалі.

Безумовно, персонал підприємства має володіти певною кваліфікацією та професійними здібностями, але до стратега висуваються ще й окремі, додаткові вимоги: він повинен не тільки вміти абстрактно і стратегічно мислити, доступно подавати свою ідею підлеглим працівникам в усіх нюансах, а й відзначатися культурою мислення взагалі та рефлекторного мислення зокрема.

Отже, стратегічне управління підприємством є надзвичайно ефективною методикою управління діяльністю підприємства. Можна описати призначення стратегічного управління як основи всього управління підприємством, а саме:

·        визначення, відбір і сортування по пріоритетності важливих та довгострокових цілей підприємства, які відповідають вимогам розвитку та інтересам як даного підприємства, так і економіки вцілому;

·        визначення, аналіз та оцінка таких кроків, які підприємство повинно зробити зараз, щоб досягти бажаних результатів в майбутньому, виходячи з наявних і очікуваних зовнішніх та внутрішніх умов функціонування підприємства в даний період;

·        вибір та поступова реалізація рішень, які забезпечать як раціональне використання підготовлених і обґрунтованих проектів, так і зможуть пристосувати діяльність підприємства до неочікуваних змін.

Звичайно ж, в Україні є великі перешкоди щодо його втілення у життя, що пов'язано з низькою популяризацією цієї специфічної функції бізнесу. Водночас українські підприємства можуть заручитися уже набутим досвідом підприємств економічно розвинених держав, таких як США, Японія та ін.

Зважаючи на те, що підприємства часто мають проблеми з адаптуванням до змінних умов зовнішнього середовища необхідно якнайшвидше запровадити систему стратегічного управління, що не тільки допоможе у розв'язанні окремої проблеми, а й посприяє підвищенню ефективності його господарської діяльності.

 

Список використаної літератури:

 

1.      Баранцева С. Стратегія управління прибутком як регулятор діяльності підприємства// Торгівля і ринок України. – 2002, вип. 14, т. 2. – С. 80-84.

2.      Воробйова О. Проблеми стратегічного потенціалу персоналу торговельних підприємств// Торгівля і ринок України. – 1999, вип. 8, т. 2. – С. 33-39.

3.      Мізюк Б.М. Особливості стратегічного управління підприємством// Фінанси України. – 2002, № 12. – С. 31-36.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet