zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БАНКУ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

 

Лобігер Н.С.

Україна, м.Київ,

Університет банківської справи Національного банку України

 

Methodological aspects of efficiency ratios of business process re- engineering are considered. The approaches for the estimate of effective implementation of business process restructuring have been determined. The usage of this instrument based on the structural and functional modeling of bank business processes has been suggested.

 

В сучасній економічній літературі та у банківській практиці існують різноманітні точки зору щодо визначення ефективності банківських бізнес-процесів. В умовах сучасного мінливого зовнішнього середовища, які обумовлені кризовими та посткризовими явищами в економічному розвитку країни, суттєво зростає ймовірність настання негативних наслідків управлінських помилок, що в загальному призводить до зниження ефективності банківської діяльності. Прийняття будь-якого рішення у банківській діяльності щодо змін бізнес-процесів без визначення їх ефективності робить його в практичному аспекті недоцільним, а найчастіше – необґрунтованим.

Визначення ефективності найбільш повно та ґрунтовно сформульовано в стандартах ISO 9000:2007 [1] як співвідношення між досягненим результатом і використаними ресурсами.

Визначення показників ефективності змін бізнес-процесів в банку, необхідне для здійснення ефективної системи менеджменту, що дозволяє знаходити шляхи поліпшення процесів. Одним з методів управління, що може впливати на ефективність будь-якої діяльності є реінжиніринг бізнес-процесів, який змінює сам спосіб функціонування процесу бізнесу. Одними з можливих наслідків застосування реінжинірингу і визначення його ефективності можуть стати скорочення витрат, а також збільшення продуктивності, поліпшення якості, зниження ризиків, скорочення чисельності зайнятого персоналу, підвищення рівня задоволеності клієнтів.

Показники ефективності змін бізнес-процесів можуть бути визначені як числові величини, що характеризують тривалість змін, витрати на них (часові, фінансові, ресурсні, людські та інші), а також абсолютними і відносними (обсяг наданих послуг, кількість помилок, номенклатура товарів/послуг та інші).

Кількісні показники поділені на абсолютні і відносні. Більш детально абсолютні показники ефективності змін розглянуто в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Абсолютні показники ефективності бізнес-процесів

Показники

Змістовна характеристика

Математичний вираз

Показники часу тривалості

Розрахунок середньої тривалості процесу або розробка та впровадження системи обліку часу виконання окремих функцій процесу

Tbp – тривалість бізнес-процесу;

Tf(1+(n+1)) – час виконання функції процесу

Технічні показники

Характеризують технологію виконання процесу, обладнання, що використовується; програмні засоби, середу та інші. Служить для розрахунку питомих показників: виробітку на 1 працівника, ступінь автоматизації процесу та інші

nf – кількість функцій в процесі;

nl – чисельність персоналу задіяного в процесі;

nrm – кількість автоматизованих робочих місць;

… - інші

Показники вартості

Найголовніші показники, які характеризують управлінські рішення щодо зміни бізнес-процесів:

1. Витрати на оплату праці виконавців процесу

Zp – заробітна плата 1 виконавця процесу;

St - тарифна ставка за 1 годину відпрацьованого часу;

Tbp - фактично відпрацьований час працівником у годинах за визначений період тривалості процесу

2. Амортизація обладнання та нематеріальних активів

   

А – процесна сума амортизації;

Vz – залишкова вартість об’єкта основних засобів;

NA – процесна норма амортизації;

n – кількість процесів корисного використання об’єкта;

Vl – ліквідаційна вартість;

Vp – первісна вартість

3. Витрати на тепло- та енергоносії

Непрямі витрати пов'язані з роботою банку чи його підрозділів загалом, їх не можна безпосередньо віднести на собівартість конкретного виду бізнес-процесу.

Непрямі витрати розраховуються за даними бухгалтерських форм звітності за певний період.

4. Витрати на зв'язок

5. Витрати на отримання інформації

6. Витрати на підвищення кваліфікації виконавців

7. Витрати на матеріали

8. Витрати на оплату праці менеджерів

8. Інші.

 

Відносні показники ефективності бізнес-процесів розраховуються на основі абсолютних показників процесу за допомогою співставлення запланованого рівня показників з фактичним, або співставлення з іншими процесами.

Коректний розрахунок вартості бізнес-процесів та його змін потребує застосування певних методик розрахунку. Найбільш доцільним, на нашу думку, з точки зору процесного підходу є функціонально-вартісний аналіз. Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) є технічно складним, тривалим та багатовартісним проектом, але допомагає виявити можливості зниження вартості та поліпшення якості бізнес-процесу, підвищення ефективності управлінських рішень. Моделювання бізнес-процесу за даними ФВА дає можливість отримати чітке уявлення про нього, дати йому характеристику та кількісно описати внутрішню структуру, причинно-наслідкові зв'язки між якістю - експлуатаційно-технічними характеристиками і витратами [2].

Структурно-функціональні та складові моделі відображають склад і форми взаємозв’язку робіт, які супроводжують бізнес-процес шляхом їхньої декомпозиції на підфункції. Дозволяють виявити розподіл функцій та межі відповідальності, ресурсне забезпечення процесів.

Реалізація реінжинірингу бізнес-процесу банку дозволить вирішити фінансові та організаційні проблеми, сприятиме можливості реалізувати в банку систему нормування і управління трудовими та фінансовими витратами, в результаті визначити ефективність кожної роботи бізнес-процесу. Опис і нормування фінансових та трудових витратах дозволяє визначити оптимальний бізнес-процес для банку, що обумовлює ефект від такої системи реінжинірингу бізнес-процесів. Витрати банку на організацію та супровід основного ходу бізнес-процесу та витрати на додатковий бізнес-процес – реінжиніринг, можна визначити лише тоді, коли модель робіт процесу послідовна, коректна (відображає бізнес), повна (охоплює всю дану область) і стабільна.

Для побудови такої моделі бізнес-процесу, що детально описує бізнес-процес та заплановані зміни, можуть бути використані вже напрацьовані відповідні методики та інструменти [3, 4, 5, 6, 7], зокрема:

·        мови моделювання IDEF, за допомогою яких є можливість графічного представлення систем як сукупності взаємодіючих робіт і функцій;

·        програмні засоби для здійснення та автоматизації всіх етапів розробки систем, серед яких ARIS та BPwin;

·        CASE-технології розробки складних інформаційних систем.

Найбільш відповідну до умов моделювання бізнес-процесів обрано технологію методології структурно-функціонального аналізу SADT (модель IDEF0) [5], що надає можливість графічного представлення робіт бізнес-процесу, де роботи відображають функцію управління. Одним з інструментів структурно-функціонального моделювання є BPwin 4.0 [6]. Відповідно, заходи, щодо реінжинірингу бізнес-процесу кредитування юридичних осіб слід розуміти як сукупність управлінських дій щодо організації оптимального реагування на загрози стійкого функціонування діяльності банку від співпраці з реальним сектором економіки.

Побудова даної системи управління ґрунтується на підставі взаємодії двох систем: організації бізнес-процесу та його реструктуризації. Здійснення реінжинірингу бізнес-процесу передбачається на основі семи основних етапів: 1) аналіз фінансового стану суб’єкта; 2) планування заходів, щодо управління; 3) організація цього управління; 4) мотивація персоналу при здійсненні управління; 5) контроль в управлінні; 6) координація в управлінні; 7) оцінка економічної ефективності впровадження нової структури управління.

Висновки. Проведене дослідження визначення показників ефективності реінжинірингу бізнес-процесів банку показало, що можливим підходом для опису реінжинірингу бізнес-процесу та оцінки ефективності є графічне його зображення на основі структурно-функціональної моделі з відображенням витрат на здійснення його функцій, відповідно зазначених етапів щодо реінжинірингу.

 

Література

 

1.      Держстандарт. ДСТУ ISO 9000-2007 Системи управління якістю.
Основні положення та словник. – Київ: «
Держстандарт України», 2008.

2.      Литвин З. Б. Функціонально-вартісний аналіз: [навч. посібник] / З. Б. Литвин – Київ : «Хай-Тек Прес», 2009. – 176 с.

3.      Бушуєва І. Реінжиніринг банківських бізнес-процесів як складова вдосконалення менеджменту комерційного банку / І. Бушуєва, В. Дем'яненко // Вісник НБУ. – 2001. – № 3. – С. 20-23.

4.      Quality management Systems - Fundamentals and vocabulary. (Revision of 2:1994 and ISO 9000-1:1994) DRAFT INTERNATIONAL STANDARD 9000. International Organization for Standardization, 1999.

5.      Дэвид А. Марка, Клемент Мак-Гоуэн. Методология структурного анализа и проектирования SADT. – М.: Метатехнология, 1993. – 240 с.

6.      Маклаков С.В. BPwin и ERwin. САSЕ-средства разработки информационных систем / С.В. Маклаков. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. - 256 с.

7.      Деревянко Е. Бизнес по мерке / Е. Деревянко, Т. Лагода // Бизнес. -2004. - №7. - С. 45-48.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet